НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Студентський науковий гурток

01

Студентський науковий гурток кафедри був заснований в середині 20-х років минулого століття. Він послужив базою професійного зростання для багатьох висококваліфікованих лікарів та видатних вчених, зокрема академіка НАН та НАМН України, РАМН Д.Ф. Чеботарьова, член-кореспондентів НАМН України О.В. Епштейна та І.М. Дикан, д. м. н. професорів В.І. Мілько, Д.С. Мечева, А.П. Лазаря, Р.П. Матюшка, В.М.Славнова, Д.Д. Іванова, д. м. н. О.В. Кириченко, Ю.Л. Ставицького, Н.О. Тишко. Науковими керівниками гуртка у свій час були О.Я.Богаєвський, М.Ф. Заркевич, В.І. Мілько та М.М. Кондрацький.

Метою гуртка є виявлення обдарованих студентів, залучення їх до клінічної та дослідницької роботи, що виконується на кафедрі, а також підготовка науково-педагогічного резерву.

Останнім часом, у зв’язку з впровадженням в радіологію сучасних технологій серед студентів збільшується інтерес до променевої діагностики та променевої терапії, збільшується кількість членів наукового гуртка кафедри. Зараз у гуртку займаються як студенти, які твердо вирішили пов’язати свою професійну діяльність з радіологією, так і студенти, що перебувають у пошуку свого місця в багатогранному світі медицини. Кафедра надає можливість гуртківцям брати участь у променевих дослідженнях хворих на клінічних базах, удосконалювати свої знання та практичні навички, а також займатись підготовкою наукових робіт під керівництвом досвідчених викладачів.

Кожне засідання гуртка побудовано таким чином, що всі учасники мають можливість глибоко вивчити тему заняття. З цією метою передбачені вступні міні-лекції наукового керівника гуртка або викладача кафедри, присвячені актуальним питанням тематики засідання. Одним з найбільш перспективних напрямків діяльності студентського наукового гуртка кафедри є практична складова кожного заняття. Студенти вивчають найбільш показові, або, навпаки, складні з клінічної точки зору діагностичні зображення, що дозволяє розширити і поглибити їх знання як майбутніх фахівців. Також гурток надає можливості для реалізації творчих здібностей кожного студента. Гуртківці готують реферативні огляди вітчизняних і іноземних джерел з актуальних питань променевої діагностики та терапії, які представляють у вигляді доповідей з мультимедійним супроводом. Невід’ємною частиною заняття є обговорення цікавих клініко-діагностичних випадків і спостережень, у ході якого викладачі діляться з вихованцями безцінним досвідом.

Студенти гуртка беруть активну участь у конференціях , наукових з’їздах і конгресах з променевої діагностики та променевої терапії . Результати наукових досліджень гуртківців щорічно представляються на студентських конференціях НМУ ім. О.О. Богомольця, міжнародних міжвузівських конгресах та Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та були відзначені призовими місцями та дипломами. Найбільш активні гуртківці є членами СНТ імені О.А. Киселя та мають публікації у фахових виданнях ВАК України .

Основні напрямки наукової роботи: Актуальні питання сучасної променевої діагностики: УЗД, КТ, МРТ, променевої терапії (застосування лінійних прискорювачів, поглиблене вивчення методик зовнішнього та внутрішнього опромінення).

Останнім часом засідання гуртка проходить у форматі сумісних засідань з гуртками хірургії, топографічної анатомії, біохімії та інш. Для зручності розташування великої кількості студентів використовуються аудиторії морфологічного корпусу, № 3 та № 4.

Шановні студенти! Гурток створений виключно для вашого наукового розвитку, на засіданнях панує дух колегіальності і дружніх співвідношень.

Ми чекаємо на Вас!

 

Клінічні бази кафедри, на яких функціонує гурток :

·         Морфологічний корпус, кафедра радіології та радіаційної медицини;

·         Міська клінічна лікарня №14, відділення радіонуклідної   діагностики   ( 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34).

02

Науковий керівник гуртка: к. м. н., доцент Романенко Ганна Олександрівна.

RomanenkoAAAA@bigmir.net

03

Cтароста гуртка:  Федьків Віта Андріївна (0967530134)

 VK.COM/RADIOLOGYA

І . Список членів студентського наукового гуртка:

 

