НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Історія кафедри

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім. Богомольця походить із кафедри хірургічної стоматології. Потреба у відокремленні дитячої клініки щелепно-лицевої хірургії та у введенні окремої навчальної дисципліни формувалася поступово із 1962 року, коли на клінічній базі кафедри хірургічної стоматології Київського медичного інституту були розміщені дитячі ліжка. Проблемами дітей із вродженими та набутими захворювання щелепно-лицевої ділянки вже з того часу займалися співробітники кафедри хірургічної стоматології – проф. Ю.Й. Бернандський, проф. Д.В. Дудко, проф. Л.В. Харьков, доц. Р.Н. Чеховський, ас. Г.О. Покотило, ас. Л.К Банна, ас. Є.М. Логановська, ас. В.В. Красноленський, ас. В.І. Козлюк, ас. І.О. Ракша.

На початку 1980 р. завдяки роботі, проведеній проф. Ю.Й. Бернадським, доц. Р.Н. Чеховським, доц. Д.В. Дудко та доц. Л.В. Харьковим, було створене перше республіканського значення дитяче відділення кафедри хірургічної стоматології КМІ на базі відділення щелепно-лицевої хірургії Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 (на вул. Алішера Навої, 3). У 1983 році завдяки клопотанням професорів Д.В. Дудка та Л.В. Харькова дитяча клініка була переведена до Київської міської дитячої клінічної лікарні № 14. У 1986 році на базі клініки був відкритий Республіканський центр по лікуванню дітей із вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки. В 1989 році дитяча клініка разом із Республіканським центром була переведена до складу Дитячої клінічної лікарні № 7 м. Києва.

В 1994 році кафедра стала окремим структурно-функціональним підрозділом Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця згідно наказу по НМУ ім. О.О. Богомольця за № 1184-Л від 14.12.1994. Кафедру очолив проф. Л.В. Харьков. Основною базою розташування підрозділу стало відділення щелепно-лицевої хірургії Дитячої клінічної лікарні № 7 м. Києва за адресою Лабораторний провулок, 12. В 2006 році кафедра разом із Дитячою клінічною лікарнею № 7 переїхала до нової будівлі на вул. Підвисоцького, 4-б.

З 1998 року кафедра є опорною з підготовки фахівців медичного та медико-профілактичного профілю з а дисципліною «Дитяча хірургічна стоматологія» (наказ МОЗ України № 317 від 9 листопада 1998 р. ).

08.12.2003 року згідно наказу №123 ректора НМУ кафедра має назву – хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку.

З дня заснування і до 2016 року кафедру очолював член-кореспондент НАМН України, професор, доктор медичних наук Л.В. Харьков. З 2016року кафедру очолює проф., доктор медичних наук Л.М. Яковенко.

Співробітниками кафедри написані типова програма з дисципліни та робочі навчальні програми для студентів 4 та 5 курсів стоматологічного факультету, програма з виробничої практики, програма  підготовки клінічних ординаторів і аспірантів.

Щороку на кафедрі навчається близько 700 студентів 4-го і 5-го курсів стоматологічного факультету, в т.ч. з англомовним навчаням. Існування стаціонарної та поліклінічної бази дозволяє викладачам навчати студентів особливостям надання допомоги пацієнтам як на амбулаторному прийомі, так і побачити етапи лікування дітей, що поступають у щелепно-лицеве відділення для планових оперативних втручань та прийняти безпосередню участь в лікувально-діагностичному процесі.

Робота кафедри складається окрім навчально-методичної, з лікувальної та науково-дослідної. Основну частину планових оперативних втручань в клініці виконують співробітники кафедри – в середньому за рік виконують більше 500 планових операцій, консультують біля 800 пацієнтів, це 87% від усіх операцій, зроблених у клініці.

На базі клініки кафедри ДКЛ №7 у 2001 році організований єдиний в країні міський пункт невідкладної медичної допомоги, де цілодобово надається швидка спеціалізована допомога дітям з травматичними ушкодженнями м’яких тканин та щелеп, запальними захворюваннями ЩЛД.

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу за основними напрямками: діагностика та лікування судинних пухлин м’яких тканин і щелеп, запальних процесів та травматичних пошкоджень тканин ЩЛД, анкілозу та вторинного деформуючого остеоартрозу (ВДОА) скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), вирішення проблем раннього хірургічного лікування дітей з вродженими незрощеннями губи та піднебіння (ВНГП).

Продовжується наполеглива праця над вдосконаленням існуючих та розробками нових ефективних методик хейло- та ураностафілопластики, способів ліквідації  залишкових та вторинних дефектів піднебіння. В основу лікування вроджених захворювань у дітей покладений принцип комплексності, своєчасності, ефективності та щадності всіх видів втручань.

На сьогодні співробітники представляють собою колектив однодумців, колег, науковців, які продовжують традиції кафедри.