НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №2

Інформація для студентів

Розклад занять кафедри
Графік відробок пропущених занять
Передмодульні консультації
Графік проведення ПМК

Графік проведення відробок

Календарно-тематичний план лекцій

РОЗПОДІЛ ГРУП Студентів V та VI курсів між викладачами

Графік занять з торакальної хірургії

Графік занять з кардіохірургії

Графік занять у Головному військовому клінічному госпіталі
Практичні навички (невідкладні стани)
Тематичні плани занять студентів 4-6 курсів
Питання до ПМК для студентів 4-6 курсів
Питання для самостійної роботи студентів 4-6 курсів
Критерії поточного оцінювання
Критерії оцінювання ПМК
Методичні вказівки до СРС та практичних занять студентів 4-6 курсів
Рекомендована література
THEMATIC PLAN of PRACTICAL CLASSES to MODULE 5-8
Матеріали для підготовки КРОК
КРОК-2 STEP відповіді і коментарії
 Державний іспит

Лекції

Трансформація балів

Reglament DEK

REGULATIONS for practice-oriented complex state examinations