 1. МеніховаЄ. О. 14 М2 6 курс
  2. Герчель А.А. 20М2 4 курс
  3. Гринькевич Х.І 14М1 4 курс
  4. Волкова К.А. 14М1 4 курс
  5. Ковальська В.Г. 14М2 4 курс
  6. Андрієнко М.І. 3М2 6 курс
  7. Корвач Х.О 4М2 5 курс
  8. Ворасов А. С 4М2 5 курс
  9. Тищенко Д. Г. 5М2 3 курс
  10. Гуліч А. А. 19М2 3 курс
  11. Марчук Б. А. 15м2 3 курс
  12. Безпала А. В. 16М1 3 курс
  13. Савишка М. О. 5М1 3 курс
  14. Минжирян Є. П. 28М 2 5курс
  15. Бабюк В. В. 8М4 3 курс
  16. Сушко Є. М. 8М1 4 курс
  17. Олефір С. С. 12м1 3 курс
  18. Кошапова Н. Р. 12м1 3 курс
  20. Купіна Н. І. 12м1 3 курс
  21. Северенчук А. О. 14м2 6 курс
  22. Прендика В. М. 15м3. 4 курс
  23. Подобінська Ю. О. 13М3 4 курс
  24. Андріюк О. О. 13м2 4 курс
  25. Діскант І. А. 13М3 4 курс
  26. Нестеровський Н. П. 24м1 5 курс
  27. Смосерчук Д. А. 22м2 3 курс
  28. Перевертень Р. В. 22м2 3 курс
  29. Старик І. О. 6м1 4 курс
  30. Спіженко О. В. 8м1 4 курс
  31. Тодуров М. В. 5м2 4 курс
  32. Завійський В. І. 5м2 4 курс
  33. Матцишин С. М. 11м1 4 курс
  34. Кравець Т. С. 15м1 6 курс
  35. Біяковська Ю. А. 26м1 4 курс
  36. Федьків В. А. 7М 2 5
 2. Лащенко М. В. 15 м2 6 курс
  38. Ліщенко І. І. 8м2 5 курс
  39. Дубенко Д. Є. 2М2 6 курс
 3. Павлушенко М. В 10М3 3 курс

 

ІІ. Звіт про роботу СНГ за 2015-2016 навчальній рік

 

 1. Основні напрямки наукових досліджень

Кафедра є головною (опорною) серед кафедр радіологічного профілю медичних вузів України, очолює учбово-методичну роботу та організацію радіологічної служби в державі. Головний напрямок наукових досліджень кафедри – розробка та впровадження нових методів радіологічної діагностики захворювань нирок, серцево-судинної і гепатобіліарної систем, системи травлення, а також вивчення впливу низьких доз опромінення на організм людини і тварин.

 

 1. Наукові лабораторії на базі СНГ

На базі кафедри –наукові лабораторії відсутні.

 

 1. Проведення кафедрою Всеукраїнських, регіональних, міжкафедральних студентських наукових конференцій, олімпіад

 

Кафедра радіології та радіаційної медицини була головним організатором

студентської олімпіади «Методи лабораторної та інструментальної діагностики», учасниками якої стали всі бажаючі студенти 1-4 курсів університету.
На заході були присутні представники кафедр «Біологічної та біоорганічної хімії», «Радіології та радіаційної медицини» й «Оперативної хірургії та топографічної анатомії».
Олімпіада складалася з двох етапів. Під час першого учасники, кількість яких склала 39 людей, отримали  40 тестових завдань та 1 задачу.

На II (остаточному) етапі відбувся  26.02.2016. Лідери першого етапу (20 людей) отримали пакет завдань з зображеннями КТ та МРТ патологій, які необхідно було верифікувати та об означити складові.

За результатами олімпіади переможці отримали грошову винагороду, сертифікати зі знижкою на курси іноземних мов, а всі учасники профільну отримали кафедральну книжку у подарунок.

 

 

 1. Участь СНГ в Всеукраїнських, регіональних, міжкафедральних студентських наукових конференціях, олімпіадах

 

Члени СНГ є учасниками ІІІ Міжнародного медико-фармацевтичного

конгресу студентів та молодих учених м. Чернівці, студентської олімпіади «Методи лабораторної та інструментальної діагностики», Міжнародної конференції молодих вчених.

 

 1. Підготовка робіт до Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт

 

Члени СНГ є учасниками багатьох студентських конференцій, працюють над науковими роботами та написаннями наукових статей під керівництвом Романенко Г.О.

 

 1. Список друкованих робіт студентів з їх ксерокопіями
 2. Федьків В.А.

Критерії оцінки та алгоритм діагностики міокардитів

 1. Федьків В.А.

Легеневі та тромботичні ускладнення у постінфарктих хворих. Їх    діагностика з використанням методів рентгенографії та комп’ютерної томографії

 1. Федьків В.А.

Динамічна реносцинтиграфіїя у визначенні міхурово-сечовідного рефлюкса. Діагностичне значення та показання до застосування

 1. Павлушенко М.В.

Діагностичні можливості ПЕТ/КТ у вивченні старечої деменції та хвороби Альцгеймера

 1. Портняга Є. М.

Остеосцинтиграфия как метод диагностики при метастазировании рака предстательной железы

 1. Портняга Є.М.

Преимущества и недостатки различный методов диагностики острого панкреатита

 

 

 1. Патенти, раціоналізаторські пропозиції з участю студентів

Патенти та раціоналізаторські пропозиції з участю студентів відсутні.

 1. Участь іноземних студентів в роботі СНТ

В роботі СНТ активно приймає учать іноземна студентка – Елізабет Бангура (20 М2 5 курс).

 

 1. Робота СНГ з Малою академією наук

СНГ не співпрацює з Малою академією наук.

 

 1. Розміщення інформації про СНГ на офіційному Інтернет-сайті НМУ імені О.О. Богомольця

 

Повна інформація про СНГ розміщена на головному сайті НМУ імені О.О. Богомольця  в підрозділі наукою гуртки кафедр. Посилання на інформацію:

http://snt.nmu.edu.ua/ua/scientific_groups/7/57/

 

 1. Інші форми роботи студентського наукового гуртка

Проведення виїзних мастер-классів по показанням до діагностики та процесу верифікації діагнозу методами  динамічної реносцинтіграфії, КТ- ангіографії, МРТ- головного мозку.

 

 

ІІІ.  План роботи СНГ на 2016-2017 навчальний рік

 

Тема Дата проведення
1 Променева діагностика захворювань сечовидільної системи та органів заочеревинного простору 29.09.16
2 Практична частина. Сучасні методи візуалізації: рентгенографія. Особливості застосування рентгенографії в діагностиці хвороб дихальної системи 27.10.16
3 Методи діагностики захворювань серцево-судинної системи 24.11.16
4 Методи та принципи  діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту 29.12.16
5 Практична частина. Сучасні методи візуалізації: УЗ-діагностика. Застосування УЗД в акушерстві та гінекології 26.01.17
6 Методи візуалізації патологічних процесів гепатобіліарної системи 23.02.17
7 Практична частина. Сучасні методи візуалізації: комп’ютерна томографія. КТ-ангіографія 30.03.17
8 Променева діагностика захворювань і патологічних процесів опорно-рухового апарату 27.04.17
9 Практична частина. Особливості застосування МРТ при хворобах головного і спинного мозку. Візуалізація ЦНС. 25.05.17

 

 

Місце проведення: Морфологічний корпус, кафедра радіології та радіаційної медицини, аудиторія №2

Час проведення: 16:00

Науковий керівник: Романенко Ганна Олександрівна

Староста СНГ: Федьків Віта Андріївна

fedkivvita1995@gmail.com

Контактній телефон : 073-0318 053

 

ІV. Клопотання про присудження звання співробітника кафедри „Почесний Керівник студентського наукового гурта” зі стажем роботи в СНГ не менше 10 років

Керівник студентського гуртка – Романенко Г.О. Кандидат медичних наук, доцент. Лікарська кваліфікаційна категорія – перша.
Відповідальна за лікувально-діагностичну роботу, профорг кафедри .
Відповідальна за навчання курсантів факультету удосконалення викладачів. Керівник СНГ та куратор студентів у написанні наукових робіт. Стаж роботи в СНГ– 15 років.

 1. V. Докладний план засідань гуртків на 4 місяці ( до 31 грудня 2016 року)

 

1 Променева діагностика захворювань сечовидільної системи та органів заочеревинного простору

 

29.09.16
2 Практична частина. Сучасні методи візуалізації: рентгенографія. Особливості застосування рентгенографії в діагностиці хвороб дихальної системи 27.10.16
3 Методи діагностики захворювань серцево-судинної системи 24.11.16
4 Методи та принципи  діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту 29.12.16

Місце проведення: Морфологічний корпус, кафедра радіології та радіаційної медицини, аудиторія №2

Час проведення: 16:00

Науковий керівник: Романенко Ганна Олександрівна

Староста СНГ: Федьків Віта Андріївна

fedkivvita1995@gmail.com

Контактній телефон : 073-0318 053

 

 

VІ. Повна електронна інформація  про СНГ для розміщення на сайті НМУ імені О.О. Богомольця

 

Кафедри Радiологiї та радiацiйної медицини.
Староста гуртка: Федьків Віта 8073 031 80 53
Зам. старости: Павлушенко Марія 097-31-62-752

Повна інформація про гурток вже розміщена на сайті НМУ імені О.О Богомольця за посиланням http://snt.nmu.edu.ua/ua/scientific_groups/7/57/

 

 

VІІ. Клопотання завідувача кафедрою про організацію на його базі Всеукраїнських науково-практичних конференцій, конкурсів-захистів та олімпіад у 2016-2017 навчальному році

Оскільки на кафедрі проводяться ремонтні роботи, можливість проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій, конкурсів-захистів та олімпіад відсутня. Однак кафедра є активним співучасником у проведенні подібних заходів на базах інших кафедр.

 

kollag