НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармакології

Громадська та виховна робота

На кафедрі фармакології та клінічної фармакології функціонує студентський науковий гурток.

Староста – Секрет Анна Андріївна, 5 курс, І медичний факультет, 4 гр., тел. 80969739624, член СНТ

Науковий керівник – ас. Небесна Тетяна Юріївна, тел. 80502150178, nebesnat @ gmail . com

4. Коротка історія створення гуртка.

Витоки кафедри фармакології беруть початок у 1841 році, коли в університеті Св. Володимира серед перших десяти була створена кафедра з назвою „Врачебное веществословие с рецептурой”. Серед завідувачів кафедри були такі видатні вчені, як М.І. Козлов, О.П. Вальтер, В.І. Дибковський, Ю.П. Лауденбах, Г.Л. Шкавера, О.І. Черкес. З 1972 року кафедру очолює член-кор. НАН і АМН України, професор І.С. Чекман.

Активну участь в науковій роботі кафедри беруть студенти – члени наукового студентського гуртка. Наукова пошукова робота студентів – один із варіантів організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Науковий студентський гурток кафедри фармакології активно функціонує з 1945р., хоча окремі дослідження проводилися студентами на базі кафедри під керівництвом її вчених і до того часу. Керівниками гуртка, починаючи з 1945р. послідовно були:

  • Академік АМН СРСР Черкес О.І.
  • Професор Дмитрієва Н.М.
  • Професор Горчакова Н.О.
  • Д.м.н. Козловська О.І.
  • Д.м.н. Вікторов О.П.
  • Доцент Тихоненко В.М.
  • Доцент Борзенко І.О.
  • Д.м.н. Казак Л.І.
  • Доцент Савченко Н.В.
  • Д.м.н. Казак Л.І.

Свої наукові дослідження на ізольованих залозах внутрішньої секреції, селезінці, на судинах ізольованого вуха кролика Г.Л. Шкавера проводив із студентами-гуртківцями. До експериментально-фізіологічних досліджень на тваринах залучали студентів завідувачі кафедри фармакології В.І. Дибковський, П.П. Сущинський, Ю.П. Лауденбах. Багато уваги роботі з молоддю приділяв академік О.І. Черкес. Олександр Ілліч особисто проводив засідання студентського наукового гуртка, прислухався до прагнення кожного студента, допомагав організовувати експериментальну роботу. Великого значення надає роботі студентського наукового гуртка завідувач кафедри, член-кор. НАН і АМН України, професор І.С. Чекман. Він завжди нагадує студентам, що десять років тому у реєстрі ліків було близько тисячі найменувань лікарських препаратів, а тепер їх більше 20000.

За останні роки в нашому Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця значно підвищився науковий рівень студентських дослідницьких робіт, більш актуальною і конкретною стала їхня тематика. Для сучасного лікаря необхідне вміння творчо мислити над кожним складним клінічним випадком. Студентські наукові гуртки допомагають виховувати грамотних лікарів для практичної охорони здоров’я, а також добирати і готувати кадри для кафедр медичних вузів та НДІ з числа найбільш обдарованих і працьовитих студентів.

Студенти готують змістовні доповіді, які ґрунтуються на сучасних поглядах щодо застосування лікарських препаратів. Для цього потрібно виявити зацікавленість студентів, запропонувати теми майбутніх наукових досліджень та допомогти дібрати матеріал, виконати практичну роботу.

Допомагають студентам у науковій роботі професор Н.О. Горчакова, доктор мед. наук, доцент Л.І. Казак, доценти Л.Г. Голота, Т.В. Кава, І.О. Борзенко, Н.В. Савченко, І.В. Ніженковська, О.В. Шумейко, О.Т. Рибак, Л.І. Голопихо, О.В. Клименко, О.О. Максимчук, О.В. Ніцак, Т.Ю. Небесна.

Робота у науковому гуртку стала першим етапом у діяльності багатьох видатних учених, чудових фахівців. У студентські роки активним гуртківцем кафедри фармакології був член- кор. НАН і АМН України, професор Тринус Ф.П., який багато років був директором профільного інституту фармакології і токсикології, професор Чоботарьова В.Д. – багаторічний декан педіатричного факультету. Багато вихованців кафедри захистили докторські, кандидатські дисертації і плідно працюють на кафедрі (Горчакова Н.О., Ніженківська І.В., Савченко Н.В.), а також у науково-дослідних інститутах (Дужак В.Г., Вікторов О.П., Шатило В.Б., Бульда В.І., Свіщенко Є.П., Маньківський Б.М., Бурчинський С.П., Кущ В.М.).

5. Основні напрямки роботи гуртка:

– пошук нових кардіо- та вазотропних сполук;

– вивчення механізмів дії метаболітотропних препаратів та можливостей їх сумісного застосування з препаратами інших фармакологічних груп (зокрема антигіпертензивними, антинеопластичними та протитуберкульозними лікарським засобами);

– дослідження сполук рецепторного та медіаторного типу дії;

– дослідження фізико-хімічних механізмів дії лікарських засобів;

– дослідження квантово-фармакологічних властивостей лікарських засобів;

– дослідження з нанофармакології.