НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка: к. мед. н., доцент Федьков Д.Л.

 

В 70-90-х рр. 20-го сторіччя наукова робота студентів-гуртківців проводилась під керівництвом  професора  Сахарчука  І.І. та  доцента Денисенко Г.Т. В 1996-2016 рр. наукову роботу гуртка очолювали професор Дудка П.Ф. та асистент Бодарецька О.І. З 2016 р. науковим студентським гуртком керує доцент Федьков Д. Л.

Десятки вихованців гуртка з часом успішно захистили кандидатські та докторські дисертації і на сьогодні працюють у вищих навчальних закладах та провідних лікувальних установах України.

Доцент Денисенко Г.Т. зі студентами-гуртківцями (80-ті роки 20-го сторіччя).

Основні напрямки практичної роботи гуртка:

 • важливість проведення диференційної діагностики в клініці внутрішніх хвороб;
 • вплив патології внутрішніх органів на характер та перебіг стоматологічних захворювань;
 • діагностика патологічного процесу з боку внутрішніх органів з урахуванням стоматологічних симптомів;
 • діагностика та невідкладна медична допомога при гострій серцево-судинній патології.

 

Основні напрямки наукової роботи гуртка:

 • основи доказової медицини, методологія проведення наукових досліджень;
 • особливості метаболічних порушень у хворих на хронічні запальні захворювання легень та при серцевій недостатності, зумовленій ІХС та ХОЗЛ;
 • порівняльна характеристика метаболічних цитопротекторів;
 • вивчення патології метаболізму сполучної тканини у хворих з артритами, можливості її діагностики та медикаментозної корекції;
 • системні захворювання сполучної тканини та системні васкуліти: місце в практиці лікаря загального профілю та лікаря-стоматолога;
 • дослідження мікроциркуляторних порушень у хворих на хронічне легеневе серце, ІХС  та  ХОЗЛ;
 • вивчення особливостей впливу імуномодуляторів на показники імунного статуса;
 • наукове обґрунтування ефективності клінічного застосування інтервальної нормобаричної гіпоксії при патології внутрішніх органів

 

До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який щороку відзначається 24 березня, студенти-гуртківці, що входять до Молодіжної Ради ВГО „Український Медичний Союз” спільно зі Студентською Радою університету та Студентським Науковим Товариством за підтримки адміністрації НМУ імені О.О.Богомольця та кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 23 березня 2010 року провели акцію „Туберкульоз. Стоп-кадр». В рамках програми на базі кафедри в КМКЛ №3 за підтримки головного лікаря Паламаря Б.І. було організовано фотовиставку робіт студентів медичних ВНЗ України з метою сприяти підвищенню рівня усвідомлення проблеми.

Фотовиставка «Туберкульоз. Стоп-кадр», 23 березня 2010р. Співробітники кафедри, лікарі пульмонологічного відділення КМКЛ №3, студенти.

Фотовиставка «Туберкульоз. Стоп-кадр», 23 березня 2010р. Співробітники кафедри, лікарі пульмонологічного відділення КМКЛ №3, студенти.

В 2010/2011 навчальному році відбулось 6 засідань студентського наукового гуртка.

 

Тематика засідань:

   • Раціональна антибіотикотерапія генералізованого парондонтиту у хворих на цукровий діабет.
   • Профілактика інфекційного ендокардиту в практиці лікаря-стоматолога.
   • Сучасна діагностика ВІЛ-інфекції.
   • Проблеми етики та деонтології в трансплантології.
   • Принципи імунної діагностики при трансплантації зубів.
   • Сучасні напрямки в лікуванні внутрішніх хвороб із застосуванням нанотехнологій.
   • Патологія системи крові та її прояви в щелепн о- лицьовій ділянці.
   • Демонстрація хворих з рідкісними варіантами патології.
   • Вечірні обходи хворих.

 

 

 

Доповіді гуртківців Новаковського Кирила (31 група ІІІ курс) та Рибачук Анни (16 група V курс).

Публікації гуртківців, виступи на конференціях, призові місця у 2010-2011 рр .

 

 • Рибачук А.В. – диплом за найкращу наукову роботу на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2010 р. «Урбанізація та здоров’я», м. Київ, Україна, 7-8 квітня 2010 р.
 • Рибачук А.В. – диплом за найкращу наукову роботу (1 місце) за напрямком «Клінічна та фундаментальна медицина (англійською мовою)», м. Луганськ, 2010 р.
 • Пономаренко С.І. – тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених, м. Київ, листопад 2010 р.
 • Сосідко А.В., Салтиков І.О. (студ. ІІІ курсу, стомат. факультет). Чи є енергетичні напитки фактором ризику інфаркту міокарда у молодих людей? / Міжкафедральна студентська наукова конференція, К иїв, 14 жовтня 2011 р.
 • Петрикова А.О., Павлик Я.Р. (студ. ІІІ курсу, стомат. факультет). Етико-деонтологічні аспекти історії кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету. Міжкафедральна студентська наукова конференція, Київ, 14 жовтня 2011 р.
 • Болтовець В.О., Брехова І.В., Бутовська К.О. (студ. ІІІ курсу, стомат. факультету). Від минулого до сьогодення… Міжкафедральна студентська наукова конференція, Київ, 14 жовтня 2011 р.

 

Співпраця з іншими науковими гуртками:

   • кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ;
   • кафедри патоморфології НМУ;
   • НДІ кардіології імені М.Д.Стражеско.

 

14 жовтня 2011 року на базі кафедри відбулась міжкафедральна студентська наукова конференція «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини. Етико-деонтологічні аспекти підготовки сучасного лікаря» , присвячена 170-річчю Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Президія міжкафедральної студентської наукової конференції на чолі з професором Яременком О.Б., 14 жовтня 2011 р.

 

stud_gurtok1

Міжкафедральна студентська наукова конференція, 14 жовтня 2011 р.

 

Заходи, організовані за участю студентського наукового гуртка кафедри у 2012/2013 р р .

1. Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» (КМКЛ №3, 1 грудня 2012 р.)

2. Міждисциплінарна університетська конференція студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» (КМКЛ №3, Київ, 15 грудня 2012 р.)

3. Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» (КМКЛ №3, Київ, 25 квітня 2013 р.)

4. Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація» (КМКЛ №3, Київ, 25 квітня 2013 р.)

5. Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» (КМКЛ №3, Київ, 22 травня 2013 р.)

6. Міжкафедральна нарада-семінар студентських наукових гуртків стоматологічного факультету «Етико-деонтологічні аспекти в практиці майбутнього лікаря-стоматолога» (КМКЛ №3, Київ, 01 грудня 2013 р.)

7. Майстер-клас «Особливості діагностики та профілактики уражень ротової порожнини у хворих з патологією органів дихання» (КМКЛ №3, Київ, 17 травня 2013 р)

8. День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ: Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету», (НМУ імені О.О.Богомольця, 12 грудня 2012 р.)

9. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я: Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету» (НМУ імені О.О.Богомольця, 05 квітня 2013 р.)

Участь студентів-гіртківців в міжнародних студентських олімпіадах, конференціях, симпозіумах, творчих конкурсах у 2012-2013 рр.

ПІБ

Назва студентських олімпіад, конференцій, симпозіумів, творчих конкурсів

Дата проведення

Нагороди, які отримали студенти

Майбородіна Д.В.

IV курс

Міжнародний науково-практичний конгрессу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» 21.09.2012 Сертифікат учасника
Ракітенко О. А.

ІІІ курс

Засідання СНТ ім. О.А. Киселя НМУ імені О.О.Богомольця

 

 

22.09.2012 Обрана членом Ради СНТ

ім. О.А. Киселя, в.о. голови відділення стоматологічних дисциплін

Літвінова Н. О.

IV курс

Міжнародна інноваційна науково-практичної конференції «Kiev Evidence Week 2012: Внедрение адаптированных международных стандартов лечения в практику врачей» 24–26.10. 2012 Сертифікат учасника
Позднякова С. В.

IV курс

Міжнародна інноваційна науково-практичної конференції «Kiev Evidence Week 2012: Внедрение адаптированных международных стандартов лечения в практику врачей» 24–26.10. 2012 Сертифікат учасника
Літвінова Н. О.

IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 01.12.2012 Сертифікат учасника
Позднякова С. В.

IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 01.12.2012 Сертифікат учасника
Батир К.О.

ІІІ курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 01.12.2012 Сертифікат учасника
Вознюк Н.О.

ІІІ курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 01.12.2012 Сертифікат учасника
Пономаренко Ю.С.

ІІІ курс

Міжкафедральна нарада-семінар СНТ стоматологічного факультету «Етико-деонтологічні аспекти в практиці майбутнього лікаря стоматолога» 01.12.2012 Сертифікат учасника
Пензеник К.О.

ІІІ курс

Міжкафедральна нарада-семінар СНТ стоматологічного факультету «Етико-деонтологічні аспекти в практиці майбутнього лікаря -стоматолога» 01.12.2012 Сертифікат учасника
Літвінова Н. О.

IV курс

 

Творчий конкурс – НМУ імені О.О.Богомольця – День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ

Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

12.12.2012 Диплом учасника
Позднякова С. В.

IV курс

 

Творчий конкурс – НМУ імені О.О.Богомольця – День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ

Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

12.12.2012 Диплом учасника
Рудевич Б.В.

V курс

 

 

Творчий конкурс – НМУ імені О.О.Богомольця – День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ

Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

12.12.2012 Диплом учасника
Літвінова Н. О.

IV курс

Міждисциплінарна університетська конференція студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» 15.12.2012 Сертифікат учасника
Позднякова С. В.

IV курс

Міждисциплінарна університетська конференція студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» 15.12.2012 Сертифікат учасника
Ракітенко О.А.

ІІІ курс

Міждисциплінарна університетська конференція студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» 15.12.2012 Сертифікат учасника
Коваленко В.А.

IV курс

Міждисциплінарна університетська конференція студентських наукових гуртків «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб» 15.12.2012 Сертифікат учасника
Коваленко В.А.

IV курс

Науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О.Богомольця Короленка Олександра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни 18.01.2013 Сертифікат учасника
Рудевич Б.В.

V курс

Науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О.Богомольця Короленко Олександра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни 18.01.2013 Сертифікат учасника
Ракітенко О.А.

ІІІ курс

VІ Всеукраїнський з’ізд представників студентських

наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів Украіни з міжнародною участю

14-15.02.2013

 

Диплом учасника
Коваленко В.А.

IV курс

Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору» 13-14.03.2013

 

Сертифікат учасника
Рудевич Б.В.

V курс

Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору» 13-14.03.2013

 

Сертифікат учасника
Літвінова Н. О.

IV курс

Конкурс студентів і молодих вчених на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2013 р. 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
Позднякова С. В.

IV курс

Конкурс студентів і молодих вчених Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2013 р. 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
Гаврилюк У.В.

IV курс

Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація» 04-05.04.2013 Диплом учасника
Євстіфеєв А.В.

ІІІ курс

Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація» 04-05.04.2013 Диплом учасника
Ракша Г.А.

IІІ курс

Майстер-клас «Серцево-легенева реанімація» 04-05.04.2013 Диплом учасника
Літвінова Н. О.

IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
Позднякова С. В.

IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
Кошман О.О

V курс І медичний ф акульте т

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
Труш Т.В.

V курс І медичний ф акульте т

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
Юр’єва А.В.

V курс І медичний ф акульте т

Міжкафедральна факультетська конференція студентських наукових гуртків «Коморбідні стани в клінічній практиці лікаря-стоматолога» 04-05.04.2013 Сертифікат учасника
Літвінова Н. О.

IV курс

Майстер-клас «Особливості діагностики та профілактики уражень ротової порожнини у хворих з патологією органів дихання» 17.05.2013

 

Диплом учасника
Позднякова С. В.

IV курс

Майстер-клас «Особливості діагностики та профілактики уражень ротової порожнини у хворих з патологією органів дихання» 17.05.2013

 

Диплом учасника
Літвінова Н. О.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
Позднякова С. В.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
Жачко М.А.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
Благій І. В.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
Майбородіна Д.В.

IV курс

Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб
Коваленко В.А., IV курс Університетська міжкафедральна олімпіада «Деонтологічні аспекти формування здорового способу життя» 22.05.2013

 

ІІ місце команди кафедри внутрішніх хвороб

  Список публікацій гуртківців у 2012-2013 рр.

1. Бодарецька О.І., Добрянский Д.В.,Пономаренко Ю.П., Ракітенко О.А. No.11-12 (2614-2615) четвер, 30 травня 2013 року – сторінка 9 “Спільні засідання наукових гуртків стали доброю традицією” Медичні кадри

2. Добрянский Д.В. 21 сентября 2012. – № 37 (442)– С. 13. Во «Временах года» планируют внедрять современнейший метод нейрореабилитации Южная газета

3. Добрянский Д.В. 06.12.2012 «Грінізація» проти грипу Вечірній Київ

4. Бодарецька О.І., Копчак А.В., Рудевич Б «Cпільне засідання студентських наукових гуртків» 01 грудня 2012

5. Рудевич Б.В., Борисенко А.В., Яременко О.Б. Особливості гігієни порожнини рота у пацієнтів з ревматоїдним артритом // Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-23 лютого 2013 р.). – Київ: „Київський медичний науковий центр”, 2013. – С. 45-46.

6. Літвінова Н.О., Позднякова С.В., Добрянський Д.В., Бодарецька О.І., Особливості лікування пародонтитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень [Текст] / // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук», 22-23 березня 2013 р. – Дніпропетровськ – 2013. – С. 31-37.

7. Рудевич Б.В., Вплив одонтогенної інфекції на виникнення і перебіг гострого інфаркту міокарда. Науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О.Богомольця Короленко Олександра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2013 р.). – Київ: „Київський медичний науковий центр”, 2013. – С. 86-89

8. Коваленко В.А. Науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О.Богомольця Короленко Олександра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2013 р.). – Київ: „Київський медичний науковий центр”, 2013. – С. 102-103

9 . Пономаренко Ю.О. Спільне засідання студентських наукових гуртків. Газета «Медичні кадри» № 17-18 (2602-20630) 28 грудня 2012 року. – С.15.

10. Пономаренко Ю.П., Ракітенко О.А., Бодарецька О.І., Добрянский Д.В Газета «Медичні кадри».- No.11-12 (2614-2615) четвер, 30 травня 2013 року – сторінка 9 “Спільні засідання наукових гуртків стали доброю традицією”

11. Рудевич Б.В., Бодарецька О.І., Копчак А.В., Cпільне засідання студентських наукових гуртків. – О1 грудня 2012http://viafuturo.com/index

12 . Літвінова Н. О., Позднякова С. В. Аналіз стоматологічного статусу у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень [Текст] / Н. О. Літвінова, С. В. Позднякова // Український науково-медичний молодіжний журнал. – К., 2012. – Вип. № 3 – С. 339.

Заходи, організовані за участю студентського наукового гуртка кафедри у 201 3- 201 4 р р .

 

Кафедральна студентська конференція: «Медичні наслідки радіаційних уражень» присвячена 28-й річниці Чорнобильської катастрофи (Київ, КМКЛ №3, 28 кв ітня 2014 р. )

 

Кафедральна студентська конференція «Значення збору анамнезу життя в практиці лікаря-стоматолога » ( Київ, КМКЛ №3, 29 квітня 2014 р. )

 

Участь студентів-гіртківців в міжнародних студентських олімпіадах, конференціях, симпозіумах, творчих конкурсах у 2013-2014 рр.

 

ПІБ

Назва студентських олімпіад, конференцій, симпозіумів, творчих конкурсів

Дата проведення

Нагороди, які отримали студенти

1 Ракітенко О. А., IV курс Засідання СНТ ім. О.А. Киселя НМУ імені О.О. Богомольця

 

22.09.201 3 Обрана членом Ради СНТ ім. О.А. Киселя, голова відділення стоматологічних дисциплін
2

 

 

 

 

 

 

3

 

Літвінова Н. О. , V курс

Позднякова С. В. , V курс

Літвінова Н. О. , V курс

Довмантович М. І., ІІІ курс

Творчий конкурс – НМУ імені О.О. Богомольця – День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр НМУ

Постер “Студентський науковий гурток кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету»

12.12.2013 Диплом и учасників

 

Позднякова С. В. ,V курс Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Особливості стоматологічних розладів при патології органів дихання» 10.10. 2013 Диплом учасника
4 N.O.Litvinova,

S. V.Pozdniakova ,V курс

«Медицина и практика: актуальные вопросы» (г. Винница) The analysis of dental status in patients with chronic obstructive pulmonary diseases 06-07.12. 2013 Диплом учасника
5 Ходем А.А., IV курс Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Інновації в стоматології» 24-25 .04. 2014 Диплом учасника
6 Крибовок С. О., IV курс Кафедральна конференція «Сучасні аспекти надання першої медичної допомоги при травмах та кровотечах» 22.04.2014 Диплом учасника
7 Юр’єва А.В.

