НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Співробітники кафедри

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

zaharceva

Захарцева Любов Михайлівна

У 1983 році закінчила Київський медичний університет ім. О.О.Богомольця і була направлена на роботу до Туркменського державного медичного інституту. З 1986 року працювала в Київському науково-дослідному рентгенорадіологічному та онкологічному інституті молодшим науковим співробітником лабораторії гістологічної діагностики, потім – лікарем-патологоанатомом. З 1992 року працює в патологоанатомічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру, яке очолювала з 1999 року до проходження за конкурсом на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії №1. З 1993 року – кандидат медичних наук («Морфологічна діагностика гістіоцитарної саркоми»), з 2011 – доктор медичних наук («Молекулярно-біологічні принципи індивідуалізації лікування пацієнток молодого віку хворих на рак молочної залози»).

З 1995 року однією з перших на території СНГ почала займатись імуногістохімічними дослідженнями для діагностики захворювань людей, проводила конференції з міжнародною участю, тренінги, майстер-класи для патологоанатомів України, створила та очолює спільноту патологоанатомів з імуногістохімічних досліджень. Проходила стажування в лабораторії PhenoPath у професора Allen Gawn (США, Сіетл, 1998, 2000). Є членом Европейскої організації “Europa Donna”. Неодноразово приймала участь у європейських конгресах патологоанатомів (2003, 2005, 2006, 2009, 2014), європейських конференціях з питань раку молочної залози (2004, 2006, 2010), міжнародних курсах Американського інституту патології збройних сил (AFIP, 2005).

Крім практичної та наукової роботи, за зовнішнім сумісництвом працювала в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця асистентом кафедри патологічної анатомії (1993 – 1995), онкології (2004 – 2015), в Інституті генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України провідним науковим співробітником лабораторії ДНК

Автор 3 підручників, 1 монографії, 8 методичних рекомендацій, 58 статей у провідних журналах, 4 патентів на винаходи.

Любов Михайлівна — лікар вищої категорії за спеціальністю “Патологічна анатомія”, очолює підрозділ імуногістохімічних досліджень в Асоціаціі патологоанатомів України. Вона є членом редакційної ради журналу «Онкологія». Член консультативно-експертних груп при МОЗ України «Стандарти діагностики та лікування мієлопроліферативних захворювань» (2014-2016), «Стандарти діагностики та лікування пухлин яєчок» (2016), «Стандарти діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань у дітей» (2012-2015).

 

ДОЦЕНТИ

Хомінська Марія Борисівна

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1964 році. Працює на кафедрі з 1964 року (аспірант, асистент). Кандидатська дисертація – «Возрастные изменения стенки крупных артериальных сосудов» (1970р.). З 1985 року – доцент кафедри . Член апробаційної ради НМУ “Морфологія людини”. Сфера науково-практичних інтересів: принципи сучасної діагностики в онкології. Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії. Куратор з навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті №1.

Вербицький Віктор Валентинович

У 1987 році закінчив Київський медичний інститут, аспірант кафедри (1993-1996рр.), з 1996 року – асистент, а з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри. Тема кандидатської дисертації: “Функціональна морфологія міокарда при гострій коронарній недостатності за умов її фармакологічної корекції ” (1996р.). Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії. Нагороджений знаком “Відмінник освіти”. Куратор з навчально-педагогічної роботи на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України. Профорг кафедри.

Рудницька Ольга Георгіївна

У 1993 році закінчила Український державний університет імені академіка О.О. Богомольця. З 1993 року – викладач-стажист, з 1994 року – асистент, з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри. Кандидатська дисертація: “Функціональна морфологія мікрогемоциркуляторного русла міокарда при моделюванні хронічної ішемічної хвороби серця.” (1999р.). Учениця професора Богомолець К.О., куратор по кафедрі з навчально-методичної роботи на стоматологічному факультеті та студентів з англомовною формою навчання.

Данилішина Марина Володимирівна

У 2001 році закінчила Національноий медичний університет імені О.О.Богомольця. Працює на кафедрі з 2001 року, з 2009 року і по теперішній час – доцент. Кандидатська дисертація: “Морфофункціональна характеристика міокарда при хронічній гіперхолестеринемії та в умовах її фармакологічної корекції” (2007р.). Куратор по кафедрі з навчально-виховної роботи на медичному факультеті №1, відповідає за наукову роботу кафедри, за студентський науковий гурток.

Черкасов Ельдар Вікторович

У 2002 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Старший лаборант кафедри з 2002 року, з 2004 року – асистент, з 2013 року – доцент. Кандидатська дисертація: “Морфофункціональна характеристика слизової оболонки цибулини дванадцятипалої кишки при дуоденіті та виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, асоційованих з Helicobacter pylori” (2005р.). Сфера наукових інтересів: особливості деструктивних та репаративних процесів в тимусі при опіковій хворобі. У 2014 роцім присвоєне вчене звання доцента. Куратор з навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті №2. Відповідає за лікувально-консультативну роботу на кафедрі.

АСИСТЕНТИ

Бекетова Юлія Ігорівна

Закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького в 2005 році. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію: “Неалкогольний стеатогепатит: патоморфологічні зміни, етіологічні фактори, деякі питання патогенезу”. З 2012 року – асистент кафедри. Сфера науково-практичних інтересів: патоморфологічні особливості, етіологічні фактори та патогенез захворювань печінки. Лікар-патологоанатом другої кваліфікаційної категорії.

Іванова Марія Дмитрівна

У 2004 році закінчила Український медичний ліцей, в 2010 році — Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. З 2010 року працює на кафедрі. У 2011 році закінчила інтернатуру та магістратуру за спеціальністю “Патологічна анатомія”. Захистила кандидатську дисертацю: “Патоморфологічні зміни тубулоінтерстиціального компоненту нирок при первинних проліферативних гломерулонефритах” (2013р.), з 2013 року – асистент кафедри. Неодноразово проходила стажування у клініках та дослідницьких центрах Європи. Має спеціалізацію з дорослої та дитячої патанатомії.

troitska Троїцька Ірина Миколаївна

Лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, член Асоціації патологів України. Стаж роботи — 31 рік.

yanovitska Яновицька Марія Олександрівна

Закінчила НМУ імені О.О.Богомольця у 2015 р., пройшла клінічну інтернатуру за спеціальністю  «Патологічна анатомія». Працює лікарем-патологоанатомом в КМКОЦ. Під час навчання в університеті була активним членом студентського гуртка на кафедрі онкології. Має вісім наукових публікацій у фахових журналах.

glavinskiy Главинський Евген Олександрович

Закінчив НМУ імені О.О.Богомольця в 2015р., пройшов клінічну інтернатуру за спеціальністю  «Патологічна анатомія» . Працює лікарем-патологоанатомом в КМКОЦ. В 2016 р. – стажування в PhenoPath Laboratories (Сіетл, США) у професора Allen M. Gown. Має три публікації у фахових журналах.

grigorchuk Григорчук Сергій Петрович

Закінчив НМУ імені О.О.Богомольця у 2005 році, у 2007 закінчив клінічну інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія». З 2005 по 2009 працював старшим лаборантом на кафедрі патологічної анатомії НМУ імені О.О.Богомольця, з 2009 – асистент кафедри. Має 9 наукових публікацій у фахових журналах.

Жежера Володимир Миколайович
Городецька Анна Іванівна
Кропельницький Владислав Олександрович
Пакришень Світлана Віталіївна
Нетяженко Валентина Михайлівна

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ

Грідіна Тетяна Миколаївна

Закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка у 1986 році. З 1991 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри патологічної анатомії. Сфера наукових інтересів: забезпечення навчального процесу з використанням новітніх освітніх технологій навчання за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

baranovska Барановська Віра Вікторівна

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2016 р З 2016 – старший лаборант кафедри патологічної анатомії №1. Має три наукові публікації. Під час навчання в університеті була активним членом гуртка кафедри.

 Савченко Катерина Семенівна
 Пакришень Юлія Петрівна
 Андрєєва Лідія Антонівна