НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Завідувач кафедри

Крамарьов Сергій Олександрович (нар. 12.04.54 р.),
д.м.н (1991),
професор (1993),
зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб (1994),
Заслужений лікар України (2004).

 

 

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1977 році з відзнакою. З 1977 р. по 1979 р. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб, з 1979 по 1989 р. – асистент цієї ж кафедри, з 1989 по 1993 р. – доцент, з 1993 по 1994 р. професор кафедри, з 1994 р. по теперішній час – зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ.

 

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: “ Клініко-патогенетичне значення деяких біологічно активних речовин та системи гемостазу при гострих кишкових інфекціях у дітей раннього віку”.

Автор та співавтор 309 наукових праць, 3 підручників для студентів вищих медичних навчальних закладів Ш- IY рівня акредитації, 9 навчальних посібників, 2 монографій, довідника для лікарів, 15 методичних рекомендацій для лікарів та лікарів-інтернів, 18 патентів на винаходи. Під його керівництвом підготовлено 4 доктора та 13 кандидатів медичних наук.

Крамарьов С.О. – працював з 1992 р. по 2010 р. Головним спеціалістом МОЗ із спеціальності «дитячі інфекційні хвороби», голова комісії при МОЗ України з заключної оцінки випадків в”ялих паралічів, під його редакцією підготовлені та впроваджені в Україні Стандарти надання медичної допомоги дітям з інфекційними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, підготовлені Протоколи діагностики та лікування інфекційних хвороб у дорослих та дітей.

С.О. Крамарьов є членом комісії по створенню наказів МОЗ України з інфекційних хвороб. За завданнями МОЗ України Крамарьов С.О. неодноразово очолював комісії по ліквідації спалахів інфекційних хвороб серед дітей в регіонах України, приймав активну участь у ліквідації епідемії дифтерії, холери в 90-х роках минулого століття, у підготовці сертифікації України, як території вільної від поліомієліту. Неодноразово у 2009 р. виїжджав у регіони України для надання консультативної та методичної допомоги хворим на пандемічний грип.

С.О. Крамарьов експерт ВАК України із наукових спеціальностей „педіатрія” та „інфекційні хвороби”, голова проблемної комісії НАМН та МОЗ України «Інфекційні та паразитарні хвороби», член президії асоціації інфекціоністів України, член спеціалізованої вченої ради із спеціальності ”Педіатрія”, Вченої ради МОЗ України, член редколегії 6 науково-медичних журналів.