НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №2

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри

БЕЗРОДНИЙ БОРИС ГАВРИЛОВИЧ, завідувач кафедри хірургії №2, доктор медичних наук, професор

У 1972 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту. Після проходження інтернатури із спеціальності «Хірургія» при Чернігівській обласній лікарні, з 1973 по 1976 рр. працював ординатором, а потім завідувачем хірургічного відділення Новгород-Сіверської ЦРЛ Чернігівської області. З 1976 по 1979 р. навчався у клінічній ординатурі по кафедрі госпітальної хірургії Київського медичного інституту, де виконав та захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування натрію сукцинату у комплексному лікуванні хворих на гострий холецистит».

У 1980 р. обраний асистентом, у 1995 – доцентом, у 2004 р. – професором, а у 2006 – завідувачем кафедри госпітальної хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування хворих на рак підшлункової залози та великого сосочка дванадцятипалої кишки». Вчене звання доцента присвоєно у 1996 р., професора – у 2005 р. Хірург вищої категорії.

Під науковим керівництвом Безродного Б.Г. захищено одна докторська та три кандидатські дисертації. Автор понад 300 наукових робіт, у т.ч. 11 навчальних посібників (чотири англомовних) за грифом МОЗ та МОНмолодьспорту України, 32 винаходів. Є співавтором монографій «Невідкладна медична допомога», «Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози», «Гострий апендицит».

Основними напрямками наукової діяльності є розробка питань хірургічного лікування захворювань органів гепатопанкреатодуоденальної зони, лапароскопічна хірургія, хірургія виразкової хвороби, хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок при варикозній хворобі, застосування стовбурових клітин при лікуванні хірургічних захворювань, питання невідкладної хірургії.

Професори кафедри

КОРОТКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1961 р. Після закінчення медичного інституту працював хірургом у районній лікарні (1961 – 1964), аспірантура на кафедрі грудної хірургії (1964 – 1967), асистент, доцент кафедри торако-абдомінальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів імені П.Л. Шупика (1967 – 1985), завідувач кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1985 – 2006), з 2006 року – професор цієї ж кафедри.

У 1961 р. захистив кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування круглих утворень легень», у 1984 р. – докторську дисертацію «Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії».

Вчене звання професора присвоєно у 1986 р. Лауреат Державної премії України (1986), заслужений діяч науки і техніки України (1999).

Автор 305 наукових праць, в тому числі 68 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, та 8 публікацій у закордонних виданнях. Є співавтором монографій «Невідкладна медична допомога», «Хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки», «Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози».

Підготував 3 докторів і 8 кандидатів медичних наук.

Короткий В.М. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О.  Богомольця, член редакційних колегій республіканських науково-практичних журналів «Клінічна хірургія», «Мистецтво лікування», «Український медичний часопис».

Пріоритетний напрямок науково – практичної діяльності – органозберігаюча хірургічна гастроентерологія спрямована на максимальне збереження та відновлення функціонального стану органів при захворюваннях стравоходу, шлунка, кишечника, печінки, жовчних шляхів, селезінки, підшлункової залози.

КОЛОСОВИЧ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, доктор медичних наук, професор, лауреат премії Національної академії наук України

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1989 р. Подальший трудовий та науковий шлях Колосовича І.В. пов’язаний з кафедрою хірургії №2: у 1989-1991 рр. – клінічний ординатор, 1991-1994 рр. – очний аспірант, 1994-2004 рр. – асистент, 2004-2011 рр. – доцент, а з 2011 р. працює на посаді професора кафедри.

1994 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Попередження та лікування гнійно-септичних ускладнень у хворих гострим апендицитом», у 2003 р. – докторську дисертацію (тема «Патогенетичне лікування хворих на виразкову хворобу шлунка»).

Вчене звання доцента присвоєно у 2006 р., професора – у 2013 р. У 2001 р. удостоєний премії НАН України для молодих учених в галузі медицини за цикл робіт, присвячених хірургічному лікуванню виразкової хвороби шлунка.

