НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Співробітники кафедри

Крамарьов Сергій Олександрович (нар. 12.04.54 р.),
д.м.н (1991),
професор (1993),
зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб (1994),
Заслужений лікар України (2004).

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1977 році з відзнакою. З 1977 р. по 1979 р. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб, з 1979 по 1989 р. – асистент цієї ж кафедри, з 1989 по 1993 р. – доцент, з 1993 по 1994 р. професор кафедри, з 1994 р. по теперішній час – зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: “ Клініко-патогенетичне значення деяких біологічно активних речовин та системи гемостазу при гострих кишкових інфекціях у дітей раннього віку”.

Автор та співавтор 309 наукових праць, 3 підручників для студентів вищих медичних навчальних закладів Ш- IY рівня акредитації, 9 навчальних посібників, 2 монографій, довідника для лікарів, 15 методичних рекомендацій для лікарів та лікарів-інтернів, 18 патентів на винаходи. Під його керівництвом підготовлено 4 доктора та 13 кандидатів медичних наук.

Крамарьов С.О. – працював з 1992 р. по 2010 р. Головним спеціалістом МОЗ із спеціальності «дитячі інфекційні хвороби», голова комісії при МОЗ України з заключної оцінки випадків в”ялих паралічів, під його редакцією підготовлені та впроваджені в Україні Стандарти надання медичної допомоги дітям з інфекційними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, підготовлені Протоколи діагностики та лікування інфекційних хвороб у дорослих та дітей.

С.О. Крамарьов є членом комісії по створенню наказів МОЗ України з інфекційних хвороб. За завданнями МОЗ України Крамарьов С.О. неодноразово очолював комісії по ліквідації спалахів інфекційних хвороб серед дітей в регіонах України, приймав активну участь у ліквідації епідемії дифтерії, холери в 90-х роках минулого століття, у підготовці сертифікації України, як території вільної від поліомієліту. Неодноразово у 2009 р. виїжджав у регіони України для надання консультативної та методичної допомоги хворим на пандемічний грип.

С.О. Крамарьов експерт ВАК України із наукових спеціальностей „педіатрія” та „інфекційні хвороби”, голова проблемної комісії НАМН та МОЗ України «Інфекційні та паразитарні хвороби», член президії асоціації інфекціоністів України, член спеціалізованої вченої ради із спеціальності ”Педіатрія”, Вченої ради МОЗ України, член редколегії 6 науково-медичних журналів.

Дорошенко Віталій Олександрович,
д.мед.н., професор

Дорошенко Віталій Олександрович у 1977 р. закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1977 по 1978 р. проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» на базі дитячої лікарні міста Ірпінь. Після закінчення інтернатури з 1978 по 1982 р. працював лікарем-педіатром в Іванківській ЦРЛ. З 1982 по 1984 р. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «дитячі інфекційні хвороби» на кафедрі дитячих інфекційних хвороб Київського медичного інституту. З 1984 по 1988 р. працював старшим лаборантом кафедри дитячих інфекційних хвороб, а з 1988 по 2001 р. – асистентом кафедри. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стан систем гемостазу і фібринолізу при тяжких формах кишкових інфекцій у дітей раннього віку та корекція їх порушень». У 2001 р. був обраний на посаду доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004 р. присвоєно звання доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Клініко-патогенетичні особливості сучасної дифтерії у дітей». З 2008 по 2014 р. декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, а з 2014 р. по теперішній час професор кафедри дитячих інфекційних хвороб.

