НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапевтичної стоматології

Історія кафедри

Історія кафедри терапевтичної стоматології

Завідувачі кафедри:

Професор Г.Ф. Бурвасер – 1919-1931 рр.

Професор Л.А. Білейкін – 1931-1947 рр.

Професор І.О. Новік – 1947-1968 рр.

Професор М.Ф. Данилевський – 1968-1990 рр.

Професор А.В. Борисенко – 1990 – до теперішнього часу.

Кафедра терапевтичної стоматології створена 10 серпня 1919 року за наказом Наркомздоров’я України в м. Києві.

У серпні 1919 року окремим декретом Київського губвиконкому був заснований одонтологічний інститут. В його складі була кафедра терапевтичної стоматології під назвою «кафедра дентіатрії». Вона складалась з двох самостійних курсів. Курс пропедевтичної одонтології очолив професор Г.Ф.Бурвасер, а курсом консервативного зуболікування завідував Л.А. Білейкін. У 1927 р. обидва курси були перетворені у кафедру лікувально-профілактичної стоматології, завідувачем якої був обраний професор Г.Ф.Бурвасер.

Більшість викладачів у ті роки були практичними фахівцями, вони не мали вищої медичної освіти та педагогічного досвіду. Наукові дослідження практично не проводилися, підготовка наукових працівників не планувалась. За період з 1919 по 1924 р. було опубліковано лише 5 повідомлень.


У 1931 р. кафедру терапевтичної стоматології очолив Л.А. Білейкін, з ім’ям якого пов’язаний початок планових наукових досліджень. У 1932 р. була введена аспірантура, що дало можливість в 1937-1941 рр. підготувати чотирьох кандидатів наук (І.С.Гінзбург, З.С.Сонкіна, М.І.Соколов, Є.А.Золковер). Співробітники кафедри виступали з доповідями на загальносоюзних з’їздах, публікували роботи в журналах та спеціальних виданнях. У 1940 р. побачила світ перша збірка робіт «Проблеми стоматології».

У 1935 р. кафедра отримала добре оснащену (45 крісел) клінічну базу, але її розвиток був перерваний війною. У повоєнні роки після повернення з евакуації кафедра була відновлена, сформувався більш активний колектив співробітників. У 1945 р. завідувач кафедрою Л.А.Білейкін захистив докторську дисертацію на тему «Пародонтоз». З 1946 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент І.С.Гінзбург.

 

У 1947 р. кафедру очолив професор І.Й.Новик, який з 1934 по 1941 роки очолював Український науково-дослідний інститут стоматології в м. Одесі. Він мав великий досвід організаційної, наукової, педагогічної роботи і велику увагу приділяв удосконаленню педагогічного процесу, поліпшенню якості підготовки молодих спеціалістів, розширенню наукових досліджень.


Тривалий час кафедра терапевтичної стоматології відчувала потребу у власній клінічній базі. Ця проблема була вирішена у 1954 році, коли кафедра отримала добре оснащену власну клініку (бульв. Шевченка, 1), до складу якої входило відділення терапевтичної стоматології, а також дитячої терапевтичної стоматології та ортодонтії. Це дозволило широко розгорнути підготовку наукових кадрів та започаткувати наукові дослідження з дитячої терапевтичної стоматології.

Колектив розробляв наукову проблему «Карієс зубів», по якій у 1950 р. Я.М.Пілявський захистив першу у післявоєнні роки кандидатську дисертацію. Наукову діяльність професора І.Й.Новика характеризував суворо науковий клініко-експериментальний підхід до основних проблем терапевтичної стоматології на міцній теоретичній основі. Свій великий досвід з профілактики та лікування карієсу у дітей І.Й.Новик узагальнив у докторській дисертації „Предупреждение и лечение кариеса зубов у детей” (1952 р.).

Підсумком наукової розробки проблеми карієсу протягом 1947-1954 рр. було видання 3 монографій: «Питання профілактики карієсу зубів і санації порожнини рота у дітей» (І.Й.Новик), «Міжзубний сосочок, його запалення, лікування і профілактика» (М.Ф.Данилевський), «Клініка і лікування періодонтитів» (О.І.Марченко). У результаті була обгрунтована система санації порожнини рота, запропоновані методи профілактики та лікування карієсу, розроблена методика та створена оригінальна конструкція матриці для пломбування порожнин на контактних поверхнях зубів, запропоновані ощадні методи лікування запалення пульпи, апробовані та впроваджені нові методи і медикаментозні засоби для лікування періодонтиту.