Автор біля 300 друкованих робіт (17 – за кордоном), у т.ч. 13 навчальних посібників (чотири англомовних) за грифом МОЗ та МОНмолодьспорту України, 48 патентів України на винахід та корисну модель. Є співавтором монографій «Невідкладна медична допомога», «Хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки», «Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози», «Гострий апендицит».

Виконує обов’язки відповідального виконавця науково-дослідної роботи кафедри. Входить до складу апробаційної ради „Загальні питання хірургії”, експертної фахової комісії Центру тестування при МОЗ України.

Під науковим керівництвом Колосовича І.В. захищено три кандидатські дисертації.

Хірург вищої кваліфікаційної категорії з 2003 р. Науковий та хірургічний напрямки – мініінвазивна органозберігаюча хірургія виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки, травматичні ушкодження селезінки.

 

Доценти кафедри

ЧЕРПАК БОРИС ДАВИДОВИЧ, академік Української академії наук, доктор медичних наук, доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1970 р. з відзнакою. З 1970 по 1976 рр. працював лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні №7. Протягом 1976-1989 рр. асистент кафедри госпітальної хірургії (з 2008 р. – кафедра хірургії №2) Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця, 1989-1994 рр. – доцент, з 1994 р. – професор кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування вузлових форм зобу», у 1989 році – докторську дисертацію на тему «Лікування післяопераційної непрохідності шлунково-кишкового тракту». А кадемік Української академії наук з 1996 р. Член редакційної колегії республіканського науково-практичного журнал у «Ендокринологія». Вчене звання «доцент» присвоєно у 1990 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Автор 112 наукових праць, 2 авторських свідоцтв. Займається вивченням питань загальної та ендокринної хірургії.

ТЕПЛИЙ ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, доктор медичних наук, доцент

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1981 р. Пройшов клінічну ординатуру за спеціальністю «хірургія» при Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії (нині ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України). До 1988 р. працював у вище зазначеному закладі у якості лікаря та наукового співробітника. Під керівництвом акад. О.О.   Шалімова підготував та в 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сравнительная оценка методов прерывания гастроэзофагеального коллатерального венозного кровотока при лечении кровотечений на почве синдрома портальной гипертензии». Після захисту дисертації був обраний асистентом кафедри госпітальної хірургії Київського медичного інституту, де і працює по сьогоднішній день. В 2009 р. обраний доцентом кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, в грудні 2011 р. присвоєно вчене звання «доцент». У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Хірургічна корекція косметичних дефектів тулуба із відновленням естетичних, функціональних і метаболічних параметрів».

Автор близько 100 наукових робіт, у т.ч. 6 навчальних посібників (чотири англомовних) з грифом МОЗ та МОНмолодьспорту України, 11 патентів України на винахід та корисну модель та авторських свідоцтв СРСР на винахід.

Член Всеукраїнської асоціації пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії.

На кафедрі виконує обов’язки відповідального за учбову роботу. Веде заняття з англомовними студентами та елективний курс з пластичної хірургії.

Хірург вищої кваліфікаційної категорії. Науковий та хірургічний напрямки – естетична та реконструктивна хірургія, доброякісні захворювання молочної залози, мініінвазивні втручання при хронічній венозній недостатності, вентральних грижах та захворюваннях анального каналу. Виконує широкий спектр загальнохірургічних втручань.

ФУРМАНЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця у 1960 р. З 1960 по 1964 рр. працював лікарем-хірургом районній лікарні смт Доманівка Миколаївської обл. У 1964 р. поступив до клінічної ординатури на кафедру госпітальної хірургії Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця. З 1965 по 1981 рр. працював асистентом, а з 1981 р. – доцентом кафедри госпітальної хірургії Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (з 2008 р. – кафедра хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця). У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вміст заліза, міді, цинку та кобальту в крові хворих зобом». Вчене звання «доцент» присвоєно у 1982 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Протягом тривалого часу виконував обов´язки профорга кафедри. Автор понад 100 наукових праць та 10 авторських свідоцтв та раціоналізаторських пропозицій.

