НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапевтичної стоматології

Студентський науковий гурток

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

КАФЕДРИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

НМУ імені О.О. Богомольця

(завідуючий кафедрою д.м.н., професор Борисенко Анатолій Васильович)

 

Науковий керівник гуртка:

  • к.м.н., доцент Несін Олександр Федорович

 

Основні напрямки роботи гуртка :

  • Сучасні напрямки в діагностиці, профілактиці та лікуванні карієсу та його ускладнень.
  • Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

 

Форми роботи гуртка

  • науково-дослідницька робота, результати якої публікуються в різноманітних всеукраїнських та міжнародних виданнях (збірниках наукових праць, наукових журналах, у тому числі затверджених ВАК) та доповідаються на наукових студентських конференціях. Теми наукових досліджень студентів визначаються з урахуванням їх інтересів, курсу навчання і наукових напрямків роботи кафедри;
  • підготовка оглядів літератури з актуальних проблем терапевтичної стоматології та виступи з доповідями на пленарних засіданнях студентського наукового гуртка;
  • індивідуальна науково-дослідна робота студентів під керівництвом керівників гуртка або співробітників кафедри.

 

Графік роботи гуртка

Пленарні засідання студентського наукового гуртка кафедри терапевтичної стоматології відбуваються 1 раз на 3 тижні. Місце проведення – кафедра терапевтичної стоматології (вул. Зоологічна,1).

 

Контактні телефони, e-mail

Несін Олександр Федорович

 

Коротка історія створення гуртк а

Кафедра терапевтичної стоматології існує з 1919 року і є однією з ключових. За часів Радянського союзу вона була провідною не лише в Україні, а й у СРСР в цілому. Студентський науковий гурток розпочав своє самостійне життя у 1945 році саме на кафедрі терапевтичної стоматології Київського стоматологічного інституту.

Основними цілями гуртка були виявлення талановитої студентської молоді, спонукання її до самостійних наукових досліджень, поглиблення теоретичних знань і оволодіння високоспеціалізованими маніпуляціями.

Керівниками гуртка завжди були талановиті викладачі, які у майбутньому ставали видатними науковцями. Першим керівником студентського наукового гуртка був доц. І.С. Гінзбург (1945-1947). У подальшому в різні роки СНГ керували професори І.Й. Новик, М.Ф. Данилевський, Л.О. Хоменко, А.П. Грохольський, Г.М. Вишняк, Л.І. Урбанович, А.М. Політун, доценти З.І. Франківська, О.С. Яворська, В.В. Мохорт, асистенти Н.М. Скурська, О.П. Соколовська, Г.Ф. Лещук та ін.

Кожний з керівників СНГ, працюючи зі студентами-гуртківцями, ділився з ними своїми знаннями, значним лікарським та педагогічним досвідом.

У 1975-1980 рр. найкращі студенти-гуртківці мали можливість виїжджати за кордон – до Венгрії, Польщі, Болгарії, Німеччини – з метою обміну досвідом.

Необхідно відмітити, що через науковий гурток пройшли сотні талановитих студентів. Багато з них стали науковцями, в тому числі провідними вченими нашої країни. Це професори М.Ф. Данилевський, О.І. Марченко, М.А. Кодола, А.В. Єпішев, А.М. Політун, Г.М. Вишняк, Л.І. Урбанович, О.В. Удовицька, А.П. Грохольський, Л.О. Хоменко, доценти А.М. Завєрная, Л.Ф. Сідельнікова, В.В. Мохорт, М.Ю. Антоненко, Н.В. Біденко, І.Г. Дікова, Т.А. Мельничук та ін.

Професор Анатолій Васильович Борисенко, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, у студентські роки (з 3 по 5 курс) працював в СНГ на кафедрі ортопедичної стоматології.

У 70-ті роки гурток активно почав працювати в кількох напрямках. Так, молодий науковець к.м.н. А.М. Завєрна (1974-1990) тривалий час плідно очолювала секцію «Захворювання слизової оболонки порожнини рота», а доц. В.В. Мохорт секцію з пародонтології. Далі цю естафету перейняли асистент Н.М. Ткачук і пізніше доценти О.Ф. Несін та О.О. Шекера.

Сьогод ні керівником гуртка є загальновизнаний науковець доцент Олександр Федорович Несін, чиї знання та досвід допомагають студентам опановувати сучасну терапевтичну стоматологію. Тематика кружка відповідає актуальним питанням й досі.