НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Співробітники кафедри

Лизогуб Віктор Григорович

Закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. З 1972 р. працював в Інституті геронтології АМН СРСР, де в 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Регіональний мозковий кровообіг при старінні та атеросклерозі». З 1980 р. працює на кафедрі терапії педіатричного факультету (зараз кафедра внутрішньої медицини №4). В 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему « Ішемічна хвороба серця у хворих на початковий коронарний атеросклероз. Діагностика та медикаментозне лікування».

З 1995 р. завідувач кафедри внутрішньої медицини №4. В 1996 р. обраний на посаду декана 3-го медичного факультету. В 2004 році за розробку актуальних питань діагностики та лікування ішемічної хвороби серця присвоєно звання Заслуженого діяча науки та техніки України. 3 2005 р. по 2008 р. був призначений заступником директора Державного фармакологічного центру МОЗ України.

Автор 247 наукових праць, підготував 2-х докторів наук та 15 кандидатів медичних наук. В 2009 р. призначений директором «Науково-єкспертного центру лікарських засобів створених на основі нанотехнологій НАН України». Член президії Українського терапевтичного товариства, член Європейського кардіологічного товариства, головний редактор журналу «Лікарська справа».


Алтуніна Наталія Валеріївна закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2000 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2001 по 2004 роки працювала у Центральній районній поліклініці Печерського району на посаді дільничного терапевта. З 2004 по 2006 рр. – навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2006 по 2009 рр. – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2008 року займає посаду асистента кафедри внутрішньої медицини № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби „Оптимізація антигіпертензивної терапії у хворих на бронхіальну астму з урахуванням впливу гіпотензивних препаратів на показники функції зовнішнього дихання та рівень стероїдних гормонів”.

Є автором 42 друкованих робіт, серед яких 2 деклараційні патенти України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: кардіологія та ендокринологія, коморбідна патологія.


Артемчук Ольга Олександрівна, 1979 року народження, закінчила з відзнакою Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця у 2002 р. У 2003 році виконала магістерську роботу та захистила її; з 2003 по 2005 рр. навчалася у клінічній ординатурі за спеціальністю «терапія». Під керівництвом професора Лизогуба В.Г. у 2009 році захистила дисертацію на тему « ПОРУШЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ЛІПОПРОТЕЇНІВ, ТРИГЛІЦЕРИДІВ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ» і отримала звання кандидата медичних наук. З 2006 року працюю асистентом на кафедрі внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету. Виконую обов’язки секретаря кафедри. Автор та співавтор 29 друкованих праць у вітчизняних та закордонних виданнях. Маю один патент на винахід. Володію англійською мовою. Загальний лікарський стаж становить 12 років.


Богдан Тетяна Вікторівна
, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 1987 році закінчила лікувальний факультет Чернівецького медичного університету. З 1.08.1987 року проходила інтернатуру за фахом терапія. Протягом 1988-1991 р. працювала дільничним терапевтом у ЦРП №1 Дарницького району м. Києва. Протягом 1991-1993 навчалася в клінічній ординатурі за фахом терапія на кафедрі терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця. Протягом 1993-1995 працювала лікарем пункту невідкладної медичної допомоги у ЦРП № 1 Дарницького району м. Києва. Протягом 1996-2001 р.р. працювала старшим лаборантом на кафедрі факультетської терапії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця і за сумісництвом лікарем приймального відділення МКЛ №12 м. Києва. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування пере6ігу нестабільної стенокардії шляхом вивчення жирнокислотного спектру ліпідів крові і анізотропії шкіри передкардіальної ділянки» . З 2001 р. до жовтня 2008 р. працювала на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О.Богомольця. З жовтня 2008 року до теперішнього часу працює на посаді доцента цієї ж кафедри за конкурсом. Лікарський стаж 23 роки, науково-педагогічний стаж – 10 років. Виконує лікувальну роботу в кардіологічному відділенні МКЛ № 12. Лікар вищої категорії. Працюючи на кафедрі, виконує обов’язки матеріально-відповідальної і профорга з 1996 року, відповідальної за наукову роботу – з 2006 року. Брала активну участь у розробці нових навчальних програм та методичного забезпечення викладання за кредитно-модульною системою. Має 52 друковані праці (4 деклараційні патенти). У теперішній час є відповідальною за виконання науково-дослідної роботи за держзамовленням «Розробити методи профілактики прогресуючої стенокардії та гострого інфаркту міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця на основі вивчення структурних змін ліпопротеїдів сироватки крові та електромагнітних властивостей шкіри». Захоплення: розведення, догляд за кімнатними і городніми декоративними квітами. Цікавить українська класична література.