КОПЙОВ ЮРІЙ ОЛЕКЕСІЙОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

1950 року народження закінчив КМІ імені академіка О.О. Богомольця в 1973 році за спеціальністю лікувальна справа. 1973–1974р.р. – закінчив інтернатуру по хірургії при кафедрі факультетської хірургії КМІ імені академіка О.О Богомольця. З 1974р. по 1976р. – лікар-хірург по ургентній допомозі хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 7. В 1976р. по 1978 р. –старший лаборант кафедри госпітальної хірургії КМІ імені академіка О.О Богомольця, та лікар-хірург (0,5 ст.) ургентної допомоги МКЛ № 7 м. Києва. В 1978-1980 – клінічний ординатор кафедри госпітальної хірургії КМІ імені академіка О.О Богомольця. В 1981р. Захистив дисертацію на тему: «Вплив оперативного лікування гострого холециститу на інкреторну функцію підшлункової залози». З 1981 р. по 1994 р. – асистент кафедри госпітальної хірургії ДМУ імені академіка О.О. Богомольця. В 1994 р. призначений на посаду доцента кафедри госпітальної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця. Займається проблемою ендоскопічної та хірургічної корекції захворювань шлунково-кишкового тракту. Є автором 112 наукових праць та 6 Державних патентів України. З 29 вересня 2010р. згідно з законодавством України визнаний «Ветераном праці» (посвідчення 134961).

ІВАНОВ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця у 1979 р. з відзнакою. З 1979 по 1986 рр. навчався у клінічній ординатурі та заочній аспірантурі на кафедрі загальної хірургії Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця. З 1986 по 1990 рр. – асистент кафедри дитячої хірургії, 1990-1998 рр. – асистент кафедри госпітальної хірургії (з 2008 р. – кафедра хірургії №2), з 1998 р. і дотепер – доцент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування лактаційних маститів». Вчене звання «доцент» присвоєно у 2000 р. Заслужений лікар України (2003 р.). Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Відповідальних на виховну роботу на кафедрі.

Автор 47 наукових праць, у т. ч. одного навчального посібника за грифом МОЗ України, 2 авторських свідоцтв. Займається вивченням питань загальної та гепатобіліарної хірургії.

 

КАРТАШОВ БОРИС ТИХОНОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

З відзнакою закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця у 1978 р. З 1978 по 1981 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1981 р. працював асистентом названої кафедри (з 2008 р. – кафедра хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), з 2000 р і дотепер – доцентом (з 2008 р. – кафедра хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця). У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рентгенорадіологічна діагностика калькульозного холециститу та його хірургічне лікування». Вчене звання «доцент» присвоєно у 2002 р. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Автор понад 100 наукових праць, у т. ч. одного навчального посібника за грифом МОЗ України, 3 авторських свідоцтв. Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі. Займається вивченням питань хірургії патології гепатобіліарної системи.

СИДОРЕНКО РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив Луганський Державний медичний університет (1998). У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит, яка спрямована на збереження функції підшлункової залози». Відповідає за матеріально-технічну базу, є секретарем кафедри. Автор 33 наукових праць, в тому числі 6 посібників, 10 деклараційних патентів України на винаходи та корисні моделі. Займається вивченням питань хірургії органів панкреатобіліарної зони та лапароскопічної хірургії, ультразвуковою діагностикою патології органів черевної порожнини та вен нижніх кінцівок.

 

Асистенти кафедри

МАРТИНОВИЧ ЛЕОНІД ДЕНИСОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент, Заслужений лікар України.

В 1979 році закінчив Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. В 1987р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініка, діагностика і комплексне хірургічне лікування ранніх післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень». В 2001р. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». 1979–1980р.р. – закінчив інтернатуру по хірургії при кафедрі госпітальної хірургі. З 1980р. по 1986р. – лікар-хірург по ургентній допомозі хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 4. В 1986р. – призначений завідувачем 2-го хірургічного відділення КМКЛ №4. З 1987р. до 2006р. зовнішній сумісник на посаді асистента кафедри хірургії №2 В 2006р. – обраний на посаду асистента кафедри хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. Атестований лікарем-хірургом вищої категорії. Стаж роботи лікарем хірургом – 34 роки. Науково-педагогічний стаж – 25 років. Є автором 58 наукових праць, та 8 патентів України. Займається проблемами хірургічного лікування захворювань органів черевної порожнини, гнійно-септичною хірургією.

