НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Співробітники

 

 

Нетяженко Василь Захарович

Член-кор еспондент НАМН України,

професор , завідувач кафедри

Закінчив з відзнакою медичний факультет Ужгородського державного університету в 1965 році. Після закінчення університету працював на практичній роботі – фтизіатром в лікувально-профілактичних установах Херсонщини. Впродовж наступних кількох років працював сільським лікарем та дільничним терапевтом в Закарпатті. З 1969 р. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі на базі клініки серцево-судинної хірургії Київського НДІ туберкульозу та грудної хірургії. Після захисту кандидатської дисертації з 1974р. по 1978 р. працював старшим науковим співробітником цієї клініки. З 1979 р. розпочинається педагогічний шлях В.З.Нетяженка – спочатку як асистента, а з 1980 року – доцента кафедри госпітальної терапії №1 Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. У 1989 р. захистив докторську дисертацію за темою “Особенности патогенеза, диагностики, лечения и профилактики нестабильных форм острого крупноочагового инфаркта миокарда”. В 1988 р. В.З. Нетяженко очолив кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. З 1990 р. – декан медичного факультету №2. Визначні здобутки професора В.З.Нетяженка в науковій, педагогічній, лікувально-консультативній роботі, в громадській діяльності відзначені у 2001 році присудженням почесного звання «Заслужений діяч науки та техніки України». В 2002 році він був обраний членом-кореспондентом АМН України. Багатогранна діяльність В.З.Нетяженка охоплює також роботу на посаді голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, експерта Республіканської проблемної комісії «Терапія», члена Вченої ради МОЗ України, а з 2011 року – головного терапевта МОЗ України. В.З.Нетяженко – дійсний член Європейського товариства кардіологів, член виконавчого комітету Міжнародного товариства внутрішньої медицини. Автор понад 750 наукових праць, серед них 25 монографій, винаходи, навчальні програми, підручники та методичні посібники для лікарів, інтернів та студентів. Під його керівництвом на кафедрі підготовлено 8 докторів, 29 кандидатів медичних наук, 26 магістрів, 20 аспірантів, 30 клінічних ординаторів. Лікар-кардіолог та лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Шкала Любов Володимирівна

Професор кафедри

У 1978 році закінчила з відзнакою Ворошиловградський медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. Після інтернатури працювала дільничним, цеховим терапевтом, завідуючою відділенням в поліклініці. У 1990 році захистила кандидатську дисертацію. З 1990 по 2014 рік працювала в Луганському державному медичному університеті від асистента до завідуючої  кафедри внутрішньої медицини. У 2003 році захистила докторську дисертацію за темою: „Зміни мінерального балансу крові та імунні порушення при гастродуоденальних захворюваннях під впливом екологічно несприятливих факторів і спосіб їх корекції”. У 2004 році отримала вчене звання професора. Пройшла спеціалізацію з ендокринології в Донецькому національному медичному  університеті імені М. Горького. З 2010 року працювала професором кафедри внутрішньої медицини з ендокринологією в Луганському державному медичному університеті. Під її керівництвом підготовлені та захищені дві кандидатські дисертації за спеціальністю “внутрішні хвороби”. З вересня 2014 року працює професором кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, з 2016 року є членом  спеціалізованої ради  Д 26.003.08. Професор Шкала Л.В. – автор 337 наукових праць, в т.ч. 4 монографій, 14 патентів на винаходи, 6 навчально-методичних посібників, затверджених МОЗ і МОН України. Здійснює клінічну роботу. Має вищу кваліфікаційну категорію з двох клінічних спеціальностей: терапія і ендокринологія.

 

Мальчевська Тетяна Йосипівна

Професор кафедри

Закінчила Тернопільський медичний інститут у 1981 році, працювала в медичних закладах практичної охорони здоров’я м.Києва. З 1990 по 1992 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії того ж вузу. З 1993 р. по 2001 р. асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, з 2004 р. – доцент кафедри. В 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Зміни показників фібринолізу і глікопротеїнів крові у хворих на гострий інфаркт міокарда і нестабільну стенокардію”. З 2004 по 2007 рік навчалась в докторантурі. В 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетична характеристика, діагностика і лікування різних форм ішемічної хвороби серця в поєднанні із супутніми захворюваннями». Автор понад 160 наукових праць. Здійснює консультативну роботу в кардіологічному відділенні, відділенні інтенсивної терапії Дорожної клінічної лікарні, відомчої лікарні «МедБуд». Є членом спеціалізованої вченої ради та секретарем апробаційної ради «Загальні питання внутрішніх хвороб» НМУ імені О.О. Богомольця. Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

 

Нетяженко Нонна Василівна

Професор кафедри

 