V I курс І медичний ф-т

V (67)Міжнародна науково-практичний когрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» 24.10.2013 Диплом учасника
8

 

Арендацька А.В., IV курс

Вірун В.В., IV курс

Рубцова В.В., IV курс

Шарапенко Д.В., IV курс

Батир К.О. , IV курс

Пензеник К.М., IV курс

Пономаренко Ю.С., IV курс

Кафедральна конференція «Сучасні аспекти надання першої медичної допомоги при травмах та кровотечах»

 

22.04.2014

 

9 Коновченко І.С., II курс

Лябах Д.О, II курс

Юдіна М., II курс

Кафедральна конференція «Значення збору анамнезу життя в практиці лікаря-стоматолога » 29.04.2014  
10 Іващенко І.А. , IV курс

Князев А.Г. , IV курс

Кафедральна конференція :«Медичні наслідки радіаційних уражень» присвячена 28 річниці Чорнобильської катастрофи 28.04.2014
11

 

 

 

12

Довмантович М. І., ІІІ курс Кафедральна конференція присвячена Дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Паління як основа причини розвитку ХОЗЛ» 19.11.2013
Довмантович М. І. , ІІІкурс

Суткова Д.М. , ІІІкурс

Головко О.І., ІІІкурс

Скляр Д.Є. , ІІІкурс

Мартиненко В.В. , ІІІкурс

Грубер І.І., ІІІкурс

Дробот Л.О., ІІІкурс

Киденько В.В. , ІІІкурс

Велинець Л.П. ,ІІІкурс

Осауленко І.Ю., ІІІкурс

Захід серед студентів НМУ, стоматологічного факультету, гуртожитках № 2,5 за підтримки Студ.парламенту та стоматологічного деканату, присвяченого Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Поміняй цигарку на цукерку»(ініціатива студ.наукового гуртка кафедри ) 21.11.2013
13 МартиненкоВ.В. , ІІІкурс

Суткова Д.М. , ІІІкурс

Скляр Д.Є., ІІІкурс

Довмантович М. І., ІІІкурс

Захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя» в пульмонологічному відділенні КМКЛ № 3 18.11.2014

 

14 Аніаканов Я.Р., ІІІкурс

Грінченко З. А., ІІІкурс

Кафедральна конференція «Значення плану клінічного обстеження хворого для лікаря-стоматолога» 16.11.2014
15 Васильєва О.С., ІІІкурс

Бабіш В.А. , ІІІкурс

Аніаканов Я.Р., ІІІкурс

Богомаз Д.Б., ІІІкурс

Бусел М.О., ІІІкурс

Коноваленко Б.О., ІІІкурс

Левківський В. , ІІІкурс

Хуторна І.І, . ІІІкурс

Черняєв Д.С. , ІІІкурс

Семенченко Д.Ю. , ІІІкурс

Майстер-клас «Організація медичної допомоги хворому з гострим інфарктом міокарда» 06.12.2013
16 Сакундяк Т.С., IV курс

Фейта Н.О.,IV курс

Мороз І.В., IV курс

Юрченко В.М., IV курс

Щекланов А.О., IV курс

Міжкафедральна факультетська конференція-нарада студентських наукових гуртків «Єдність професійного та етико-морального»

 

16.11.2013

 

17 Полєвая Л.М., II курс

Олейникова Ю.С., II курс

Конференція «Значення плану клінічного обстеження хворого для лікаря-стоматолога»

 

22.04.2014

 

18 Гаврилів А. З. , IV курс

Матвійчук О. П., IV курс

Кафедральна конференція «У криття населення м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру » 26.05.2014

Список публікацій гуртківців у 2013-2014 рр.

