НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №2

Громадська та виховна робота

Головною метою освіти і виховання молоді є створення сприятливих умов для гармонійного розвитку та самореалізації особистості, які б сповідували загальнолюдські цінності та були б здатні навчатись упродовж усього життя. Саме у студентські роки виховна робота особливо важлива, оскільки у цей час відбувається остаточне становлення стереотипів поведінки та домінуючих принципів і пріоритетів у подальшому житті молодої людини.. Під час занять наголошується важливість виховання поваги до обраної професії,, оскільки лікар – це більше, ніж просто професія. Регулярно проводиться робота із студентським активом для формування почуття відповідальності та відповідного психологічного клімату, розглядаються питання дисципліни студентів, результатів навчання, організації самостійної роботи та поведінки під час навчального процесу в аудиторіях та на клінічній базі кафедри.

Співробітники кафедри власною поведінкою показують приклад дотримання етичних норм у повсякденному житті,.. Викладачі кафедри регулярно проводять виховні бесіди на теми шкідливості тютюнопаління, зловживання алкоголю та вживання наркотичних засобів. Створена на кафедрі система виховної роботи дає позитивні результати, що відображається у відсутності правопорушень з боку студентів та у зростанні рівня професійної свідомості та успішності у навчанні.

Основні принципи проведення виховн ої робот и на лекціях та практичних заняттях з хірургії :

– патріотичне виховання

– здоровий спосіб життя

– формування світогляду молоді

– активна участь у громадських заходах університету

– юридичні аспекти.

Співробітники кафедри висвітлюють здобутки кафедри і університету у засобах масової інформації:

– виступ на УТ-1 проф. В.М. Короткого (2013),

– виступ на ״ Наше здоров ׳ я ״ проф. І.В. Колосович (2012).