ЦИГАНОК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені академіка О.О. Богомольця (2001). З 2001 по 2003 рік проходив інтернатуру за спеціальністю хірургія на кафедрі госпітальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця і навчався в магістратурі на вище вказаній кафедрі. З лютого 2003 року по листопад 2003 року працював лікарем-хірургом в КМКЛ ШМД. В 2003 році здав вступні іспити та за конкурсом вступив до очної аспірантури на кафедру госпітальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, яку закінчив в листопаді 2006 року. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мініінвазивні оперативні втручання у хворих на гострий холецистит». Відповідає за комп’ютерний клас та сайт кафедри. Автор 15 наукових праць, 8 державних патентів України. Займається вивченням питань лапароскопічної хірургії, ультразвуковою діагностикою патології органів черевної порожнини.

МОЙСЕЄНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені академіка О.О. Богомольця в 2002 році. З 2002 по 2004 роки магістр, з 2004 по 2007 роки аспірант, з 2007 року асистент кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця. В 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника». Автор 31 друкованої наукової роботи, 2 з яких опубліковано за кордоном, та 10 патентів на винаходи та корисні моделі. Пріоритетний напрямок хірургічної діяльності – лапароскопічні технології в плановій та ургентній хірургії.

ПЕТРЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

Закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова у 1993 р. З 1993 по 1996 рр. навчався у інтернатурі з спеціальності «Хірургія» у Білоцерківській міській лікарні. У 1996-2000 рр. працював лікарем-хірургом Тетіївської районної лікарні Київської області, у 2000-2009 рр. – Київської міської клінічної лікарні №4. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, ускладнену хронічною венозною недостатністю та трофічним виразками». З 2009 р. – асистент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Автор 32 наукових праць, у т. ч. шести навчальних посібників за грифом МОЗ та МОН України (три англомовних), 6 державних патентів України на корисну модель. Займається вивченням питань гнійної хірургії.

ЧЕРЕПЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

1997 р. Івано-Франківська державна медична академія. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Комплексне хірургічне лікування хворих похилого та старечого віку на калькульозний холецистит, поєднаний з холедохолітіазом та обтураційною жовтяницею, що ускладнився гострою печінковою недостатністю”. З 1997 по 1999 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю “Хірургія” на базі Кам’янець-Подільської міської лікарні Хмельницької області при Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 1999 по 2003 рр. працював лікарем-хірургом Почаївської районної лікарні № 2 Тернопільської області. З 2003 по 2009 рр. асистент кафедри факультетської хірургії Івано-Франківського державного медичного університету. З 2006 по 2009 рр. – заступник декана факультету підготовки іноземних громадян ІФДМУ. У 2009 році прийнятий на посаду асистента кафедри хірургії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 2013 році пройшов атестацію при МОЗ України – атестований лікарем-хірургом вищої категорії. Стаж роботи лікарем-хірургом – 16 років. На кафедрі відповідає за ведення навчально-методичної роботи студентів 4 курсу. Автор 52 наукових праць, з них 3 в закордонних виданнях, 1 Деклараційного патенту на корисну модель. Науково-педагогічний стаж – 11 років. Займається проблемою хірургічного лікування захворювань органів черевної порожнини, гепатопанкреатобіліарної ділянки, гнійно-септичною хірургією .

ГАНОЛЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

З відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2000 р. У 2000-2002 рр. навчався у інтернатурі з спеціальності «Хірургія» у Київській міській клінічній лікарні №4. З 2002 по 2004 рр. надавав хірургічну допомогу хворим у м. Місурата (Лівія). У 2004-2010 рр. працював лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні №4. З 2010 р. – асистент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Органозберігаюча хірургія селезінки при травматичних пошкодженнях органу». Автор 12 наукових праць, у т. ч. двох навчальних посібників за грифом МОЗ України, 7 державних патентів України на корисну модель. Виконує обов´язки помічника відповідального за наукову роботу на кафедрі. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Вільно володіє арабською мовою. Займається вивченням питань органозберігаючих оперативних втручань на селезінці.

