НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Інформація для студентів

Графіки щоденних відпрацювань

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Державний випускний іспит з фармацевтичної хімії

Регламент та критерії

Екзаменаційні питання

Критерії оцінювання ПМК

Тематичний план лекцій

Графік поточних консультацій

Графік премодульних консультацій

Графік відпрацювання

Тематичний план практичних занять

Графік проведення ПМК

Критерії поточного оцінювання

Питання для підготовки студентів

Тематичний план СРС

 

 

 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Органічна хімія

Фармація:

Розклад занять на 3 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 3 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 3 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 3 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 3 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 3 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

Тестові завдання до ПМК №1

 

ТПКЗ:

Розклад занять на 3 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 3 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 3 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 3 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 3 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 3 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

 

Біологічна хімія

Розклад занять на 5 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 5 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 5 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 5 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 5 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 5 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

Тестові завдання до ПМК №2

 

Фармацевтична хімія

3 курс

Розклад занять на 5 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 5 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 5 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 5 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 5 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 5 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

4 курс:

Розклад занять на 7 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 7 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 7 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 7 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 7 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 7 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

Тестові завдання до ПМК №3

 

 

Фармацевтична та косметична хімія

4 курс:

Розклад занять на 7 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 7 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 7 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 7 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 7 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 7 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

5 курс:

Розклад занять на 9 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 9 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 9 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 9 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 9 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 9 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

 

Токсикологічна хімія

Розклад занять на 9 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 9 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 9 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 9 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 9 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 9 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

 

Управління якістю

Розклад занять на 9 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 9 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 9 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 9 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 9 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 9 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів.

 

Стандартизація лікарських засобів

Розклад занять на 9 семестр

Календарно-тематичний план лекцій на 9 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС на 9 семестр

Графік проведення підсумкового модульного контролю на 9 семестр (2-6 курси)

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на 9 семестр

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на 9 семестр

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів

 

Підготовка до ліцензованого іспиту КРОК 1

Тестові завдання з біологічної хімії КРОК-1

Тести з органічної хімії КРОК1

 

Державний випускний іспит з фармацевтичної хімії

Регламент та критерії  оцінювання для студентів заочної форми (2,5 років навчання)

Регламент та критерії оцінювання для студентів заочної форми (4,5 та 5,5 років навчання)

Перелік екзаменаційних питань

 

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичні плани практичних та СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів 

Розклад занять на кафедрі

 

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Фармація:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичні плани практичних та СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

 

ТПКЗ:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичні плани практичних та СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Переліки питань для підготовки студентів

Графік відпрацювань

 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичні плани практичних та СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТИЧНА ХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичні плани практичних та СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

 

4курс:

Розклад занять на кафедрі

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

Календарно-тематичний план практичних, СРС

Календарно-тематичний план лекцій

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

3 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичні плани практичних та СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів

 

4 курс:

Розклад занять на кафедрі

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичні плани практичних та СРС

Графік проведення ПМК

Графік проведення консультацій

Графік відпрацювань

Переліки питань для підготовки студентів