З 1954 р. колектив кафедри включився у розробку проблеми профілактики та лікування захворювань пародонта. Їх вивчення вперше проводилося сумісно зі спеціалістами теоретичних кафедр і лабораторій інших наукових закладів. В результаті цієї роботи були створені експериментальні моделі генералізованого пародонтиту, установлений зв’язок між станом пародонта та нервовою системою (І.Й.Новик, М.Ф.Данилевський).

Значний вклад у практичну охорону здоров’я внесли роботи з виявлення частоти розповсюдженості різних захворювань пародонта і, зокрема, генералізованого пародонтиту, розкриття тонких механізмів його патогенезу, вивченню особливостей клініки, патологічної анатомії, профілактики та лікування.

Великою заслугою І.Й.Новика та його учнів було поглиблене клініко-лабораторне дослідження захворювань слизової оболонки порожнини рота, завдяки чому ця область стала самостійним розділом терапевтичної стоматології. І.Й.Новик був тонким клініцистом і створив оригінальні підручники, присвячені хворобам слизової оболонки порожнини рота, які і до нинішнього часу не втратили свого значення і являються настільними книгами багатьох практичних лікарів: «Хвороби слизової оболонки порожнини рота» (1960), «Захворювання зубів і слизової оболонки порожнини рота у дітей» (1961). Слід особливо відзначити, що професор І.Й.Новик був засновником дитячої стоматології в Україні.

 

Колектив кафедри терапевтичної стоматології КМІ (1966):

В центрі першого ряду – завідувач кафедри, професор І.Й. Новик. Вісім співробітників кафедри в подальшому стали докторами наук, професорами, завідувачами кафедр.

У першому ряду: перша зліва – Г.М. Вишняк – д.м.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології №2 КІУЛ-НМАПО імені П.Л. Шупика; четвертий зліва – М.Ф. Данилевський – д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця; п’ята зліва – О.С. Яворська – д.м.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології КМІ–НМУ; третя справа – Л.Ф. Хоменко – д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри дитячої стоматології з курсом профілактики; друга справа – Л.І. Урбанович – д.м.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Кримського Державного медичного університету; перший справа – А.П. Грохольський – д.м.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології №1 КІУЛ–КМАПО імені П.Л. Шупика.

У другому ряду: перший справа – Е.Е. Керімов – д.м.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Азербайджанського медичного університету. Четвертий ряд: перший зліва – В.І. Чижевський – д.м.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Донецького Національного медичного університету імені М. Горького.

Професор І.Й.Новик написав понад 140 наукових праць, серед яких 9 монографій. Під його керівництвом було підготовлено близько 30 дисертацій. Його учні, науковими роботами (кандидатськими дисертаціями) яких він безпосередньо керував, працюють у медичних ВУЗах, академіях, науково-дослідних інститутах, завідують кафедрами стоматології в Україні та за її межами. Серед них професор М.Ф.Данилевський (Київ), професор М.А.Кодола (Київ), професор О.І.Марченко (Одеса, Київ), професор О.І.Удовицька (Київ). Славну когорту кандидатів наук, підготовлених професором І.Й.Новиком, як естафету підхопив його талантливий учень професор М.Ф.Данилевський і перетворив їх у докторів наук та завідувачів кафедрами. Це професор Г.С.Чучмай (Львів), професор Г.М.Вишняк (Київ), професор А.П.Грохольський (Київ), професор Л.О.Хоменко (Київ), професор І.С.Мащенко (Дніпропетровськ), професор Л.І.Урбанович (Сімферополь), доцент І.І.Кириленко (Івано-Франківськ), доцент І.В.Чижевський (Донецьк). Працюючи на цих посадах, учні І.Й.Новика та М.Ф.Данилевського самі створили свої оригінальні наукові школи.


У 1968 р. завідувачем кафедрою був обраний заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР професор М.Ф.Данилевський. Під його керівництвом була значно зміцнена матеріальна база кафедри, сформувався колектив висококваліфікованих викладачів, розширене коло наукових проблем. Протягом всього періоду діяльності в Київському медичному інституті М.Ф.Данилевський перебував також на адміністративній роботі. З 1958 року до 1959 року та в 1967—1968 роках він був деканом стоматологічного факультету. З 1980 року до 1984 року працював проректором інституту з лікувально-консультативної роботи, виробничої практики та інтернатури.

Після закінченні будівництва стоматологічного корпусу у 1964 р. кафедра мала у своєму розпорядженні 7 лікувальних кабінетів на 50 добре оснащених робочих місць, рентгенологічний кабінет, біохімічну, гігієнічну та фотолабораторію, відділення спеціалізованої фізіотерапії, дитяче відділення, 3 кабінети для викладання фантомного курсу. Кафедра стала базовою, регулярно надавала методичну допомогу іншим колективам республіки.

З 1969 р., під керівництвом М.Ф.Данилевського, значно розширились дослідження з проблеми «Захворювання пародонта». М.Ф.Данилевським та його учнями був виконаний комплекс фундаментальних і прикладних досліджень в області клінічної ензимології та вивчення механізмів участі протеолітичних ферментів у розвитку захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота. Підсумки наукових і практичних розробок в області клінічної ензимології були узагальнені у 2 монографіях, наукових статтях, доповідях на з’їздах і конференціях. За розробку теоретичних основ медичної ензимології та впровадження її методів у клініку у 1987 р. професор М.Ф.Данилевський був удостоєний Державної премії УРСР.

У 1981 р. завдяки ініціативі та прямій участі в проектуванні професора М.Ф.Данилевського кафедра отримала нову клінічну базу, яка дозволила реалізувати ідею профілізації навчання студентів, провести технічну модернізацію відповідно до вимог навчального процесу. У стоматологічній поліклініці Київського медичного інституту на базі якого розміщена кафедра були створені спеціалізовані відділення терапевтичної стоматології, ендодонтії, захворювань пародонта, захворювань слизової оболонки порожнини рота, а також республіканські центри з пародонтології, спеціалізованої фізіотерапії, нейростоматології.

Професор М.Ф.Данилевський передав свій багатий досвід і знання численним учням, які займали й досі займають в стоматології провідне місце. Під його керівництвом підготовлено 14 докторів наук і понад 50 кандидатів наук.

За успіхи в підготовці науково-педагогічних кадрів, досягнення в наукових дослідженнях, внесок в розвиток вітчизняної стоматології професору М.Ф.Данилевському було присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки України. Протягом двох десятиліть він був головним редактором міжвідомчого республіканського збірника «Стоматологія». Тривалий час був членом редколегії союзного журналу «Стоматологія», співредактором Великої медичної енциклопедії, головою всесоюзної комісії АМН колишнього СРСР «Хвороби пародонта», головним редактором українсько-польського журналу «Новини стоматології», головою редакційної ради журналів «Вісник стоматології», „Дентальні технології”.


З 1990 р. кафедрою завідує учень професора М.Ф.Данилевського професор, доктор медичних наук А.В. Борисенко. Автор понад 470 публікацій, зокрема, 26 монографій, 21 підручників, 23 навчальних посібників, співавтор 4-томного видання першого українського підручника з терапевтичної стоматології виданого українською та російською мовою. Під його керівництвом виконані 8 докторських і 32 кандидатських дисертації.

В цілому за час існування кафедри захищено 27 докторських та 119 кандидатських дисертацій.

На сьогоднішній день штат кафедри складає більше 50 співробітників, з них 3 професора, 10 доцентів, 25 асистентів, 2 аспірантів та 10 лаборантів; серед них 3 доктора наук та 27 кандидатів медичних наук.

За останні роки на кафедрі суттєво вдосконалено матеріально-технічну базу: проведено ремонти у клінічних кабінетах та встановлено сучасне стоматологічне обладнання. У 2017 році кабінет пропедевтики обладнано новітніми фантомами, які дозволяють формувати мануальні навички у студентів на сучасному рівні. Педагогічний колектив кафедри приділяє велику увагу новітнім технологіям у викладанні одонтології, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

 


Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2005 р.)


Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2010 р.)