НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапевтичної стоматології

Навчально-методична робота

ПЛАН роботи кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2017/2018 навчальний рік

Регламенти

Розподіл груп

Розподіл лекційних потоків

Робочі програми

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

На кафедрі терапевтичної стоматолгії викладаються три дисципліни: «Пропедевтика терапевтичної стоматології» (для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету), «Терапевтична стоматологія» (для студентів ІІІ, ІV та V курсів стоматологічного факультету) та «Основи стоматології» (для студентів V та IV курсів медичних, медико-психологічного факультетів та факультету підготовки лікарів для збройних сил України).

Щорічно на кафедрі навчається понад 2000 студентів, серед них вітчизняні та іноземні студенти із різних куточків світу. З 2008 року кафедра терапевтичної стоматології здійснює підготовку студентів англомовної форми навчання.

Навчання майбутніх стоматологів є клінічно спрямованим. Студенти ІІ курсу активно відпрацьовують практичні навички на моделях. З метою підвищення якості навчання, у 2017 році на базі кафедри терапевтичної стоматології відкрито міждисциплінарний навчально-тренінговий центр, обладнаний новітніми фантомами.

Починаючи з ІІІ курсу студенти під керівництвом викладачів проводять лікувальну роботу з реальними пацієнтами. Впродовж останніх років суттєво оновлено матеріально-технічну базу кафедри, відремонтовано та обладнано сучасними стоматологічними установками клінічні кабінети, студентів забеспечено сучасними матеріалами та інструментами. Все це створює необхідні умови для високої якості підготовки майбутніх стоматологів.