Бондарчук Олександр Миколайович, асистент кафедри, к мед н, відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі, 1976 року народження .

В 1999 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, в тому ж році вступив до магістратури на кафедру факультетської терапії №2. В 2000 році після завершення магістратури вступив до аспірантури на тій же кафедрі. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Перебіг та лікування ішемічної хвороби серця при супутньому хронічному панкреатиті»

З 1999 року працював за сумісництвом дільничим терапевтом в ЦРП Печерського району до 2008 року, потім на посаді сімейного лікаря амбулаторії Харківського району до 2009 року. н

З 2003 року працює на посаді асистента кафедри.

Має 26 друкованих робіт з них один деклараційний патент на винахід.

Лікар вищої категорії з фаху терапія.

Напрямки діяльності: функціональна діагностика в кардіології (ехокардіографія, навантажувальні тести, добове моніторування за Холтером)


Долинна Ольга Віталіївна, 1975 року народження, доцент кафедри, кандидат медичних наук, секретар кафедри. Закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця у 1999р. З 1999 по 2000р. працювала дільничим терапе в том. З 200 0 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі. Під керівництвом професора Лизогуба В.Г. у 2004 році захистила дисертацію на тему “Стан дофамінового обміну та його корекція у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім ожирінням” і отримала звання кандидата медичних наук. З 2003 року працює асистентом, а з вересня 2010 р. – доцент ом кафедри . Автор та співавтор 2 9 наукових праць з них 2 навчальних посібника . Має один патент на винахід. Лікар І категорії, виконує консультативну роботу у відділенні травматології та веде хворих у відділенні кардіології КМКЛ №12. Професійно та ґрунтовно читає лекції, проводить практичні заняття зі студентами по програмі внутрішньої медицини та фармакотерапії , проводить поточні та передекзаменаційні консультації; приймає відробки пропущених занять; проводить виховну роботу серед студентів; готує матеріали та виступає на науково-медичних конференціях; виконує планові наукові дослідження; готує наукові статті. Хобі – гра на фортепіано та гітарі, спів.


Крамарьова Вікторія Нилівна, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №4, відповідальна за учбово-методичну роботу.

РЕЗЮМЕ. Закінчила Вінницький медичний інститут у 1983 році з червоним дипломом. З 1984 р. працювала на кафедрі пропедевтики внутрішних хвороб Київського медичного інститута імені О.О. Богомольця на посаді старшого лаборанта, з 1990 р. – на посаді асистента. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Реологічні власивості крові у хворих на гіпертонічну хворобу та шляхи їх корекції».

З 1994 р. працює на кафедрі внутрішньої медицини №4 на посаді асистента, з 2010 року – на посаді доцента. В иконує докторську дисертацію. Консультує хворих у відділенні гастроентерології. Автор 78 наукових робіт, 3-х патентів на корисну модель. Лікар вищої категорії.

Мошковська Юлія Олегівна – доцент кафедри внутрішньої медицини № 4
Закінчила медичний факультет НМУ імені О.О.Богомольця № 4. Пройшла навчання в очній магістратурі за спеціальністю «внутрішні хвороби» та аспірантурі за спеціальністю «кардіологія» на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 1. В 2005 році захистила наукову роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Відповідала за факультет підвищення кваліфікації на кафедрі. Виконувала обов’язки секретаря апробаційної вченої ради «Внутрішня медицина. Проблемні питання». На теперішній час відповідає за науково-методичну роботу на медико-психологічному факультеті та очолює навчальний курс з військово-польової терапії на кафедрі внутрішньої медицини № 4. Є автором 510 наукових робіт та 5 патентів на винахід.Слободяник Ольга Володимирівна
, 1985р . н., асистент.

