НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра описової та клінічної анатомії

Історія кафедри анатомії людини починає свій відлік від 9 (23) вересня 1841 року. День, коли завідувач кафедри Микола Іларіонович Козлов прочитав першу лекцію та розпочав заняття на новоствореному медичному факультеті університету Св. Володимира.

 

 

В.О. завідувача кафедри:

Дзевульська Ірина Вікторівна

доктор медичних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра описової та клінічної анатомії  є фундаментальною кафедрою медико-біологічного профілю та опорною кафедрою серед однопрофільних кафедр медичних ВНМЗ України 3-4 рівнів акредитації.

 

Адреса кафедри: 03680, Україна,  Проспект Перемоги 34, морфологічний корпус.

Телефон кафедри: 441 -49-94

 

Електронна пошта: clin.anatomy@nmu.ua

Сайт кафедри: www.anatom.in.ua

 

Спеціальності, за якими проводиться навчання на до дипломному та післядипломному етапах:

 

  • Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Галузь знань 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я». За спеціальністю 222 “Медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр медицини» кваліфікації професійної «лікар»;

  • Підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я». За спеціальністю 221 «Стоматологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр стоматології» кваліфікації професійної «лікар-стоматолог»;

  • Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

«Магістр медичної психології»

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я». Спеціальності 225 “Медична психологія”. Кваліфікації освітньої «магістр медичної психології, кваліфікації професійної «лікар-психолог»;

  • Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 “Педіатрія”;

  • Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Галузь знань 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я». За спеціальністю 222 “Медицина”. Молодші спеціалісти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр медицини» кваліфікації професійної «лікар»;

  • Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я». За спеціальністю 221 «Стоматологія». Молодші спеціалісти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр стоматології» кваліфікації професійної «лікар-стоматолог»;

  • Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Галузь знань 22 «Охорона  здоров’я» за спеціальністю 228 “Педіатрія”.

Молодші спеціалісти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр стоматології»;

  • Підготовка фахівців вищої освіти:

Галузь знань 22 «Охорона  здоров’я» за спеціальністю 227 “Фізична терапія. Ерготерапія” кваліфікації освітньої «бакалавр»;

Галузь знань  22 “Охорона здоров’я”  зі спеціальності 226 “Фармація”.

Спеціалізації  “Фармація”, “Технологія парфумерно-косметичних засобів” освітньої програми «Магістр фармації».