НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Студентський науковий гурток

Історія створення наукового гуртка на кафедрі дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця почалася разом з утворенням кафедри дитячих інфекційних хвороб – в 1946 році. Першим науковим керівником студентського наукового гуртка став завідувач кафедри – доцент Олександр Володимирович Черкасов, прекрасний педагог, блискучий лектор, діагност-клініцист. В подальшому – з 1970 року, впродовж більш ніж 3 десятиліть, студентським науковим гуртком керувала професор ЛіяОлексіївнаТрішкова.З 2005 р. роботою студентів-гуртківців керує на кафедрі доцент Корбут Оксана Вікторівна.

Науковими керівниками студентів-гуртківців на кафедрі є – професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Крамарьов Сергій Олександрович, доцент Корбут Оксана Вікторівна,доцент Палатна Людмила Олександрівна, асистент Виговська Оксана Валентинівна, асистент Євтушенко Віталій В’ячеславович.

Основними цілями гуртка є поглиблення теоретичних знань з дитячої інфектології; вироблення студентами навичок практичної роботи з пацієнтами шляхом проведення клінічних обходів і детальним розбором історій хвороб; а також виявлення талановитої студентської молоді і заохочення її до самостійних наукових досліджень.

Через науковий гурток пройшли десятки талановитих студентів, серед них професори, доценти і асистенти кафедри, що працювали або і нині працюють у складі науково-педагогічного колективу кафедри дитячих інфекційних хвороб – професор Трішкова Л.О., професор Крамарьов С.О., професор Дорошенко В.О., доценти Дішук І.І., Богатирьова С.О., Литвиненко Н.Г., Палатна Л.О., Корбут О.В., Шпак І.В., асистенти Артющенко І.І., Нагорна С.П., Мринська Н.І., Дмитрієва О.А., Виговська О.В. та ін.

Студенти–гуртківці посідали призові місця під час проведення Всеукраїнської олімпіади з дитячих інфекційних хвороб в 2004 р. (ст. Шупилр Т.В.), 2005 р. (ст. Шилов С. 6 курс ІІІ мед.ф-т), 2006 р. (ст.Садовська Н., 6 курс ІІІ мед.ф-т).

Студенти-гуртківці під керівництвом викладачів проводять дослідницьку роботу, працюють в лабораторії кафедри та КМДКІЛ.

Теми наукових пошуків: «Особливості перебігу вітряної віспи у дітей з онкогематологічною патологією», «Особливості стану імунітету при інфекційному мононуклеозі ЕБВ етіології», «Дослідження рівню експресії основних диференційовочних маркерів CD-лімфоцитів при хронічній формі Епштейн-Барр вірусної інфекції», «Стан апоптозу при Епштейн-Барр вірусній інфекції», «Інтерфероновий статус у хворих із різними формами Епштейн-Барр вірусної інфекції», «Дослідження рівню цитокінів сироватки крові при різних клінічних формах Епштейн-Барр вірусної інфекції», «Ліпідний обмін при Епштейн-Барр вірусній інфекції», «Вітряна віспа у дітей – особливості клінічної картини, удосконалення схем лікування», «Часто хворіючі діти – розробка профілактичних заходів по зменшенню захворюваності», «Коклюшна інфекція у дітей: епідеміологічна ситуація, особливості клінічного перебігу, лікування», «Хронічний вірусний гепатит В у дітей: підходи до терапії», «Хронічний вірусний гепатит С у дітей – терапія», «Хронічні вірусні гепатити у дітей з онкогематологічними захворюваннями – тактика ведення, терапія», «Менінгококова інфекція у дітей – удосконалення діагностики та лікування», «Захворювання із групи TORCH комплексу у дітей в різний віковий період», «Гельмінтози у дітей на сучасному етапі», «Соціально значимі інфекції у дітей», «Антибіотико-асоційовані діареї у дітей», «Грип та рострі респіраторні захворювання у дітей – розробка профілактичних методів», «Пробіотики в дитячій інфектології» та інші.

Робота студентів в відділенні інтенсивної терапії