НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Видавнича робота

Упродовж 2012-2015 рр. кафедра видала таку літературу:

  • методичні рекомендації «Методика оцінки якості медичної допомоги за критерієм задоволеності пацієнтів»;

/img/kaferd/k58/navchalno/metoduchka%20otsinka%20yakosti.jpg

  • методичні рекомендації «Організаційні та функціональні засади діяльності регіональних лікарняних кас»;

/img/kaferd/k58/navchalno/metoduchka%20likarnyana%20kasa.jpg

  • інформаційний лист «Модель професійного психологічного добору кандидатів на посаду головного лікаря закладу охорони здоров’я»;

/img/kaferd/k58/navchalno/informatsijnuj%20lust.jpg
/img/kaferd/k58/navchalno/informatsijnuj%20lust%20_%20svidotstvo.jpg

  • навчальний посібник (в питаннях та відповідях) «Актуальні питання правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров ʼя»;

/img/kaferd/k58/navchalno/navchalnuj%20posibnuk%20pravo.jpg

  • навчальний посібник «Економічний аналіз використання ресурсів у системі охорони здоровʼя».

obkladunkaEkonomAnaliz2
Альтернативна версія сайту кафедри http://kafedraoyoz.blogspot.com
та ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra