НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Наукова робота

На кафедрі проводиться розробка та впровадження в практику нових методик комплексного лікування та реабілітації хворих з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД), підтверджених 45 патентами України. Вперше в СНД та Україні запропоновані принципово нові методики (отримано 12 патентів України) щадних ураностафілопластик, хейлориноураностафілопластики, які дозволили оперувати таких дітей у віці 10-12 міс, чим досягається їх рання медична, соціальна та психологічна реабілітація. 28 нових оригінальних методик присвячені відновленню та корекції анатомо-функціональних структур верхньої губи, носа, присінка порожнини рота при одно- та двобічних незрощеннях верхньої губи. Це дало змогу покращити анатомічні, естетичні та функціональні показники лікування таких дітей. Запропоновані способи лікування впроваджено в клініках СНД та України, неодноразово ставали предметом обговорення на міжнародних науково-практичних форумах.

Досліджені лого-психолого-педагогічні аспекти розвитку та супроводу дітей із вродженими незрощеннями піднебіння. Розроблена, змістовно забезпечена та практично апробована система багатопрофільної психолого -педагогічної корекції психомовленнєвого розвитку таких дітей від дня народження до повноліття. В цьому науковому напрямку працюють проф. Л.В. Харьков, проф. Л.М. Яковенко, проф. С.Ю. Конопляста, логопед А.І. Дубиніна, лікар І.М. Вишпинський.

В основу діагностики і лікування травматичних ушкоджень нижньої щелепи, виросткового відростку покладені щадні методи з урахуванням віку дитини, виду травми та її локалізації. Розроблений алгоритм діагностики та хірургічних втручань такої категорії дітей дав змогу якісно, в повному об’ємі, кваліфіковано надавати медичну допомогу. Ці інноваційні розробки, авторами яких є проф. Л.В. Харьков, ас. В.П. Єфименко, ас. Г.М. Коротченко, підтверджені 5 патентами України, монографією, 27 науковими працями, доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях.

Проблеми хірургічного лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) у дітей набувають особливого значення з урахуванням функціонального значення його та впливу на розвиток нижньої щелепи і щелепно-лицьової ділянки в цілому. Запропоновані оригінальні щадні хірургічні способи відновлення функцій СНЩС та дистракційно -компресійні методики, які спрямовані на гармонізацію росту верхньої та нижньої щелеп. Співпраця із спеціалістами Німеччини визначила напрям наукових досліджень, створення умов для сучасного технічного забезпечення проведення операцій на суглобі нижньої щелепи. Проф. Л.В. Харьков, проф. Л.М. Яковенко, ас. Г.М. Коротченко, ас. В.П. Єфименко присвятили питанням захворюванням СНЩС 29 статей, отримано 6 патентів України.

Дослідження в напрямку раннього виявлення глибоких та агресивних форм гемангіом ЩЛД у дітей виконуються разом із співробітниками центру ендоваскулярної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. А. Ромоданова НАМН України. Застосування ангіографії при судинних пухлинах лиця не тільки визначає джерела кровопостачання та об’єм ураження тканин, а й одночасно дає можливість провести їх лікування, яке включає обтурацію привідних судин пухлини. Визначені послідовність, об’єм та етапність діагностичних і лікувальних заходів при гемангіомах ЩЛД у дітей. Науковий пошук та розробка цих питань проводиться проф. Л.В. Харьковим, проф. Л.М. Яковенко, ас Н.В. Кисельовою. Розкриття нагальних проблем діагностики та лікування гемангіом ЩЛД у дітей знайшло відображення в 6 патентах, 21 наукових статтях, доповідях на наукових симпозіумах.

Прогнозування перебігу різних форм лімфаденіту, використання «пункційного» способу лікування аденоабсцесів в ЩЛД у дітей було обґрунтовано в науковому дослідженні доц. І.Л. Чехової. Запропоновані методи хірургічного лікування захищені кандидатською дисертацією, 3 патентами України, висвітлені у 17 статтях.

Всього за роки існування на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку підготовлено 8 кандидатів, 6 докторів медичних наук. Видано 5 підручника, 16 навчальних посібників, 7 монографій, отримано 67 патентів, написано 386 наукових робіт. Наукові досягнення обговорені та висвітлені на науково-практичних симпозіумах, конференціях України та за кордоном. Організовані та працюють 2 лікувально – методичні центри: Український центр з надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки та Міський центр невідкладної медичної допомоги дітям із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки міста Києва.

 

Кафедра виконує науково-дослідну роботу за темами “Профілактика первинних та вторинних ускладнень при лікуванні вроджених і набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей” (№ держреєстрації 0114U001347); та “Профілактика первинних ускладнень при лікуванні вроджених і набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей ” (№ держреєстрації 0116U004899).

 

 

Дисертаційні роботи, виконані на кафедрах хірургічної стоматології та хірургічної соматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

КАНДИДАТСЬКІ:

 • Яковенко Л.М. «Стан гемодинаміки тканин піднебіння та способи її корекції у дітей з вродженими незрощеннями піднебіння», 1985р .
 • Чумаченко А.В. «Стан гемодинаміки хворих з вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння», 1993 р.
 • Азнаур`ян С.К. «Ефективність використання електроаналгезії при загальному знеболені під час операції ураностафілопластики», 1993 р.
 • Чехова І.Л. «Діагностика та лікуваннянеспецифічних лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки та шиї у дітей», 1994 р.
 • Ефименко В.П. « Діагностика та лікування травматичних пошкоджень виросткового відростка нижньої щелепи у дітей », 2006 р.
 • Ашуралієв Хаял Гюлюшогли“Хірургічне лікування вторинних та залишкових дефектів піднебіння після ураностафілопластики” 2014 г.
 • Коротченко Геннадій Максимович «Вдосконалення хірургічних методів лікування анкілозів та вторинних деформуючих артрозів скронево-нижньощелепного суглоба у дітей.» 2014 р.
 • Кисельова Н.В.«Комплексне лікування гемангіом щелепно-лицевої ділянки у дітей» 2016р.
 • Єгоров Р.І.  “ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕЛОПЛАСТИКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДИКИ ОПЕРАЦІЇ ТА СТАНУ М’ЯЗІВ М’ЯКОГО ПІДНЕБІННЯ” 2017

 

 

ДОКТОРСЬКІ:

 • Харьков Л.В. « Хірургічне лікування вроджених незрощень піднебіння », 1988 р.
 • Юсубов Ю.А. «Патогенез, діагностика та лікування остеомієлітів щелеп у дітей», 1988 р.
 • Дудко Д.В. « Проблеми лікування судинних пухлин-гемангіом у дітей », 1988 р.
 • Яковенко Л.М. « Комплексне лікування первинних та вторинних деформацій верхньої губи, піднебіння при їх двобічних незрощеннях », 2005 р.
 • Конопляста С.Ю. « Психолого-педагогічні основи комплексної реабілітації дітей з ринолалією », 2010 р .