Член Вченої ради медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Виговська Оксана Валентинівна,
д.мед.н., професор

Виговська Оксана Валентинівна закінчила з відзнакою у 1989 році Київське медичне училище №1, за спеціальністю «медична сестра», у 1995 році – з відзнакою педіатричний факультет Українського Державного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1995 р. по 1997 р. навчалася у магістратурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «педіатрія», яку закінчила з відзнакою. На базі кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця проходила навчання в інтернатурі у 1995-1997 рр. З 1997 р. по 2002 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ за спеціальністю «педіатрія». У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетична роль порушень показників клітинної ланки гемостазу при дифтерії у дітей» (14.01.10-педіатрія). З 2003 р. – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб, з 2014 р. – доцент цієї ж кафедри, з грудня 2015 року – професор цієї ж кафедри. З 01.09.2015 р. – декан медичного факультету №3.У 2015 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему: «Епштейн-Барр вірусна інфекція у дітей: патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування» (14.01.10-педіатрія). Має вищу фахову категорію за спеціальності «дитячі інфекційні хвороби», є консультантом санавіації України, консультант І (боксованого) відділення Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні, консультант відділення дитячої нефрології ДКЛ №7 м. Києва, консультант відділення дитячої гематології ДКЛ № 1 м. Києва, консультує хворих із інфекційною патологією м. Києва, України, ближнього та дальнього зарубіжжя.На кафедрі дитячих інфекційних хвороб проводить практичні заняття і читає лекції для студентів 5, 6 курсу, в тому числі із англомовною формою навчання, З 2008 року відповідає за наукову роботу на кафедрі. Вільно володіє англійською мовою.Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років. Висококваліфікований лікар педіатр-інфекціоніст.Автор і співавтор 300 друкованих наукових робіт, 23 патентів України на корисну модель, 5 інформаційних листів, 4 методичних рекомендацій, має близько 500 виступів на науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах, пленумах по педіатрії, дитячим інфекційним хворобам, інфекційним хворобам, дитячій гастроентерології в Україні та за кордоном. Член асоціації інфекціоністів, педіатрів України, член Евро-Азійської асоціації інфекціоністів та дитячих інфекціоністів, секретар проблемної комісії «Інфекційні та паразитарні хвороби» МОЗ та НАМН України, член кваліфікаційної комісії МОЗ по розбору летальних випадків, експерт Державного експертного центру МОЗ України.Основні напрямки роботи:Епштейн-Барр вірусна інфекція у дітей; герпесвірусні інфекції у дітей, рецидивуючий афтозний стоматит у дітей; інфекційний мононуклеоз у дітей; імунологічні аспекти різних клінічних форм ЕБВ інфекції; апоптоз при різних клінічних формах ЕБВ інфекції; діти із повторними епізодами респіраторних інфекцій; часто та тривало хворіючи діти; вітряна віспа у дітей на сучасному етапі; кір у дітей в сучасних умовах; цитокіновий та інтерфероновий статус при вірусних захворюваннях у дітей (інфекційний мононуклеоз, хронічна ЕБВ інфекція, кір, вітряна віспа, грип, ГРЗ); пробіотикотерапія в клініці дитячих інфекцій; застосування препаратів інтерферонів в клініці дитячих інфекцій при різних захворюваннях; елімінаційна терапія при поширених інфекційних захворюваннях у дітей; вірусні інфекції у дітей в сучасних умовах; профілактика грипу та ГРЗ у дітей, які мешкають в дитячих будинках; особливості клініко-імунологічної характеристики дітей хворих на дифтерію; лікування ГКІ у дітей, грип та ГРВІ у дітей та ін.

Контактна інформація: моб. телефон – 050-271-77-07, 068-887-27-75; ел. адреса – vigovska@online.ua;

ovvigovskaya@gmail.com;

на фейсбуці -https://www.facebook.com/profile.php;

Литвиненко Наталія Григорівна
к.мед.н, доцент

Литвиненко Наталія Григорівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1979 році з відзнакою. З 1979 р. по 1981 р. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. Протягом 1982 – 1983 рр. працювала старшим лаборантом цієї кафедри, продовжуючи виконувати лікувальну роботу. З 1983 по 1998 рр. працювала асистентом, а далі і по теперішній час доцентом кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету.У 1985 році захистила кандидатську дисертацію. Автор і співавтор 72 наукових робіт, 5 методичних рекомендацій, 2 навчально-методичних посібників, підручника для студентів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації українською, російською та англійською мовою. Маю авторське свідоцтво на винахід по засобу лікування вірусних гепатитів у дітей.

Маю вищу кваліфікаційну категорію лікаря – дитячого інфекціоніста. В теперішній час являюсь куратором відділення нейроінфекцій Київської міської дитячої інфекційної лікарні.

Корбут Оксана Вікторівна
к.мед.н, доцент

Корбут Оксана Вікторівна у 1985 р. закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту з відзнакою. З 1985 по 1988 р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. В 1989 р. обрана на посаду асистента, в травні 2006 р. – на посаду доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб.В 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічне обгрунтування раціональної терапії антибіотикорезистентного сальмонельозу у дітей раннього віку». Плідно працює над науковою тематикою кафедри, займається питаннями апітерапії – застосуванням препаратів на основі продуктів бджільництва в педіатричній практиці та інфектології, має 68 опублікованих праць,. Є відповідальною за роботу студентського наукового гуртка кафедри. Стаж науково- педагогічної роботи – 27 років.

Корбут О.В. – лікар вищої кваліфікаційної категорії, у повному обсязі проводить лікувальну та консультативну роботу в інфекційному та інших відділеннях ДКБ № 2, відповідальна за другу клінічну базу кафедри. Консультує хворих у дитячих стаціонарах м. Києва та по лінії санітарної авіації МОЗ України.

Шпак Ірина Володимирівна
к.мед.н, доцент

Шпак Ірина Володимирівна, закінчила педіатриний факультет Київського медичного інституту в 1988 році з відзнакою. З 1989–1990 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. З 1990 – 1993 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 1993 року займала посаду асистента кафедри. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію. Має науково – педагогічний стаж 22 роки.З 2007 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри.За час роботи на кафедрі проявила себе висококваліфікованим, відповідальним фахівцем і педагогом. На високому науково-методичному рівні проводить практичні заняття зі студентами, творчо працює з підготовки навчально-методичних розробок, читає лекції з окремих розділів дисципліни.З 2013 року відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.Шпак І. В. бере активну участь у виконанні науково-дослідної роботи, має 40 друкованих наукових робіт, у тому числі 1 підручник, 1 навчальний посібник, 1 винахід, 1 патент на корисну модель.

Шпак І. В має вищу категорію лікаря-інфекціоніста. Проводить велику лікувальну роботу: є постійним консультантом небоксованого відділення КМДКІЛ, консультує хворих в різних дитячих стаціонарах міста Києва, є консультантом санавіації в інших регіонах України.

Палатна Людмила Олександрівна
к.мед.н, доцент

Палатна Людмила Олександрівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1980 році з відзнакою. З 1980 по 1981 рр. проходила інтернатуру з дитячих інфекційних хвороб на базі дитячої інфекційної лікарні №12 м. Києва. З 1981 по 1982 рр. працювала лікарем – ординатором, з 1982 по 1984 рр. – у відділенні реанімації лікарем – реаніматологом.З 1984 по 1988 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб КМІ. З 1988 по 1989 рр. працювала лікарем – ординатором дитячої інфекційної лікарні, з 1989 по 1992 рр. – асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб (по заміщенню). З 1992 по 1993 рр. – працювала на кафедрі старшим лаборантом, з 1993 року – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб, з 2004 року – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб.В 1997 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою «Клініко – патогенетичні особливості поєднаної ротавірусно-бактеріальної кишкової інфекції у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10. – педіатрія.Має вищу кваліфікаційну категорію, 92 публікації та патент на винахід, є співавтором 3 підручників та 4 методичних рекомендацій для студентів та лікарів. Секретар Вченої ради медичного факультету №3, член Апробаційної ради за спеціальністю «Педіатрія».Палатна Л.О. – лікар вищої кваліфікаційної категорії, в повному обсязі веде лікувальну та консультативну роботу у лікарні. На високому науково-методичному рівні проводить практичні заняття зі студентами 6 курсу, приймає участь у створенні методичних розробок практичних занять, лекцій, тестових завдань для студентів. Є консультантом санітарної авіації України, відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі дитячих інфекційних хвороб.Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.

Відзначена Подякою та Почесною Грамотою Київського міського голови, Почесною Грамотою МОЗ України.

Євтушенко Віталій Вячеславович,
к.мед.н, доцент

Євтушенко Віталій Вячеславович, к.мед.н., закінчив педіатричний факультет Українського державного медичного університету у 1995 році. З 1997 по 1999 рік працював дільничним педіатром. З 2001 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а з 2003 року – на посаді асистента тієї ж кафедри. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Стан церебральної гемодинаміки при гострих нейроінфекціях у дітей» за спеціальністю інфекційні хвороби.З 2014 року виконує обов’язки головного позаштатного спеціаліста з дитячих інфекційних хвороб ДОЗ м.Києва.З 2015 року переведений на посаду доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб.

Контактна інформація: mail: evv1972@gmail.com

Воронов Олександр Олександрович,
к.мед.н, асистент

Воронов Олександр Олександрович у 1990 році закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту.З 1990 по 1996 рр. працював лікарем анестезіологом в ДКБ №12 м. Києва.З 1996 року обран на посаду асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб.В 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Стан системи гемостазу, центральної та периферичної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами найбільш розповсюджених інфекційних хвороб (нейрон-, респіраторні та гострі кишкові інфекції)» за спеціальністю 14.01.03 – інфекційні хворобиЄ автором понад 35 друкованих наукових праць, у тому числі є співавтором підручника ”Інфекційні хвороби в дітей” (2010 р.).Має авторське свідоцтво на винахід «Спосіб оцінки скоротливої функції серця та центральної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами інфекційних хвороб»Займається лікувально-консультативною роботою на базі КМДКІЛ, є консультантом відділення інтенсивної терапії та реанімації.Стаж науково-педагогічної діяльності – 20 років.Має вищу категорію лікаря – інфекціоніста. Консультує хворих в різних дитячих стаціонарах м. Києва, є консультантом по лінії санітарної авіації МОЗ України.

Контактна інформація: mail: dok_voronov@ukr.net

Дмитриєва Олена Анатоліївна,
к.мед.н, асистент

Дмитриєва Олена Анатоліївна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1988 році. З 1989 по 1992 рік працювала дільничим педіатром. З 1992 по 1994 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 1995 року – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Деякі показники системи цитокінів та гемостазу при гострих кишкових інфекціях у дітей та методи їх корекції».Відповідальна за роботу з іноземними студентами.

Проводить заняття із студентами на базі кафедри в інфекційному відділенні дитячої клінічної лікарні №2 .

Буц Олександра Романівна,
к.мед.н, асистент

Буц Олександра Романівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 році, з 1986 по 1987 рік проходила інтернатуру з педіатрії на базі Білоцерківської міської дитячої лікарні. З 1987 по 1992 рік працювала лікарем-педіатром в Білоцерківській міській інфекційній лікарні, а з 1992 по 1996 – лікарем-педіатром в міській дитячій клінічній інфекційній лікарні м. Києва. У 1996 році вступила до клінічної ординатури на кафедру дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету, яку закінчила у 1998 році. З 1998 року працює на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету.

Автор і співавтор 28 наукових робіт, має 7 доповідей на наукових конференціях. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Значення виявлення дифтерійного токсину та стан антитоксичного імунітету при дифтерійній інфекції у дітей» за спеціальністю інфекційні хвороби.

Юхименко Галина Григорівна,
к.мед.н, асистент

Юхименко Г.Г. закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1990 році. 1990-1996рр. – лікар-педіатр інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні. 1996-1998рр. – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ. З 1998 по 2001 рік – аспірант вищеназваної кафедри. З 2001 року і до теперішнього часу – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ. В 2002 році захистила кандидатську дисертацію, тема роботи – «Особливості гемодинаміки при дифтерійних міокардитах у дітей та можливі підходи до лікування».