В 2008р. закінчила І медичний факультет НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», отримала кваліфікацію лікаря. З 2008р. по 2010р. навчалася в інтернатурі НМАПО ім П.Л.Шупика за спеціальністю терапія. З 2010р. по сьогоднішній день навчаюсь у клінічній ординатурі на базі кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця.


Пліскевич Діна Анатоліївна
, кандидат медичних наук, доцент кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу.

Закінчила Вінницький медичний інститут у1975 році. З 1975 р. по 1982 р. проходила інтернатуру та працювала терапевтом у терапевтичному відділенні клінічної лікарні №23. Після закінчення клінічної ординатури (1982-1984 р.) на кафедрі терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту працювала на цій кафедрі на посаді старшого лаборанта з 1991 р. – асистента, а з 2001 р. на посаді доцента. В 2008 р. назва кафедри змінена на кафедру внутрішньої медицини №4. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив антагоністів кальцію на геодинаміку та перекисне окислення ліпідів у хворих на ІХС з різною толерантністю до фізичного навантаження»Лікар-терапевт вищої категорії. Консультує терапевтичне та реанімаційне відділення клінічної лікарні №12. Автор і співавтор 35 наукових робіт. Відповідає за навчально-методичну роботу на кафедрі.


Савченко Олександр Володимирович

Закінчив лікувальний факультет №2 Київського медичного інституту у 1986 році. З 1987 по 1990 р. працював дільничним лікарем-терапевтом ТМО Деснянського району.

В 1992 році закінчив клінічну ординатуру за фахом «кардіологія» при кафедрі факультетської терапії педіатричного факультету НМУ ім. О.О.Богомольця. 1992-1993 працював старшим лаборантом, а з 1994 – асистентом тієї ж кафедри. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Вплив антагоністів кальцію і селективних альфа1-адреноблокаторів на клініко – гемодинамічні та імунологічні показники у хворих на ІХС зі стабільною стенокардією». Автор та співавтор 15 надрукованих робіт. Коло наукових інтересів – кардіологія та функціональна діагностика. Вища атестаційна категорія за спеціальністю «терапія». Займаюсь лікувально-консультативною роботою та функціональною діагностикою у відділеннях кардіології, гастроентерології, неврології 12 клінічної лікарні. Хобі-службове собаківництво та рибальство.


Шараєва Марина Леонідівна
– кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішних хвороб No . 4 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, викладач англомовних груп.

Закінчила Київський медичний інститут з відзнакою в 1983 році. Більше 20 років працювала в НДІ ім. М.Д.Стражеска лікарем-кардіологом, молодшим, старшим науковим співробітником. В 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему:

« Клініко-гемодінамічний ефект комбінованої антиангінальної терапії у хворих хронічною ішемічною хворобою серця». З 1995 року має звання та диплом старшого наукового співробітника та вищу атестаційну категорію лікаря-кардіолога. В 2002-2004рр. працювала завідуючою відділом Державного Фармакологічного Центру МОЗ України.

З 1993 року працює в Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця за сумісництвом , з 2008 року – на постійній основі. Наукові інтереси стосуються питань неінвазивної кардіології,фармакотерапії, зокрема побічної дії ліків. Терапевт-консультант хірургічного відділення міського Центру шлунково-кишкових кровотеч 12 клінічної лікарні. Стажування та підвищення кваліфікації по кардіології,функціональній діагностиці, фармакотерапії, сімейній медицині, внутрішній медицині   (в т.ч. за кордоном: 2000 – 2005рр в університетах Австрії, Великобританії,США). Автор більше 150   робіт у вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідач на численних наукових форумах. Захоплення: англійська мова, туризм.


