НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Інформація для студентів

І. Інформація для студентів 2 курсу

 

 1. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 2. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 3. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 4. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 5. Оцінювання навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 6. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 7. Щоденник виробничої практики з догляду за хворими терапевтичного профілю.
 8. Підсумковий звіт про виконану роботу під час виробничої практики з догляду за хворими терапевтичного профілю.
 9. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 10. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 11. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 12. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 13. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 14. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 15. Оцінювання поточної навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 16. Регламент підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 17. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”

 

ІІ. Інформація для студентів 3 курсу

 

 1. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 2. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 3. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 4. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 5. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 6. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 7. Оцінювання поточної навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 8. Регламент підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 9. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).

 

ІІІ. Інформація для студентів 4 курсу

 

 1. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 2. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 3. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 4. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 5. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 6. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 7. Оцінювання поточної навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 8. Регламент підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 9. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).

 

ІV. Інформація для студентів 5 курсу

 

 1. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 2. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 3. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 4. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 5. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 6. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 7. Оцінювання поточної навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 8. Регламент підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 9. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.

 

V. Поточна інформація для студентів 25 курсів

 

 1. Графік щоденних відпрацювань пропущених аудиторних навчальних занять (серпень 2018 р.).
 2. Графік перескладання підсумкових модульних контролів з навчальних дисциплін “Пропедевтика внутрішньої медицини” і “Внутрішня медицина” (серпень 2018 р.).
 3. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять (вересень – грудень 2018 р.).
 4. Графік проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Внутрішня медицина (у т.ч. інфекційні хвороби та епідеміологія)” (модуль 2) (вересень 2018 р. – січень 2019 р.).
 5. Графік проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога” (вересень – грудень 2018 р.).
 6. Графік проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1) (грудень 2018 р.).

 

VІ. Матеріали для підготовки до ОСКІ-1 «Стоматологія»