Закордонець Людмила Владиславівна,
к.мед.н, асистент

Закордонець Людмила Владиславівна закінчила з відзнакою педіатричний факультет Національного медичного університету в 1997 році. З 1997 по 1998 роки проходила інтернатуру з фаху дитячі інфекційні хвороби при КМАПО. З 1998 по 2000 роки навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. З 2000 року по 2003 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ. З грудня 2003 року працює асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету.У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наслідки гнійних менінгітів у дітей». Автор і співавтор 25 наукових робіт, 1 методичних рекомендацій. Має чотири авторських свідоцтва на винахід.У 2015 році затвердила тему докторської дисертації на тему: «Антибіотик-асоційовані діареї у дітей: патогенетичні механізми розвитку та методи корекції».

Працює у відділенні для лікування хворих з інфекційними ураженням нервової системи КМДКІЛ.

Шадрін Валерій Олегович,
к.мед.н, доцент

У 2010 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». З 2010 по 2012 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі, яку закінчив з відзнакою. У 2012 р. вступив до аспірантури, яку закінчив в 2014 році, захистивши кандидатську дисертацію зі спеціальності «Педіатрія» на тему: «Функціональний стан печінки та корекція його порушень у дітей з гострою формою ЕБВ інфекції». З 2010 до 2014 рр. працював старшим лаборантом кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 по 2020 рр.  працював на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб, з січня 2020 року доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення кафедри та АСУ. Загальний педагогічний стаж складає 7 років, загальний лікарський стаж – 10 років. Є автором 24 наукових праць, 3 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листів. В 2019 році пройшов стажування на базі медичного факультету університету Вільнюса, Литва. Основні наукові дослідження присвячені вивченню патології печінки при інфекційних захворюваннях у дітей. Проводить лікувально-консультативну роботу у відділеннях Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні, є консультантом з дитячих інфекційних захворювань за викликами обласних центрів екстренної консультативної медичної допомоги.

  Марков Артем Ігорович

1988 року народження, у 2012 році закінчив медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». Брав активну участь у науковому житті університету: з 2010 по 2012 р.р. був членом студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, з 2010 року був членом гуртка на кафедрі дитячих інфекційних хвороб.

2012-2014 р.р. – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія» на базі Київської міської дитячої лікарні №4.

2014 – 2016 р.р. клінічна ординатура на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2016 р. – аспірант кафедри дитячих інфекційних хвороб  НМУ імені О.О. Богомольця.

Виконує кандидатську роботу на тему «ураження шлунково-кишкового тракту у дітей з інфекційними захворюваннями нервової системи». Тема затверджена на засіданні Вченої ради медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця від 12.02.2015 року.

Кириця Наталія Сергіївна, асистент

У 2008 році закінчила медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

З 2008 по 2010 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ, де й проходила інтернатуру за спеціальністю «педіатрія».

З 2010 по 2012 рік закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «педіатрія» на кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ.

З 2012 по 2018 рік закінчила аспірантуру на  кафедрі дитячих інфекційних хвороб НМУ.

З 2017 року по теперішній час працює асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми «Астенічний синдром у дітей з інфекційним мононуклеозом. Діагностика та лікування». З 2019 року є членом Європейської спілки педіатрів-інфекціоністів (ESPID).

Секретар проблемної комісії зі спеціальності «Інфекційні та паразитарні хвороби» МОЗ та АМН України. Автор і співавтор 25 друкованих наукових робіт, 1 патенту України на корисну модель, доповідач на наукових конференціях з міжнародною участю. Проводить лікувальну і консультативну роботу у відділеннях Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні вул. Дегтярівська, 23.

Контактна інформація: dr.tashakyrytsia@gmail.com