Біляченко Ірина Володимирівна
, народилася в Києві, закінчила НМУ ім.О.О.Богомольця у 1999 р. з відзнакою, навчалася у аспірантурі НМУ ім.О.О.Богомольця, у 2007 р. захистила дисертацію „Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр сироватки у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням”, за спеціальністю – „кардіологія”. Працює на кафедрі внутрініх хвороб №4 з 2005 р.

belikova

Бєлікова Юлія Олегівна, закінчила лікувальний факультет №2 НМУ ім.О.О. Богомольця у 2014р. з відзнакою. У 2016 р.  під керівництвом доктора мед. наук, професора Лизогуба В.Г.  виконала та захистила магістерську наукову роботу на тему «Ефективність додаткового застосування L-аргініну  у хворих на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету типу 2» з відзнакою  та здобула  науково-кваліфікаційний ступінь магістра. У вересні 2016 року вступила до аспірантури за спеціальністю «внутрішні хвороби». Навчається за програмою підготовки доктора філософії у медицині.  Володіє англійською мовою. Під керівництвом доктора мед. наук, професора Лизогуба В.Г. виконує дисертаційну роботу.

tiravska

Тиравська Юлія Василівна – закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця з відзнакою у 2011 році, інтернатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» у 2013 році, пройшла спеціалізацію по кардіології у 2014 р. З 2013 р. по 2016 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі. З 2016 р. – асистент на кафедрі.

Виконує лікарську роботу  (ведення пацієнтів у відділенні гастроентерології, терапевт-консультант травматологічного відділення), дослідницьку роботу (Холтерівське моніторування ЕКГ та АТ, велоергометрії).

Наукова робота пов’язана з дослідженням амінокислотного спектру у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, можливостями вдосконалення діагностики та лікування пацієнтів з даною нозологією.

Хобі – гра на фортепіано, вишивання, колекціонування (шкатулки, дзвоники), вивчення мов.

sobol

Соболь Вікторія Олегівна, 1981 р.н., асистент кафедри внутрішньої медицини №4.   Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2004 році за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2005 році виконала магістерську роботу та захистила її.  З 2005 по 2007 рр. – навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії № 2 НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «терапія». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія на тему «ВПЛИВ АГОНІСТІВ ДОФАМІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ НА КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ, НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ ТА ПОРУШЕННЯМ ДОФАМІНОВОГО ОБМІНУ». Є автором 20 друкованих робіт, серед яких 2 деклараційні патенти України на корисну модель.

merkulova

Меркулова Ірина Олегівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 4, магістр, аспірант. У 2012 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, отримала диплом з відзнакою. З 2012 року по 2014 рік навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі КМКЛ №12. 31 липня 2014 року закінчила магістратуру за спеціальністю «Лікувальна справа» та отримала диплом з відзнакою. Маю тридцять друкованих наукових праць та два патенти на корисну модель. З 1 грудня 2014 року навчаюсь в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини № 4 НМУ імені О.О.Богомольця. Виконую дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

trunova

ТРУНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Доктор медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №4 .

1955 року народження. У 1979 р. закінчила лікувальний факультет КМІ. Виконала і в 1990 р. захистила кандидатську дисертацію „Особливості клініки, діагностики та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і хронічного гастродуоденіту при остеохондрозі хребта”. З 1991 р. по 1999 р. працювала старшим науковим співробітником в лабораторії проблем остеохондрозу НДЛЦ НМУ. З  2000 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2. Виконала і в 2012 р. захистила докторську дисертацію „Особливості патогенезу, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічні вісцеропатії, поєднані з остеохондрозом хребта”. З 2012-2016 р. – доцент цієї ж кафедри.З 2016р.- асистент кафедри ВМ №4. Опублікувала  113 наукових праць, співавтор 4 монографій. Автор 11 винаходів і корисних моделей та 5 галузевих нововведень в Україні.

 

 

dsc_4885

Крушинська Ніна Анатоліївна, асистент кафедри внутрішньої медицини №4. Кандидат медичних наук.

У 2004 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2004 по 2005 р. навчалась в інтернатурі в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Терапія». У 2005 р. пройшла спеціалізацію в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Кардіологія». У 2013 році закінчила клінічну ординатуру в ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України. У 2012 р. пройшла курси технічного удосконалення на тему «Сучасні ультразвукові методи діагностики хворих серцево-судинними захворюваннями». З 2013 по 2016 рік навчалась в аспірантурі в ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України. У вересні 2016 р. пройшла навчання на Літній школі Європейського товариства гіпертензії, що проводилась в Італії. У січні 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у хворих з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну, можливості корекції». Має 13 друкованих праць. З березня 2017 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.