НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №2

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка : к.мед.н., асистент кафедри хірургії №2 Мойсеєнко Анатолій Іванович., тел. моб. 097 – 987 – 40 – 92.

Староста гуртка: Кальченко А . Д , студент 6 -го курсу, групи № 2 , 1-го медичного факультету . тел. моб. 063 – 763 – 68 – 69.

Студентський науковий гурток при кафедрі був створений за підтримки завідуючого кафедрою професора Ковальова М.М. в 1966 році. Першим його керівником став доцент кафедри Аністратенко І.К., а першим старостою було обрано Заріцького Г.В. Керівниками гуртка в різні часи були професор Рой В.П., професор Черпак Б.Д., асистент Кушнірук С.В. В складі гуртка починали свою хірургічну та наукову діяльність багато майбутніх співробітників кафедри, серед них нинішній її завідуючий професор Безродний Б.Г., професор Колосович І.В, доцент Карташов Б.Т., асистенти Мартинович Л.Д., Циганок А.М., Мойсеєнко А.І.

 

Основні напрямки наукової діяльності гуртка:

 • хірургічні захворювання гепатобіліарного тракту та підшлункової залози;
 • планова та ургента хірургія виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки;
 • проблема алопластичного заміщення дефектів м’яких тканин черевної стінки;
 • проблеми хірургічного лікування гострої непрохідності кишечника;
 • консервативне та хірургічне лікування хронічної венозної недостатності;
 • малоінвазивна, ендоскопічна та лапароскопічна хірургія;
 • реконструктивна, естетична та пластична хірургія;

 

 

Список студентів-гуртківців кафедри у 201 4 – 20 15 роках.

 • Кальченко Анна Дмитрівна, 1 мед, 2 група, 6 курс;
 • Куценко Юрій Андрійович, 1 мед,  група, 5 курс;
 • Колбасюк Ірина Юріївна, 1 мед,  21 група, 6 курс;
 • Попандопало Олександра Олександрівна, 2 мед, 23 група, 6 курс;
 • Тамяк Ігор 1 мед,  2 група, 5 курс;

 

 

На момент підготовки звіту практичні заняття зі студентами 4-го курсу на кафедрі не розпочато.

Клінічна база:

Засідання студентського наукового гуртка проводиться кожну третю середу місяця на території клінічної бази кафедри – в Київській міській клінічній лікарні №4.

 

Публікації у наукових журналах, збірках тез конференцій:

Участь у студентських олімпіадах з хірургії

 

ПІБ

Назва студентських олімпіад, конференцій, симпозіумів, творчих конкурсів

Дата проведення

Нагороди, які отримали студенти

Кальченко Г.Д. 2гр.1 мед 6 к.

Єфремов А.Ю. 2 гр. 1 мед 6 к.

Марушко К.Р. 22 гр. 1 мед 6 к.

Олійник Д.С. 28 гр. 1 мед 6 к.

Михальчук Д.І. 28 гр. 1 мед 6 к.

Ковбасюк І.Ю. 21 гр. 1 мед 6 к.

ІІІ Брейн-ринг з хірургії НМУ ім. О.О.Богомольця

18 грудня 2014

ІІ місце

Кальченко Г.Д. 2гр.1 мед 6 к.

Єфремов А.Ю. 2 гр. 1 мед 6 к.

Марушко К.Р. 22 гр. 1 мед 6 к.

Олійник Д.С. 28 гр. 1 мед 6 к.

Михальчук Д.І. 28 гр. 1 мед 6 к.

Ковбасюк І.Ю. 21 гр. 1 мед 6 к.

1-й чемпіонат з медичного «Що? Де? Коли?» НМУ ім. О.О.Богомольця

19 грудня 2015

ІІІ місце

 

 

Методи організації та стимуляції науково-практичної діяльності студентів-гуртківців:

 • Студенти мають можливість поглиблено вивчати теоретичні та практичні аспекти обраної ними сфери наукових інтересів;
 • Студенти залучаються до виконання окремих фрагментів науково-дослідної роботи кафедри хірургії №2;
 • Мають можливість чергувати 3 рази на тиждень у складі ургентної хірургічної бригади та брати участь у планових хірургічних утручаннях;
 • Щороку кращі гуртківці отримують направлення на наукову діяльність та вступають до магістратури при кафедрі;