Дідківська Людмила Андріївна

Доцент кафедри

У 1978 році з відзнакою закінчила І лікувальний факультет Київського медичного інституту. Вся трудова діяльність повязана з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету. Пройшла шлях від клінічного ординатора до доцента кафедри. В 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Внутрисосудистое свёртывание крови при неосложненном и осложненном течении гипертонической болезни”. Починаючи з 1995 року  відповідальна за організацію і проведення педагогічного процесу в медичному ліцеї при Національному медичному університеті. Автор та співавтор більше 40 друкованих праць, в тому числі підручника «Догляд за хворими», 3 патентів, 2 типових навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

 

Плєнова Ольга Миколаївна

Доцент кафедри

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця з відзнакою. Занесена до «Золотої Книги Пошани». Навчалась в магістратурі та аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 1. В 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (тема «Зміни активності тромбоцитарного гемостазу артеріальної та венозної крові в динаміці лікування хворих на гострий інфаркт міокарда»). З 1999 р. працювала на посаді асистента, з 2003 р. – доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1. В 2007 р. присуджено наукове звання доцента. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. Автор та співавтор 120 наукових та навчально-методичних праць, типових та примірних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

 

Горач Наталія Василівна

Доцент кафедри

Закінчила з відзнакою у 2001 р. медичний факультет Дніпропетровської державної медичної академії. Навчалась у магістратурі, після закінчення якої вступила до аспірантури на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб ДДМА. В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період перименопаузи» за спеціальністю «кардіологія». З 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДДМА , з 2012 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університет у імені О.О. Богомольця, з 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри. У 2019 р. отримала вчене звання доцента. Горач Н.В. має 44 наукові праці, з них – 1 у журналах, що індексуються в Scopus, 2 патентів України. Індекс Гірша (за Google Scholar) – 2. Володіє англійською мовою – рівень B2 (АРТІS). З 2012 року по теперішній час є відповідальною за англомовне викладання на кафедрі. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «терапія». Здійснює консультативну роботу у відділені кардіології Київського міського центру радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Козьмик Тамара Вікторівна

асистент кафедри

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (в той час Київський медичний інститут) у 1988 році і працювала за розподілом лікарем-ординатором кардіологічного відділення Дорожньої клінічної лікарні №2 з 1988р. по 1996 рік. З 1996 року працює в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1. У 2006 році році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу, структурно-функціональних параметрів серця та плазмового гемостазу при гіпертонічній хворобі у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи (на основі віддаленого довготривалого спостереження). Автор та співавтор 22 статтей та 1 патента. Є відповідальною за наукову роботу кафедри та виховну роботу серед студентів Йорданії. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

 

Таранчук Валентин Валентинович

Асистент кафедри

Закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 2007 році з відзнакою. З 2007 по 2009рр.. навчався у магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2009р. захистив магістерську роботу. З 2009 по 2011рр.. продовжив навчання у клінічній ординатурі. З 2011р. аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, виконав дисертаційну роботу «Когнітивна функція та структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу з різними факторами ризику на тлі антигіпертензивного лікування». Отримав науковий ступінь кандидата медичних наук. Таранчук В.В. з 2009 р. працює на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1. Є відповідальним за проведення функціональних досліджень серцево-судинної системи та співвиконавцем наукової тематики кафедри, має 31 друковану роботу. У 2012 році пройшов курси англійської мови для викладачів НМУ, веде англомовні групи другого та третього року навчання та бере активну участь в підготовці навчально-методичних матеріалів англійською мовою. Є відповідальним профоргом кафедри.

 

Самойлова Світлана Олегівна

асистент кафедри

В 2006 році закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. В 2006-2008 рр. продовжила навчання в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1, де була виконана наукова робота на тему „Стан антикоагулянтної та фібринолітичної системи крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень”. В 2008-2010 рр. навчання у клінічній ординатурі. В 2010-2016 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю „кардіологія” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. В 2018 році захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого звання кандидата медичних наук за темою «Оптимізація діагностики та корекція порушень плазмово-тромбоцитарного гемостазу при гіпертонічній хворобі в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень». Самойлова С.О. автор та співавтор близько 20 друкованих праць. Проводить заняття зі студентами англомовної форми навчання. Лікар-кардіолог 1 категорії.

 

Пастушина Анна Ігорівна

асистент кафедри

Закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2011 р., середній бал 4,75. Була старостою курсу. Протягом навчання була Президентським стипендіатом. В 2013 році захистила з відзнакою магістерську роботу на тему «Стан системи згортання крові у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з супутньою мікроальбумінурією». З 2013 року по 2017 рік навчалась в аспірантурі і захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та мікроальбумінурією». Автор та співавтор 20 наукових праць.

Ковбаснюк Юрій Васильович

асистент кафедри

У 2008 році закінчив медичний факультет Ужгородського Національного Університету. З 2008 по 2010 рік навчався в магістратурі на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, по закінченні якої захистив з відзнакою магістерську роботу на тему «Зміни структурно-функціонального стану міокарда та системної гемодинаміки у пацієнтів з фібриляцією передсердь та супутнім ожирінням». З 2010 по 2012 рік – клінічний ординатур, з 2012 по 2015 рік – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 (тема дисертаційної роботи «Структурно-функціональний стан міокарда та особливості плазмового гемостазу в пацієнтів із фібриляцією передсердь і різним індексом маси тіла». З 2010 року працює на посаді асистента кафедри. Є відповідальним за роботу лабораторії функціональних методів дослідження кафедри. Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук. Автор та співавтор 15 друкованих праць та 16 патентів.

