НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Видавнича діяльність

 

 

Підручники

 • Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, І.Л.Чехова. Підручник «Хірургічна стоматологія дитячого віку”. К., Книга плюс, 2003 р., 479 с.
 • Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. «Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста». – М.: Книга плюс, 2005.- 472 с.
 • „Основи стоматології”: підручник / В.О. Маланчук, А.В. Борисенко, Л.В. Харьков та ін.; за ред. В.О. Маланчука. – К.: Медицина, 2009. – 592 с. + 42 с. кольор. вкл.
 • Л.В. Харьков, Л.Н. Яковенко, И.Л. Чехова. Атлас хирургических стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области у детей// Книга-плюс, 2012 -504с. ISBN 978-966-460-031-0
 • Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : підручник / Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, І.Л.Чехова ; за ред. Л.В.Харькова. – Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 496 с. ISBN 978-617-505-324-9
 • Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку = Pediatric oral and Maxillofacial Surgery : підручник  /  Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Н.В.Кисельова ; за ред. Л.В.Харькова. – Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 104 c. + 24 с. кольор. вкл.ISBN 978-617-505-342-3

Монографії

 • Л.В.Харьков Хирургическое лечение врождённых несращений нёба..// Киев.- «Здоровья». -1992.- 199с.
 • Г.А.Пхакадзе, Д.В.Дудко, Л.В.Харьков, Н.А.Галатенко, Ю.А.Юсубов Клеевые соединения в челюстно-лицевой хирургии.// Киев.- «Наукова думка».-1993.- 83с.
 • Ю.И.Бернадский, Л.В.Харьков Методы щадящей ураностафилопластики.// Методические рекомендации.-Киев.-1987.-21с.
 • В.Ф.Москаленко, Л.М.Яковенко (співавтор) Підсумки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за 2005-2006 н.р.- К. Нова книга 2006.-с.170.
 • Харьков Л.В. Єфименко В.П. Діагностика та лікування травматичних пошкоджень суглобового відростка у детей . Киев .: Книга-плюс , 2010 110 с.

Навчальні посібники та методичні рекомендації.

 • Л.В.Харьков, Л.Н.Яковенко, А.И. Дубинина Профилактическая работа по предупреждению врождённых несращений верхней губы и нёба. – Методические рекомендации.- К.-1990.- 46 с.
 • Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Н.І. Нероденко, І.Л Чехова „Методичні розробки з дитячої хірургічної стоматології для студентів VII семестру стоматологічного факультету”. – К. – Книга плюс.- 2000.- 106с.
 • Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Н.І. Нероденко, І.Л Чехова „Методичні розробки з дитячої хірургічної стоматології для студентів IX семестру стоматологічного факультету”.- К. – Книга плюс.- 2000.-116 с.
 • Л.В.Харьков, Л.Н.Яковенко, Т.В. Кава «Справочник хирурга-стоматолога: пособие». – К.: Книга-плюс.- 2002.-384 с.
 • Л.В.Харьков, Л.Н.Яковенко, Т.В. Кава «Справочник хирурга-стоматолога: пособие». – К.: Книга-плюс.- 2003.-с.359. ( II издание, дополненное).
 • Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко (під. ред. Гойда Н.Г., Мойсеєнко Р.О., Бережний В.В.) „Тимчасові нормативи надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно – поліклінічних закладів”.- К.,- 2003 -252 с.
 • Л.В.Харьков ( у співавторстві ) „Освітньо – кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю стоматологія”. – К., – Книга плюс. – 2003. – 22 с.
 • Л.В.Харьков, Н.Г.Горовенко, Л.М. Яковенко, Т.Э.Зерова, И.Л.Чехова, В.А.Соколовский, А.И.Дубинина, Н.А. Тищенко, Б.С. Биндер Врожденные несращения верхней губы и нёба. ( для врачей стоматологов, педиатров, ЛОР-специалистов, психологов, логопедов). К.: Книга-плюс.-2004.-82с.
 • Л.В. Харьков, Н.Г. Городенко, Л.М. Яковенко, Т.Є. Зерова, Л.Ф. Корчак, И.Л. Чехова, В.А. Соколовский, Н.А. Тищенко, А.И. Дубинина, Б.С. Биндер „Врожденные несращения верхней губы и нёба” – К.; „Четверта хвиля”, – 2004. – 84 с.
 • А.И.Дубинина «Восстановление звукопроизношения, правильной речи у детей с врождёнными несращениями нёба». – К.: Книга-плюс.-2004.-16с.
 • Л. В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова, Н.І. Нероденко “Крок – 2. Стоматологія”. – К.-Медицина.-2005.- 471с.
 • Б.С. Биндер, А.И. Дубинина „Медико-психологические рекомендации для подростков с заболеваниями челюстно-лицевой области”.- К.: Книга плюс.-2007.- 32 с.
 • Л.В.Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л.Чехова (у співавторстві) „Тимчасова типова програма навчальної дисципліни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ – І V рівнів акредитації”. – К., – 2007 – 111 с.
 • Л.В.Харьков, Л.Н.Яковенко «Справочник хирурга-стоматолога: пособие». – К.; Книга-плюс.- 2008.-с.371. ( II І издание, дополненное)
 • Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова, Н.І. Нероденко, В.П. Єфименко Протоколи маніпуляцій до Державного практично-орієнтованого іспиту зі спеціальності 7.110106 „Стоматологія” (дисципліна – дитяча стоматологія).- К.: Книга-плюс.- 2008.-с.111.
 • Л.В. Харьков, Л.Н. Яковенко И.Л. Чехова, Б.С. Биндер, А.И. Дубинина „Родителям детей с врождёнными несращениями верхней губы и нёба”.- К.: Книга плюс.-2008.-32 с.
 • Яковенко Л.М. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок-3» «Стоматологія» // Центр тестування при МОЗ України.-2009.-24с.
 • Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко ( у співавторстві ) „Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту Крок 3 – Стоматологія”. – К.; – 2009
 • Л.М.Яковенко (у співавторстві) „Залікова книжка лікаря-інтерна за фахом „Стоматологія””. – К.; – 2009. – 36 с.
 • Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко Чехова І.Л.  в співавторстві. 90  років стоматологічному  факультету   НМУ   ім. О.О. Богомольця історія,  сучасність  1920-2010р. //Харьков,  ВТП «Контраст» 2011- 352 С.   ISBN  978-966-8855-71-9
 • Харьков Л.В Справочник хирурга-стоматолога / Л.В.Харьков, Л.М. Яковенко. – Київ : Книга-плюс, 2013. – 320 с. – ISBN 978-966-460-052-8
 • Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии детского возраста  / [Л.В.Харьков, Л.М. Яковенко, Л.О. Хоменко, Н.В.Біденко]; – Київ : Книга-плюс, 2014. – 352 с. – ISBN 978-966-460-063-4
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. В.П. Єфименко, доц. I.JI. Чехова, ас. Н.В. Кисельова, ас. Р.І. Єгоров ас. І.М. Сульженко ас. P.M. Передрій, ас. Г.М. Коротченко, ас. С.І. Ратушна. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 4 курсу навчальної дисципліни: «Дитяча хірургічна стоматологія»Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол №4 від 12.04.2016. – 86с.
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. В.П. Єфименко, доц. I.JI. Чехова, ас. Н.В. Кисельова, ас. Р.І. Єгоров ас. І.М. Сульженко ас. P.M. Передрій, ас. Ковтун Т.О. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курсу навчальної дисципліни: «Дитяча хірургічна стоматологія» Модуль 2. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол №4 від 12.04.2016. – 80с.
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. В.П. Єфименко, доц. I.JI. Чехова, ас. Н.В. Кисельова, ас. Р.І. Єгоров ас. І.М. Сульженко ас. P.M. Передрій, ас. Ковтун Т.О. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов 5 курса учебной дисциплины «Детская хирургическая стоматология» Модуль 2. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол №4 від 12.04.2016. – 80с.
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. В.П. Єфименко, доц. I.JI. Чехова, ас. Н.В. Кисельова, ас. Р.І. Єгоров ас. І.М. Сульженко ас. P.M. Передрій, ас. Ковтун Т.О. A workbook for students of the 5th course of the discipline “Pediatric oral surgery” Module 2. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол №4 від 12.04.2016. – 80с.
 • проф. Л.M. Яковенко, доц. I.JI. Чехова, ас. Р.І. Єгоров. Алгоритм виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології . за ред. проф. Л.M. Яковенко – К.: Книга плюс.-2017.-40 с.