НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ендокринології

Видавнича діяльність

Матеріальне забезпечення  навчального процесу завжди було в центрі уваги кафедри. З метою задоволення потреб студентів, що виникають в процесі навчання кафедра старалась максимально активізувати їх пізнавальну діяльність.  Перш за все ми підготували понад 30 навчальних  посібників. Деякі з них жартома називали серією «сьогодні на завтра». Але особливою гордістю кафедри є наші підручники:

Тронько М.Д., Боднар П.М., Ю.І. Комісаренко / Історія розвитку ендокринології в Україні. – К.: Здоров’я, 2004. – 68 с. Посібник з ендокринології/Боднар П.М., Комісаренко Ю.І., Михальчишин Г.П. та ін.: За ред. П.М. Боднара і С.Д. Максименка. – К.: Здоров’я, 2004. – 184с.
Ендокринологія/ П.М. Боднар, О.М. Приступюк, О.В. Щербак та ін.: За ред. проф. П.М. Боднара. – К.: Здоров’я, 2002. – 512с. Эндокринология. Учебник. Авторы: П.Н. Боднар, Г. П. Михальчишин, Ю. И. Комиссаренко, А.М. Приступюк и др. Под ред. проф.. П.Н. Боднара. Винница: Нова книга, 2007. – 344с.
Ендокринологія. Підручник За ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця. Нова Книга. 2010. – 464 с. Endocrinology. Textbook/ Study Guide for the Practical Classes. Ed. by Petro M. Bodnar:  Vinnytsya:- Nova Knyha Publishers. – 2008. – 496p.

Кафедра ендокринології рекомендує
В минулому році наша кафедра випустила третє видання значно переробленого та доповненого україномовного підручника з ендокринології, за моєю редакцією (Ендокринологія. Підручник/ За ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 480 стор.).

В його підготовці взяли участь 26 співавторів з 8 вищих медичних навчальних закладів та двох Інститутів НАМН України. В першу чергу це наш Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Вінницький ім. М.І. Пирогова, Донецький ім. Горького, Івано-Франківський, Львівський ім. Данила Галицького національні медичні університети, Буковинський та Луганський державні медичні університети, Дніпропетровська державна медична академія та Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, науковці Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка та нейрохірургії імені А.П. Ромаданова НАМН України.

Серед авторів підручника 4 академіки НАМН України та 7 членів-кореспондентів НАН, НАМН, і НАПН України,  15 заслужених діячів науки і техніки, лікарів, працівників народної освіти України, 11 лауреатів Державних та іменних премій, сім президентів Асоціацій різного рівня. Передмова до третього видання підготовлена академіком НАН, НАМН України та Російської АМН А.С. Єфімовим.

Рецензентами підручника є академік НАМН України, ректор Дніпропетровської державної медичної академії, проф. Г.В. Дзяк та академік НАМН і член-кореспондент НАН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України М.Д. Тронько.

В підручнику детально описані основні захворювання ендокринних органів, особливо цукровий діабет та хвороби щитоподібної залози. Підручник хорошо ілюстровано власними і запозиченими рисунками, таблицями та творами живопису. Згідно наказу МОЗ України від 22.06.2010 рокуза № 502 його визнано базовим, державним національним підручником і видано в україномовному, російськомовному та англомовному варіантах. За наш підручник з ендокринології ми отримали премію Президії НАМН України, а за цикл наукових праць з «Історії розвитку ендокринології в Україні» премію імені В.П. Комісаренка НАН України.

Я рекомендую ознайомитись з нашим підручником з метою вивчення основ ендокринології. Він відповідає сучасним вимогам і кращим світовим зразкам.

З повагою, професор Боднар П.М.

жовтень 2014 року