 

Ляхоцька Ада Володимирівна

Асистент кафедри

З 2004 по 2006 рік навчалась в Українському медичному ліцеї НМУ імені О.О. Богомольця та нагороджена золотою медаллю за високі досягнення в навчанні. В 2012 році закінчила з відзнакою медичний факультет №2 НМУ імені О.О. Богомольця та занесена до Золотої книги пошани університету. В 2012 – 2014 рр. продовжила навчання в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1, де була виконана наукова робота на тему: «Регіональні особливості в реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб хворих на гіпертонічну хворобу», отримала диплом магістра з відзнакою. З 2014 року по 2017 навчалась в аспірантурі. Дисертаційна робота на здобуття вченого звання кандидат медичних наук за темою: «Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби на тлі ішемічної хвороби серця з урахуванням чутливості до анитромбоцитарної терапії». Автор та співавтор 46 друкованих робіт. Має сертифікат Британської ради (Україна) British counsil Aptis та викладає студентам англомовної форми навчання.

Баженова Наталія Михайлівна

асистент кафедри

З 1997 до 2000 р. навчалася у Хмельницькому базовому медичному училищі, яке закінчила з відзнакою. З 2000 року – навчання у НМУ імені О.О.Богомольця, який закінчила у 2006 році з відзнакою. З 2006 до 2008 року навчалась у магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №1, після закінчення якої вступила до клінічної ординатури. Захистила магістерську роботу на тему: „Стан згортувальної системи крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою на фоні неалкогольної жирової хвороби печінки”. В 2015 році закінчила клінічну ординатору за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина. В 2018 році закінчила аспірантуру за спецільністю „внутрішні хвороби” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук за темою «Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки». Баженова Н.М. автор та співавтор 12 друкованих праць. З 2018 року працює на посаді асистента кафетри пропедевтики внутрішніх хвороб №1.

Валігура Марія Слав’янівна

Асистент кафедри

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 2011 році. 2011-2013рр. навчалася в інтернатурі, після закінчення якої була рекомендована для вступу в клінічну ординатуру.  2013-2015 роки – клінічний ординатор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1. Протягом 2015-2018 років навчалася в аспірантурі за спеціальністю „внутрішні хвороби” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. Тема наукової роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук «Особливості тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою гіперурикемією». Працює в лабораторії дослідження системи гемостазу. Відповідальна за роботу лабораторії функціональних методів дослідження кафедри. Автор і співавтор 10 друкованих робіт.

 

 

Ткачишин Олександр Володимирович

Асистент кафедри

 Ткачишин О.В. закінчив НМУ імені О.О. Богомольця у 2013 році з дипломом з відзнакою. За студентські роки здобув призові місця у ІІ-их етапах 5-и Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт. У 2013 році був зарахований в магістратуру на кафеду пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2015 році успішно захистив магістерську роботу на тему «Структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у працівників локомотивних бригад в залежності від стажу роботи». У 2015-2018 рр навчався в аспірантурі. Тема дисертаційної роботи: «Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, ускладненої геморагічним інсультом, та зміни системи гемостазу у процесі лікування». З січня 2019 року працює на 0,5 ставки асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1. Автор 8-и наукових статей.

 

Гаврилюк Олександр Петрович

Асистент кафедри 

Закінчив з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2010 р., середній бал 5,0. Протягом навчання був Президентським стипендіатом. Був старостою курсу. З 2010 року навчався в інтернатурі за фахом “Терапія” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 2012 року по 2014 рік навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія» на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2014 по 2017 рік – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Терапія». Тема наукової роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук «Особливості структурно-функціональних змін міокарда , ліпідного спектру крові та когнітивної функції у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім ожирінням»

Козачишин Наталія Іванівна

Аспірант кафедри

Закінчила Івано-Франківський національний медичний університет у 2017 році. З 2017 по 2019 рік навчалася в інтернатурі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Після закінчення інтернатури працювала лікарем-терапевтом в Макарівській ЦРЛ. З 01.09.19 аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Борсук Владислав Володимирович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 2018 році. Викладає в Українському медичному ліцеї. Працює над темою дисертації «Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок». Займається опановує сучасні методи функціональної діагностики.

 

 

Смоловик Поліна Павлівна

Старший лаборант

З 2013 по 2019 рік навчалась на медичному факультеті №2 Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця, була старостою академічної групи.  З 2019 року навчається в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі ДКЛ №2. Викладає в Українському медичному ліцеї НМУ імені О.О. Богомольця.