НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Наукова робота

Науковий напрямок кафедри менеджменту охорони здоров’я:

 

У період з 2011 по 2013 рр. на кафедрі виконувалися наукові дослідження за темою «Наукові основи формування керівного складу кадрових ресурсів охорони здоров’я: стан та стратегічний напрямок». Відповідальний – доцент кафедри, к.м.н. Вежновець Т.А.

 

Об’єкт дослідження – особистісні професійно-важливі психологічні якості керівників закладів охорони здоров’я, стиль прийняття рішень, тип міжособистісних стосунків.

 

Мета дослідження – обґрунтувати модель професійного психологічного добору керівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) на основі визначення особистісних професійно-важливих психологічних якостей для забезпечення ефективного кадрового та інноваційного менеджменту в медичній галузі.

 

В результаті проведеного наукового дослідження встановлено:

  • Керівники закладів охорони здоров’я (головні лікарі та заступники) достовірно відрізняються за професійно-важливими якостями та стилем ухвалення управлінських рішень.
  • Стиль ухвалення управлінських рішень залежить від статі, досвіду роботи, типу міжособистісних стосунків.
  • Рівень розвитку емоційного інтелекту, який обумовлює успішність професійної діяльності, у керівників ЗОЗ має вікові, стажеві та гендерні особливості.
  • Критеріально значущими показниками рівня розвитку професійно важливих якостей керівників ЗОЗ, які необхідно враховувати про розробці моделі професійного психологічного добору, є особливості індивідуально-психологічного статусу, тип міжособистісних стосунків та спрямованість діяльності.

Розроблено модель професійного психологічного добору кандидатів на посаду головного лікаря закладу охорони здоров`я.

 

Перспектива подальшого розвитку даної теми:

 

Розроблення критеріїв успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров’я та удосконалення системи післядипломної підготовки керівників закладів охорони здоров’я.

 

У період 2014 – 2016 рр. на кафедрі будуть виконуватися такі науково-дослідні роботи:

 

1 . «Управління ризиками в системі охорони здоров’я (на прикладі персоналу)» Відповідальний – доцент, к.мед.н. Вежновець Т.А.

Мета роботи: обґрунтувати модель управління ризиками в сфері охорони здоров`я на прикладі персоналу для забезпечення ефективного кадрового та інноваційного менеджменту.

Матеріали та методи: для виконання роботи планується провести соціологічне обстеження за анкетою розробленою фахівцями кафедри для оцінки зовнішніх та внутрішніх чинників кадрових ризиків, оцінки рівня професійної компетенції, соціально-психологічне обстеження персоналу закладів охорони здоров`я щодо особливостей їх мотивації, цінностей, особливостей організаційної культури в закладі тощо. Крім того, буде вивчена плинність кадрів закладів охорони здоров`я та стан дисципліни за розробленою анкетою.

Наукова новизна. Планується вивчити причинно-наслідкові зв`язки між кадровими ризиками та ефективністю менеджменту в сфері охорони здоров`я. Будуть визначені внутрішні та зовнішні чинники кадрових ризиків в сфері охорони здоров`я та модель управління ними.

Практична цінність роботи.

Розроблена модель управління кадровими ризиками в сфері охорони здоров’я буде впроваджена в практичну діяльність закладів охорони здоров’я, що дозволить поліпшити стан кадрового та інноваційного менеджменту в системі охорони здоров’я.

 

2 . «Обґрунтування моделі інфраструктури закладів охорони здоровʼя на регіональному рівні в умовах реформування галузі». Відповідальний – пошукач кафедри Борис В.М.

 

3 . «Організаційні та функціональні засади діяльності регіональних лікарняних кас в Україні». Відповідальний – пошукач кафедри Грищук С.М.

 

4 . «Система безперервного покращення якості управління в закладі охорони здоров ʼ я». Відповідальний – старший викладач Новічкова О.М.

 

5 . «Фармокоекономічний аналіз та аналізи раціональних витрат. Оцінка медичних технологій». Відповідальний – доцент, к.мед.н. Думенко Т.М.

 

 

Альтернативна версія сайту кафедри http://kafedraoyoz.blogspot.com

та ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra