НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

Інформація для студентів

ДО УВАГИ!
ПЕРЕСКЛАДАННЯ
ПМК №1

з дисципліни «Гігієна та екологія»
для студентів 2 курсу медичного факультету №3 (групи 1-5) відбудеться

13.06.2018 р.

Початок перескладання – 10.00 год.
_________________________________
для студентів 2 курсу медичного факультету №3 (групи 6-10), ФПЛЗСУ відбудеться

13.06.2018 р.

Початок перескладання – 13.00 год.

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕСДАЧА
ПМК №1

по дисциплине «Гигиена и экология»
для студентов 2 курса
М1(иностранный факультет)
состоится

14.06.2018 г.
(для русскоязычных студентов)

Начало пересдачи – 10.00 час.

ДО УВАГИ!
ПЕРЕСКЛАДАННЯ
ПМК №1
з дисципліни «Гігієна та екологія»
для студентів 3 курсу медичного факультету №3, ФПЛЗСУ відбудеться

11.06.2018 р.

Початок перескладання – 11.00 год.
_________________________________

по дисциплине «Гигиена и экология»
для студентов 3 курса М2 (иност.), состоится

12.06.2018 г.
(для русскоязычных студентов)

Начало пересдачи – 11.00 час.

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2017-2018 

1. Pозклад практичних занять на кафедрі гігієни та екології №3
2. Розклад лекцій на кафедрі гігієни та екології №3
3. Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС
4. Графіки проведення ПМК
5. Графіки проведення консультацій викладачами кафедри
6. Графіки відпрацювання пропущених занять
7. Гігієна та екологія (перелік питань до практичних занять та ПМК)
8. Гігієна у фармації (перелік питань до практичних занять та ПМК)
9. Гігієна та промислова санітарія (перелік питань до практичних занять та ПМК)
10. Регламент відпрацювання студентами пропущених практичних занять, лекцій та незадовільних оцінок з навчальних дисциплін
11. Направлення для запису на відпрацювання

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2017-2018 н.р.
1. Розклад занять кафедри
2. Календарно-тематичні плани лекцій
3. Календарно-тематичні плани практичних, семінарських та СРС
4. Графік проведення підсумкового модульного контролю
5. Графік проведення поточних та передмодульних консультацій
6. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять
7.1 Перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю для студентів 2 курсу
7.2 Перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю для студентів 3 курсу
7.3 Перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю для студентів 6 курсу

Методичні рекомендації з дисципліни “Гігієна та екологія”

Методичні рекомендації для студентів з дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях”

Методические рекомендации по дисциплине “Медицина чрезвычайных ситуаций”

Методичні рекомендації з дисципліни “Гігієна та екологія” для 6 курсу

ГРАФІК ЩОДЕННИХ ВІДПРАЦЮВАНЬ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТРЕТЄ ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПМК №1