НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Лікувальна справа

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 розташована на 3х клінічних базах.

Основна база кафедри – Київська міська клінічна лікарня №3: м. Київ,  вул. П. Запорожця, 26, корпус 2. На базі кафедри розташовані: терапевтичне, кардіологічне, ревматологічне, гастроентерологічне відділення, відділення нефрології та  гемодіаліза, відділення кардіореанімації. Дана клінічна база є міським спеціалізованим центром. На базі розташовується  Київський міський спеціалізований центр нефрології та гемодіалізу, з яким кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 проводить тісне співробітництво.

Цикл професійні хвороби викладається на 2-х базах: Київська міська клінічна лікарня №2: м. Київ, вул. Краківська, 13; та Київська міська клінічна лікарня №5: м. Київ, вул. Відпочинку, 11.

Основна база кафедри розрахована на 288 ліжок терапевтичного профілю. Локалізація клініки на базі багатопрофільної лікарні дозволяє отримувати консультації суміжних спеціалістів (окуліста, невропатолога, хірурга, гінеколога, кардіолога та інших), що дозволяє надавати хворим швидку своєчасну допомогу. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в клініці наявні лабораторії, де цілодобово здійснюються загальноклінічні і біохімічні дослідження хворим, що поступили до усіх відділень клініки; сучасні інструментальні засоби діагностики, такі як УЗД-апарати, рентгенологічні апарати, ендоскопічне обладнання для проведення різних процедур та маніпуляцій.

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 має в своєму розпорядженні обладнання яке ширико використовується для обстеження пацієнтів в клініці. Це 4 УЗД-апарата для проведення ехокардіографії, УЗД-обстеження нирок, органів черевної порожнини, щитоподібної залози, доплерографії сонних артерій, 2 апарати для добового моніторування артеріального тиску, апарат для холтерівського моніторування ЕКГ. За 2016-2019 рр. за допомогою даного діагностичного обладнання було проведено обстеження понад 2000 пацієнтам.

Співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 приймають участь у виїздах за викликами Української станції екстреної медичної допомоги МОЗ України, професори та доценти кафедри мають у своєму активі публікації в пресі, виступи на телебачення та радіо, стосовно діагностичної, лікувально-консультативної роботи.

Проф. Т.Д. Никула проводить обхід хворих у відділенні еферентних методів лікування Київського міського центру нефрології і діалізу за участю співробітників кафедри – проф. В.О. Мойсеєнко, асист. С.В. Трунової, асист. Е.Г. Манжалій та ст. наук. співроб.  Інституту нефрології АМН України В.Ф. Крота.

Консиліум у складі проф. І.А. Палієнка, проф. В. О. Мойсеєнко, к.м.н. О.М. Кармазіної в кабінеті ультразвукової діагностики.

На базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 активно проводяться клінічні дослідження. Так, у 2010 році кафедра брала участь у багатоцентровому дослідженні: «Багатоцентрове рандомізоване, подвійне, сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату МДХ-1100 для лікування хворих на ревматоїдний артрит в стадії загострення».
Співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 приймають участь у виїздах за викликами Української станції екстреної медичної допомоги МОЗ України, професори та доценти кафедри мають у своєму активі публікації в пресі, виступи на телебачення та радіо, стосовно діагностичної, лікувально-консультативної роботи. У 2010 році завідувач кафедри професор Тарас Денисович Никула став Лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки.