НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Студентський науковий гурток

Науковий керівник студ. гуртка Савченко О.В., к.м.н., асистент,
мт:067-742-33-23;
email: vm4@nmu.ua

Місце проведення наукового гуртка – КМКЛ № 12 (вул..Підвисоцького 4 а.) відділення кардіології (10 поверх) учбова кімната №1

Список членів студентського гуртка

1.Яковенко А. 3 медичний,5 курс, 2 гр.

2. Кречко Я. 3 медичний, 5 курс, 7 гр.

3. Байцер М.С.  3 медичний, 6 курс, 7 гр.

4. Запека Ю.С. 3 медичний, 6 курс, 7 гр.

5. Матвійчук В.В. 3 медичний, 6 курс, 14 гр.

6. Лабунька О.В. 3 медичний, 6 курс, 9 гр.

7. Богдан В.В., 1 медичний, 3 курс, 6 гр.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

Жирнокислотний, амінокислотний спектр мембрани еритроцитів, тромбоцитів, сироватки крові та порушення гемореології та мікроциркуляції у хворих на ішемічну хворобу серця.

Наукові лабораторії на базі СНГ: біохімічний аналізатор, УЗ апарат фірми Алока 5000, тредміл  тест, велоергометрія, холтерівське моніторування ЕКГ, амбулаторне моніторування АТ, щільова лампа на базі кафедри внутрішньої медицини №4.

 

    

     Кафедра внутрішньої медицини№4  4 березня 2016 року провела  науково- практичну конференцію для лікарів 12 міської  лікарні з доповідями студентів- гуртківців: Байцер М.С., Запека Ю.С. 3 медичний, 6 курс, 7 гр., Кречко Я. 3 медичний, 4 курс, 7 гр. Теми доповідей: Анатомія та фізіологія мікроциркуляторного русла, основи мікрореології, сучасні методи дослідження мікроциркуляції. З самими виступами студентів можна ознайомитися в інтернеті.

      Студентками Запека Ю.С. та Байцер М.С. 3 медичний, 6 курс, 7 гр від редакції журналу «Первый независимый научный вестник» отриман  сертифікат «перспективний науковий напрямок» за опубліковану статтю «Роль вуглекислого газу в організмі людини».

Список друкованих наукових робіт студентів:

1. О.В. Савченко., Т.В. Завальска,. В.Г. Лизогуб., О.Г. Кужель., М.С. Байцер., Ю.С. Запека. Методи  дослідження  абдомінального  ожиріння. //Лікарська справа.- 2015.- №7-8.  С.69-75. Стаття.

 

2.Савченко О.В., Лизогуб В.Г.,Запека Ю.С., Байцер М.С. Застосування 6-хвилинного тесту з ходьбою в кардіології. //Первый  независимый  научный  вестник, – 2015.- №4.-  С.12-16. Стаття.

3.Савченко О.В., Лизогуб В.Г., Запека Ю.С.,Байцер М.С. Роль вуглекислого газу в організмі людини. //Первый  независимый  научный  вестник, -2015.-№4.- С.29-32. Стаття.

4. Савченко О.В., Лизогуб В.Г., Запека Ю.С.,Байцер М.С. 6-хвилинний тест з ходьбою. //Лікарська справа. – 2016.- №1-2.  С.70-76.  Стаття.

 

5.РИСК ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ АСПИРИНА Шматко А.Н. ( 6 курс, педиатрический факультет) Научный руководитель: к.м.н., доцент Шараева М.Л. –Материалы ХV международная конференции студентов и молодых ученых 4-5 ноября 2015 Витебск, с.221-223. Тези.

 

6.Aspirin and gastrointestinal bleeding abstract Annual Young Medical Scientists Conference 15-16.X.2015 – Ukrainian Scientific Medical Youth Journal №3 ( 90) 2015, p.17 1 OsaAmadasun Osarenoma ( Нигерия) Тези.

 

 

7.Lyzogub V.G, Zavalskaya T.V., Zhornichenko D.M., Bogdan V.V., Merkulova I.O., R. Bhattacharya. Influence of antianginal therapy and L-arginine on spectrum of non-essential aminoacids in blood serum of patients with unstable angina // The Pharma Jornal 2015; 4(6).- Р 41-44. Стаття.

 

8. Богдан В.В., Завальська Т.В., Меркулова І.О. Жирнокислотний спектр фосфоліпідів мембран лімфоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця // Український науково-медичний молодіжний журнал Спеціальний випуск №6 (85). – Київ 2015. – с.115-116.24. Стаття.

 

 9. Лизогуб В.Г., Завальська Т.В., Брюзгіна Т.С., Богдан В. В.,Жорніченко Д.М. Прогнозування розвитку інфаркту міокарда у хворих на нестабільну стенокардію за змінами жирнокислотного спектра фосфоліпідів мембран лімфоцитів // Доповіді Національної академії наук України.- 2015.- № 4.-С. 151- 155 Стаття.

 

План роботи СНГ на 2016-2017 рік.

 

       Підготувати теми доповідей студентів на науково-практичну конференцію що відбудеться в актовому залі 12 ГКБ в березні 2017 р. за темою: «Сучасні методи діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності». Підготувати разом із студентами гуртківцями патент на новий метод діагностики серцевої недостатності.

 

План засідань студентського гуртка

 

29.09. 2016. Тема: Клінічне значення, діагностика та лікування м’язових містків (тунельних коронарних артерій).

29.10.2016 Тема: Синдром вегето-судинної дистонії в молодому віці, а що далі?

29.11.2016 Тема: Тести з фізичним навантаженням в кардіології.

29.12.2016 Тема: Кардіо-респіраторні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу.