НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Інформація для студентів

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПМК)

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПМК)