НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Видавнича діяльність

п/п

Автори (прізвище, ініціали)

Повна назва видання

Вид видання (посібник, підручник тощо)

Чи має гриф МОЗ, МОН (так, ні)

Рік видан-ня,

мова,

Вид друку (типографський, ризограф, тощо)

Обсяг (у друк.арк.)

Тираж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Кісельова О.Г. , Бражук Ю.Б., Лехніцька С.І.

«Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентів мед ВНЗ 3-4 рівнів акредитації (медичний, стоматологічний факультети)

посібник

так

2011, рос.

типографський

8,6 друк.арк

700

2

Киселева Е. Г.

Смольская Л. Ю.

Латинский язык и основы медицинской терминологии

підручник

так

2011

рос.

типографський

32,5 друк.арк

2000

3

Кісельова О.Г. , Бражук Ю.Б., Лехніцька С.І.

 

«Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентів мед ВНЗ 3-4 рівнів акредитації (медичний, стоматологічний факультети)

посібник

так

2013, рос.

типографський

12 друк.арк.

300

4

Кісельова О.Г.,

Воскобойник-Шпинта Г.М., Лехніцька С.І.

 

Рабочая тетрадь к «Практикуму по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентів ВМНЗ III- IV рівнів акредитації (медичний,стоматологічний факультети)

Робочий зошит для посібника

так

2013, рос.

типографський

5,5

друк. арк.

400

5

Киселева Е. Г.

Смольская Л. Ю.

Латинский язык и основы медицинской терминологии

підручник

так

2012

рос.

електронний ресурс

32,5 друк.арк

2000

6

Кісельова О.Г.

Лехніцька С.І.

та інші

Латинська мова та медична термінологія. (Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів до першого модуля)

методичні матеріали

ні

2013

укр.

ризограф

6 друк. арк.

500

7

Кісельова О.Г.

Лехніцька С.І.

та інші

Латинська мова та медична термінологія. (Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного факультетів до першого модуля)

методичні матеріали

ні

2013

анг.

ризограф

6 друк. арк.

50

8

Кісельова О.Г.

Лехніцька С.І.

та інші

Латинська мова та медична термінологія. (Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів до другого модуля)

методичні матеріали

ні

2013

укр.

ризограф

6 друк. арк.

500

9

Кісельова О.Г.

Лехніцька С.І.

та інші

Латинська мова та медична термінологія. (Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного факультетів до другого модуля)

методичні матеріали

ні

2013

анг.

ризограф

6 друк. арк.

50

10

Кісельова О.Г.,

Воскобойник-Шпинта Г.М., Лехніцька С.І.

 

Рабочая тетрадь к «Практикуму по латинскому языку и медицинской терминологии» для студентів ВМНЗ III- IV рівнів акредитації (медичний,стоматологічний факультети)

Робочий зошит для посібника

так

2013, рос.

типографський

10

друк. арк.

600

11

Кісельова О.Г.,

Лехніцька С.І.,

Шпинта Г.М.

Робочий зошит до практикума «Латинська мова та медична термінологія» для студентів ВМНЗ III- IV рівнів акредитації (медичний,стоматологічний факультети)

Робочий зошит для посібника

так

2014

укр.

типографський

10 друк. арк.

1600

12

Kyselova O.H,

Lekhnitska S.I,

Shpynta G.M.

“Medical Latin Terminology Workbook”

для студентів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації (медичний,стоматологічний факультети)

Робочий зошит для посібника

так

2014

англ.

типографський

10

друк. арк.

300