НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Історія кафедри

Кафедру внутр ішньої медицини №4 було створено у 1957р, для підготовки студентів педіатричного факультету Київського медичного інституту. Першим завідувачем кафедри був Глухенький Тимофій Титович, доктор медичних наук, професор , заслужений діяч науки УРСР .

Напрями наукових досліджень: діагностика та лікування захворювань шлунково-кишкового каналу, серцево-судинної та дихальної систем; хвороби крові та кровотворення; лікування та профілактика ендемічного зобу в Західних областях України; вивчення лікувальної дії курортних чинників, зокрема бальнеотерапії на курортах Трускавець, Моршин, Любінь Великий; стан гіпофіз-адреналової системи у хворих з ураженнями внутрішніх органів. Автор близько 100 наукових праць, серед них кілька монографій.

Підготував 40 кандидатів наук.

Основні праці: Патогенез язвенной болезни желудка. Врач Дело, 1932; Содержание глютатиона в крови больных с внутренними заболеваниями. Клин Мед 1936; Лечение отечных больных хлористым аммонием и механизм действия этой соли (докт. дис.). Ростов-на-Дону, 1937; Курорт Варзи-Ятчи и его лечебные свойства. Київ, 1940; Клініка зобу в Західних областях України. 1947; Терапевтична дія бальнеологічних ресурсів місцевих курортів — Трускавця, Моршина, Любіня Великого. 1950; Лікування пневмонії довенним введенням сульфазолу. 1959; Зобная болезнь. Київ, 1959; Сердечно-сосудистая недостаточность при тиреотоксикозах и ее лечение. В кн.: Труды VII съезда терапевтов УССР, Киев, 1962 (співавт.).

 

_page_clip_image002П’ятак Олесь Авдійович . Очолює кафедру з 1975 року , доктор медичних наук, професор , заслужений діяч науки УРСР. За часів управління кафедрою, пріоритетними галузями досліджень стали питання серцево-судинної патології, зокрема ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби. Під керівництвом Олеся Авдійовича захищено 2 докторські дисертації, зроблений суттєвий внесок в удосконалення і розвиток системи вищої медичної освіти. Проведено різнобічне дослідження гіпертонічної хвороби на різних стадіях її розвитку, оцінки ефективності різноманітних фармацевтичних препаратів. В 1981 році кафедра переміщена на нову базу до КМКЛ№12. У 1994 році кафедру терапії пед іатричного факультету було реорганізовано в кафедру факультетської терапії №2.

 

 

_page_clip_image004З 1995р. керівник кафедри доктор медичних наук, професор Лизогуб Віктор Григорович. Наукова діяльність кафедри присвячена проблемам серцево-судинної патології , зокрема ішемічній хворобі серця та гіпертонічній хворобі в поєднанні з ожирінням, супутньою патологією шлунково-кишкового тракту,змінам імунологічних показників та обміну ліпідів приданій патології, здійснюється пошук нових шляхів оптимізації лікування даних захворювань, вивчаються сучасні показники імунного стану організму та гуморальної системи.
Колектив кафедри тісно співпрацює з колективами клінік, які є базами для навчальної, лікувальної та наукової роботи: Київською міською клінічною лікарнею №12 та № 15. На кафедрі проводяться практичні заняття для студентів 4, 5 та 6-го курсів, викладаються дисципліни: внутрішня медицина, фармакотерапія та клінічна косметологія, також проводиться викладання англійською та російською мовами в групах іноземних студентів.