НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Студентський науковий гурток

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи гуртка  кафедри:

– розробка сучасних медичних та немедичних засобів і заходів захисту від вражаючих факторів різної природи та обґрунтування регламентів їх застосування в умовах надзвичайних ситуацій;

–  дослідження з тактичної медицини, екології і етичних питань при надзвичайних ситуаціях;

–  оцінка ризиків у соціальному, технічному, технологічному та природному середовищі при надзвичайних ситуаціях;

–  вивчення методів і алгоритмів аналізу ризиків при надзвичайних ситуаціях;

–  оптимізація алгоритмів ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Студент-гуртківець підчас роботи в гуртку кафедри набуває додаткові компетенції необхідні для:

–  вирішення кризових ситуацій при надзвичайних ситуаціях,

–  реалізації принципів запобіганню надзвичайних (кризових) явищ;

–  розгортання спеціалізованих сил і засобів для здійснення рятувальних, локалізаційних і ліквідаційних робіт;

–  антикризового управління у державному секторі та в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності.