НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Інформація для студентів

Рекомендована література

Тези лекцій

Студентський науковий гурток

Тематичний план лекцій

Тематичний план практичних занять

Графік відрацювань пропущених навчальних занять

Графік консультацій

Графік складання ПМК

Критерії оцінювання ПМК

Критерії поточного оцінювання

Розклад занять кафедри

Перелік питань для підготовки до практичних занять:

    3 курс

    4 курс

    6 курс

 

Методичні вказівки до СРС:

3 курс
4 курс
5 курс
6 курс

 

Методичні вказівки до практичних занять:

2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс

 

Питання для підготовки до ПМК:

2 курс
3 курс
4 курс
6 курс

 

Перелік практичних навичок для підготовки до ПМК:

2 курс
3 курс
4 курс
6 курс