Чиб ісов Олексій Леонідович – закінчив у 2004 році Луганський державний медичний університет з відзнакою; 2004 -2006 р. магістратура по хірургії з відзнакою; 2006 -2009 р. аспірантура по хірургії, яка закінчилась захистом кандидатської дисертації на тему „ Показания и характер оперативных вмешательств у больных с послеоперационными вентральными грыжами передней брюшной стенки ” (диплом кандидата наук ДК № 060745).

З 2009 по 2013 р. асистент кафедри хірургії з основами абдомінальної та ендоскопічної хірургії Луганського державного медичного університету; з 2013 по листопад 2014 року доцент кафедри хірургії з основами абдомінальної та ендоскопічної хірургії Луганського державного медичного університету; з 01.12.2014 асистент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Приоритетні напрямки діяльності – лапароскопічна хірургія та ендоскопія в діагностиці та лікуванні хірургічних захворювань.

ЧЕМОДАНОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ, кандидат медичних наук, асистент

Закінчив Кримський медичний університет імені С.І. Георгієвського у 1999 р. У 1999-2001 рр. навчався у інтернатурі з спеціальності «Хірургія» у Євпаторійській міській лікарні. У 2001-2004 рр. працював лікарем-хірургом цієї ж лікарні. З 2004 по 2006 рр. навчався у клінічній ординатурі на базі кафедри госпітальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2006 по 2013 рр. працював лікарем-хірургом Київської міської клінічної лікарні №4. З 2013 р. – асистент кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування хелікобактер – асоційованих перфоративних виразок пілоричного відділу шлунка та дванадцятипалої кишки». Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Автор 25 наукових праць, 6 патентів України на винахід та корисну модель. Науковий та хірургічний напрямки – органозберігаюча хірургія виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки

 

Викладачі на базі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

ДИКУХА СЕРГІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ, доктор медичних наук

У 1963 р. вступив до КМІ імені О.О. Богомольця. Навчаючись на лікувальному факультеті, зацікавився науковою роботою та брав активну участь у хірургічних гуртках під керівництвом професорів М.С. Коломійченка, І.М. Іщенка, К.І. Кульчицького, I.I. Бобрика, І.Д. Танасієнка. Виконав 5 наукових студентських робіт, остання з яких була зроблена на кафедрі під керівництвом професора М.М. Ковальова. З 1969 р. працює кардіохірургом. Нині є головним науковим співробітником Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. Доктор медичних наук Опублікував понад 130 наукових робіт з проблем кардіохірургії. Член вченої ради інституту, член профкому.

СІРОМАХА СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ, кандидат медичних наук

Закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 1998 році. В Інституті працює з 1996 року. Старший науковий співробітник відділення хірургії вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку. Головний лікар (з 2004 року). Кандидат медичних наук (2008). Тема кандидатської дисертації «Хірургічне лікування множинних дефектів міжшлуночкової перетинки». Проходив стажування за кордоном: Центр Здоров’я Польської матері, відділ вроджених вад серця (завідувач – професор Яцек Мол), Лодзь, Польща, 1999 рік, 2003 рік; Міжнародна Школа Серця, відділення кардіохірургії Ospidali Riuniti, Бергамо, Італія, 2001-2002 роки; INSEAD, Франція, Європейська програма з організації охорони здоров’я, 2007 рік. Є членом Асоціації серцево-судинних хірургів України та Європейської Асоціації кардіо-торакальних хірургів. Є співавтором 36 наукових праць та патентів на винахід.

ПАНІЧКІН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор, лауреат державної премії України

Завідувач відділення рентгенхірургічних методів діагностики та лікування захворювань серця та судин, один з провідних фахівців країни у галузі внутрішньосерцевої діагностики та ендоваскулярного лікування захворювань серцево-судинної системи. Нагороджений медаллю “Трудова слава” Міжнародної Академії МАРТІС “Золота Фортуна”.