НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Наукова робота

Науково-дослідна робота

“НАСЛІДКИ ГНІЙНИХ МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ” (01.01.2004 – 31.12.2007)

“ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ У ДІТЕЙ: ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, РОЗРОБКА СХЕМ ЛІКУВАННЯ”
(01.01. 2008 – 31.12. 2010 рр.)

Клініко-імунологічні особливості найбільш поширених крапельних інфекцій у дітей: вітряної віспи, кору, Епштейн-Барр вірусної інфекції

Список патентів