НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Навчально-методична робота

Дисципліна  “ клінічна імунологія та алергологія ” спочатку викладалась на 6 курсі, а з 2009 року – на 5 курсі всіх медичних факультетів, медико – психологічному факультеті та на 5 курсі стоматологічного факультету.

 

Відповідальний за навчально – методичну роботу — кандидат медичних наук, доцент Федорук Галина Вікторівна.

Відповідальний за англомовну форму навчання — доктор медичних наук, доцент Бісюк Юрій Анатолійович.

 

За останні роки було створено 5 нових навчальних програм:

  • «Клінічна імунологія та алергологія» Типова програма нормативної навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації, напряму 1201 «Медицина»
  • Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації «Клінічна імунології» спеціальність: «Стоматологія»
  • Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації «Клінічна імунології та алергологія» спеціальність: «Медична психологія»
  • Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації «Сучасні питання клінічної імунології» спеціальність: «Клінічна фармація»
  • Робоча навчальна програма з клінічної імунології для студентів ІУ курсу медико – психологчного факультету (курс за вибором)

 

За кредитно – трансферною  системою організації учбового процесу кафедрою клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики розроблені нові робочі програми учбових дисциплін “Клінічна імунологія та алергологія”  та «Медична генетика» для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико – профілактична справа”, “Медична психологія”, “Стоматологія” та для курсу за вибором “Актуальні проблеми клінічної імунології та алергології” (для студентів медичних факультетів 6-й року навчання).

Співробітники кафедри створили лекції з мультимедійним супроводом, що дозволяє більш якісно викладати учбовий матеріал. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і лекцій підготовлені відповідно до вимог кредитно-трансферної системи і Типової навчальної програми, яка була затверджена МОЗ України в 2009 році.

Для проведення контролю вхідного і кінцевого рівня знань студентів, підсумкового модульного контролю розроблені тестові завдання, ситуаційні задачі для медичних та стоматологічного факультетів окремо.

Кафедра має 4 підручника з дисципліни з грифами МОН та МОЗ України:

  1. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник /Г. М. Драннік, О. С., Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін..; За редакцією проф.. Г.М. Дранніка.- К., Здоров’я, 2006.-888 с.-
  2. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-3-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс» 2006-482 с.:ил.
  3. Казмірчук В.Є., Л.В.Ковальчук Клінічна імунологія та алергологія. –Вінниця: НОВА КНИГА, 2006.528 с.
  4. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей.-4-е изд..доп.- К.: ООО. «Полиграф плюс», 2010-552 с.:ил.

 

Заняття з іноземними студентами проводять найдосвідченіші викладачі, які мають достатній рівень практичної і теоретичної підготовки, володіють англійською та російською мовами. Більшість викладачів кафедри здали іспит для проведення навчання англійською мовою з метою викладання у англомовних групах.

Кафедра є опорною серед однопрофільних кафедр ВМЗ України з дисципліни «клінічна імунологія та алергології». Щорічно кафедра організовує навчально-методичні наради завідуючих кафедр та курсів клінічної імунології та алергології, на яких вирішуються питання і проблеми інтеграції і оптимізації навчально-методичної роботи відповідно до вимог кредитно-трансферної системи в організації учбового процесу.

У 2009 році до кафедри було приєднано секцію медичної генетики, що стало приводом не тільки для зміни назви кафедри, але й початком нового відповідного напрямку роботи.

Медичну генетику на кафедрі викладають сумісник – знаний фахівець, доктор медичних наук, заслужений лікар України Галаган Віра Олексіївна та асистенти кафедри кандидати медичних наук Мішаріна Ж.А., Сидоренко Е..В. та Царик В.В.

За недовгий період існування секції медичної генетики у складі кафедри читались лекцій та проводяться практичні заняття, в тому числі англомовної форми навчання.

Кафедра проводить підвищення кваліфікації в рамках ФПК для викладачів вищих медичних закладів III-IV та I-II рівнів акредитації з дисципліни: «клінічна імунологія та алергологія». Знаний фахівець, засновник нашої кафедри, професор, д.мед.н. Драннік Г.М. читає лекції для слухачів ФПК.

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ З СЕКЦІЄЮ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ  на 2017-2018 навчальний рік

ПЛАН НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИХ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ З СЕКЦІЄЮ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ НМУ імені О.О. Богомольця НА Х СЕМЕСТР 2017-2018 навч. року