НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Студентський науковий гурток

Керівник гуртка: к.м.н., доцент Данилішина Марина Володимирівна

Староста гуртка: студентка 6 курсу, Некрасова Лариса Геннадіївна

Студентський науковий гурток кафедри має тривалу історію, численні наукові здобутки.

Сьогодні зусилля всього колективу кафедри скеровані на оптимізацію роботи гуртка, а саме:

  • реальне залучення студентів до практичної діяльності, ознайомлення їх із власне клінічною роботою лікаря-патологоанатома;
  • ознайомлення членів гуртка із новітніми методами діагностики, що використовуються в патологоанатомічних відділеннях;
  • надання студентам можливості виступати із власними виступами;
  • підготовку гуртківців до участі у олімпіадах, конференціях;
  • проведення засідань гуртка на кшталт майстер-класів з методології наукових досліджень, освоєння сучасних методик, вміння презентувати власний науковий доробок.

 

На майбутніх засіданнях гуртка кафедри патологічної анатомії №1 планується запрошувати доповідати для майбутніх науковців видатних досвідчених спеціалістів. Окрім того, студенти будуть розподілені на окремі групи відповідно до інтересів для більш глибокої практичної і наукової роботи з обраною патологією.

Кафедра патологічної анатомії №1 запрошує усіх бажаючих поглибити свої знання та доторкнутись до світу медичної науки та практики.

Контакти:

Староста грутка Некрасова Л.Г.: https://vk.com/pathmorphnmu, nekrasova94@yandex.ua, тел. 066 078 33 92

Науковий керівник Данилішина М.В.: danylishyna.maryna@nmu.ua, тел.050 903 28 81.

 

 

Переможці патологоанатомічного «Що? Де? Коли» із завідувачем кафедри Захарцевою Л.М. та автором питань Некрасовою Л.Г.

gurtok1

 

 

Засідання гуртка 26 вересня 2016 р. на базі патологоанатомічного відділення КМКОЦ. На засідання було запрошено доктора медичних наук, професора, член-кореспондента НАН та АМН, академіка НАМН України Зербіно Д.Д., який виступив з доповіддю «Хірургічна патологія аорти».

Була презентована доповідь студентки 6 курсу Некрасової Лариси «Аденокарцинома передміхурової залози. Сучасна оцінка за шкалою глісона».

1

2

3

4

 

Засідання студентського гуртка 24 лютого 2017 р. на основній базі кафедри. Автором доповіді  «Артефакти у патогістологічному дослідженні» та гри на ерудицію «Кулінарна вікторина в патологічній анатомії» є студентка 5 курсу Слісаренко Марина.

gurt_1

gurt_2

gurt_3

gurt_4

 

06.03 відбувся 1-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з патоморфології. Учасники мали змогу спробувати свої сили як у блоці теоретичних запитань, так і на практиці – оцінюючи мікропрепарати за мікроскопом. Завдання передбачали не лише контроль оволодіння навчальним матеріалом, але й його зв’язок з реальними клінічними випадками. Було цікаво!