НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оториноларингології

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ВІДЕОЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ЛЕКЦІЯ 1
ЛЕКЦІЯ 2
ЛЕКЦІЯ 3
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
STEP_2

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ НА ПИТАННЯ ДО ПМК

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ І ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО НИХ