НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Інформація для студентів

Методичні розробки для стоматологічного факультету 2-го семестру

Методичні розробки для медичних факультетів 2-го семестру

Методичні розробки для фармацевтичного факультету 2-го семестру

Розклад на 2-ий семестр

Графік прийому академічної заборгованості у 2-му семестрі

Графік консультацій

Графік відпрацювань у січні 2018 року

Графік відпрацювань на 1 семестр

Графік консультацій на 1 семестр

Розклад на 1 семестр

Календарно-тематичні плани практичних занять 2-го семестру

Календарно-тематичні плани для самостійної роботи 2-го семестру

Каландарно-тематичні плани для медиків

Каландарно-тематичні плани для стоматологів

Каландарно-тематичні плани для фармацевтів

Каландарно-тематичні плани для медиків (фізична реабілітація, ерготерапія)

Робочий зошит та лексичний мінімум для україномовних студентів

Робочий зошит та лексичний мінімум для україномовних студентів – фармацевтів

Рекомендована література

Регламент оцінювання

Регламент проведення відробок

Організація СРС на фарм. факультеті (очна/ заочна форма навчання)

Питання до ЗМК для медиків, стоматологів, ФПЛЗСУ, медико-психологів

Питання до ЗМК для фармацевтів та ТПКЗ

1.Calendar-theme plan for practical classes in the Latin Language for students training in English of medical faculty

2.Calendar-theme plan for practical classes in the Latin Language for students training in English of dentistry faculty.

3.Calendar-theme plan for practical classes in the Latin Language for students training in English of pharmaceutical  faculty.

4.Calendar-theme plan for self-work classes in the Latin Language for students training in English of medical faculty.

5.Calendar-theme plan for self-work classes in the Latin Language for students training in English of dentistry faculty.

6.Calendar-theme plan for self-work classes in the Latin Language for students training in English of pharmaceutical  faculty.

7. Календарно-тематичеcкий план практических занятий по латинскому языку для студентов медицинских факультетов

8.Календарно-тематичеcкий план самостоятельных занятий по латинскому языку для студентов медицинских факультетов

9.Календарно-тематичеcкий план практических занятий по латинскому языку для студентов стоматологического факультета

10.Календарно-тематичеcкий план самостоятельных занятий по латинскому языку для студентов стоматологического факультета.

11.Календарно-тематичеcкий план практических занятий по латинскому языку для студентов фармацевтического факультета.

12.Календарно-тематичеcкий план самостоятельных занятий по латинскому языку для студентов фармацевтического факультета.

13. Календарно-тематичні плани лекцій.