НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №1

Міжнародне співробітництво

Науково-практична діяльність кафедри гігієни, екології та інституту гігієни та екології поширюється на 45 фірм України та 52 організації за кордоном.

 

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Директором ІГЕ НМУ є професор С. Т.Омельчук

Науковий консультант ІГЕ НМУ – член-кореспондент НАМН України, професор В. Г.Бардов

Заступник директора – доцент А.М. Гринзовський

В Інституті гігієни та екології працює понад 160 наукових співробітників, з них: докторів наук – 14, кандидатів наук -32. Інститут гігієни та екології НМУ акредитований в системі УкрЦСМ та МОЗ України.

В Інституті гігієни та екології розробляються такі наукові проблеми:

– Токсиколого-гігієнічні дослідження хімічних та біологічних речовин, полімерних та інших матеріалів, що впроваджуються в народне господарство і побут з розробкою, оформленням та затвердженням токсиколого-гігієнічного паспорту;

– Дослідження продовольчої сировини, харчових продуктів, харчових добавок, товарів побутової хімії, речей дитячого вжитку, засобів особистої гігієни для дітей та дорослих, засобів індивідуального захисту шкіри на відповідність медико-біологічним вимогам з обґрунтуванням висновків щодо їх біологічної дії і можливості використання;

– Санітарно-гігієнічні дослідження факторів фізичної природи (шум, вібрація, параметри мікроклімату, освітлення, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання, електромагнітні поля), хімічних та біологічних речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді, осадах стічних вод, ґрунті, продовольчій сировині, продуктах харчування та кормах, а також матеріалів і виробів з них;

– Радіологічні дослідження повітря робочої зони, атмосферного повітря, води, продовольчої сировини, продуктів харчування та кормів;

– Фізіологічні дослідження функціонального стану людини різних вікових груп, важкості та напруженості праці, фізичного та навчального навантаження.

 

Співробітниками кафедри гігієни та екології, Інституту гігієни та екології за останні роки розроблено та науково обґрунтовано понад 3800 гігієнічних регламентів та нормативів.

 

Рік

Розроблені нормативи

2000 Всього 102, з них: ГДК – 2; ОБРВ – 4; ОДК – 2; МДР – 40; ДДД – 2; Строки очікування – 23; Строки виходу – 29
2001 Всього 106, з них: ГДК – 4; ОБРВ – 4; ОДК – 4; МДР – 47; Строки очікування – 38; Строки виходу – 9
2002 Всього 197, з них: ГДК – 2; ОБРВ – 12; ОДК – 3; МДР – 107; Строки очікування – 21; Строки виходу – 42
2003 Всього 289, з них: ГДК – 2; ОБРВ – 4; ОДК – 2; МДР – 75; Строки очікування – 75; Строки виходу – 131
2004 Всього 308, з них: ГДК – 3; ОБРВ – 9; ОДК – 6; МДР – 87; ДДД – 5; Строки очікування – 66; Строки виходу – 132
2005 Всього 262, з них: ГДК – 1; МДР – 133; Строки очікування – 94; Строки виходу – 34
2006 Всього 300, з них: ГДК – 5; ОБРВ – 12; ОДК – 5; МДР – 130; ДДД – 5; Строки очікування – 71; Строки виходу – 72
2007 Всього 381, з них: ГДК – 3; ОБРВ – 6; ОДК – 3; МДР – 160; ДДД – 3; Строки очікування – 101; Строки виходу – 103
2008 Всього 391, з них: ГДК – 3; ОБРВ – 8; ОДК – 4; МДР – 159; ДДД – 4; Строки очікування – 70; Строки виходу – 142
2009 Всього 493, з них: ГДК – 7; ОБРВ – 7; ОДК – 7; МДР – 197; ДДД – 7; Строки очікування – 87; Строки виходу – 174
2010 Всього 467, з них: ГДК – 4; ОБРВ – 9; ОДК – 4; МДР – 162; ДДД – 5; Строки очікування – 66; Строки виходу – 132
2011 Всього 533, з них: ГДК – 4, ОБРВ – 8, ОДК – 4, МДР – 211, ДДД – 6, строки очікування – 100, строки виходу – 200
2012 Всього 276, з них: МДР – 109, ДДД – 6, ГДК – 3, ГДК – 1, ОДР – 1, ОДК – 3, ОБРВ – 6, строки очікування – 49, строки виходу – 98
2013 Всього 452 , з них: МДР – 194, ДДД – 4, ГДК – 2, ОДК – 2, ОБРВ – 4, строки очікування – 82, строки виходу – 164

 

Описание: IMG_7660.JPG

Доценти О.О.Масленко, С.М.Ткаченко, асистент Т.І.Зінченко, ст. інженер О.В.Лебедєва та науковий співробітник Т.І.Гиренко здійснюють пробо підготовку до хроматографічних досліджень в лабораторії Інституту гігієни та екології НМУ
Описание: IMG_541333.JPG
Старший науковий співробітник Д.Б.Гиренко виконує хроматографічні дослідження в лабораторії Інституту гігієни та екології НМУ Професор С.Т.Омельчук і І.М.Пельо проводять масспектрометричні дослідження в лабораторії Інституту гігієни та екології НМУ

 

Описание: IMG_7544.JPG

Професор В.Г.Бардов здійснює оперативний аналіз даних лабораторних досліджень в лабораторії Інституту гігієни та екології НМУ