 1. Добрянський Д. В. Особливості стоматологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень [Текст] / Д. В. Добрянський, О. І. Бодарецька, Н. О. Літвінова, С. В. Позднякова // Український пульмонологічний журнал. Матеріали V з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України, 6-8 листопада 2013 р. – К., 2013. – № 3. – С. 113.
 2. Litvinova N. O. The analysis of dental status in patients with chronic obstructive pulmonary diseases [Текст] / N. O. Litvinova, S. V. Pozdniakova, D. V. Dobryanskiy, O. I. Bodareckaya // «Медицина и практика: актуальные вопросы» (г. Винница, 06-07 декабря 2013 г.). — Херсон : Издательский дом “Гельветика”, 2013. – С. 28-30.
 3. Добрянський Д.В. Стан ротової порожнини у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання легень [Текст] / Д.В. Добрянський,  О.І. Бодарецька, Н.О. Літвінова, С.В. Позднякова // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Трансфер  новітніх  технологій  в медичну  практику» (м. Київ, 21-24 травня 2014 р.). – м. Київ: Національний  комплекс  “Експоцентр України”  – «Міжнародний медичний форум – 2014» – С. 22-23.
 4. 4. Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Пономаренко Ю.П. (студентка ІУкурсу стоматологічного факультету)   No. 23-24 , 26 грудня 2013 року –  “Зустріч студентських наукових гуртків: Єдність професійного та етико-морального»  Газета «Медичні кадри»
 5. 5. Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Копчак А.В., Я. Аль-Хамуд (студентка ІУкурсу стоматологічного факультету)   No. 22 , 29 листопада 2013 року – “No smoking day»  ” Газета «Медичні кадри»
 6. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б., Юр’єва Г.О. Дисоціація між активністю системного червоного вовчаку та сироватковим рівнем С-реактивного білка // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 194-197.
 7. Петелицька Л.Б., Федьков Д.Л., Юр’єва Г.О. // Сучасні аспекти патогенезу  системних некротизуючих  васкулітів  // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – №1. – С. 73-75.
 8. Петелицька Л.Б., Федьков Д.Л., Юр’єва Г.О. // IgG4-асоційовані захворювання – нова класифікаційна одиниця в ревматології // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – №3. – С.33-39.
 1. Копчак А.В. Ураження скронево-нижньощелепного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит / А.В. Копчак, Д.Л. Федьков, А.А. Ходем // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Інновації в стоматології» (Київ, 24-25 квітня 2014 р.). Київ, 2014. – С. 22-24.
 2. Федьков Д.Л. Можливості прогнозування відповіді на лікування лефлуномідом з боку ураження шкіри у хворих на псоріатичний артрит / Д.Л.Федьков, І.О. Дитиненко, Ю.С. Барболіна // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.” (Одеса, 24-25 січня 2014 р.). – Одеса, 2014. – С. 99-100.
 3. Федьков Д.Л. Оцінка впливу лефлуноміду на кісткову деструкцію у хворих на псоріатичний артрит / Д.Л.Федьков, І.О. Дитиненко, Ю.С. Барболіна // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.” (Одеса, 24-25 січня 2014 р.). – Одеса, 2014. – С. 101-102.
 4. Яременко О.Б., Микитенко Г.М., Федьков Д.Л., Петелицька Л.Б., Дитиненко І.О., Барболіна Ю.С. Коморбідні стани при ревматологічних захворюваннях // Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11 квітня 2014 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 112-117.

Участь студентів в міжнародних студентських олімпіадах, конференціях,  симпозіумах, творчих конкурсах у 2014-2015 рр.

ПІБ Назва студентських олімпіад, конференцій,  симпозіумів, творчих конкурсів Дата проведення Нагороди, які отримали студенти
1 Ковальчук Г. М.

У курс медичний факультет № 3

ІІ етап Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі наук «Клінічна медицина» для студентів вищих навчальних закладів». 25 березня 2015р. Диплом  учасника
2 Ковальчук Г. М.

У курс медичний факультет № 3

Науково – практична конференція з міжнародною участю «Міжнародні та вітчизняні лікувально-діагностичні стандарти для лікаря загальної практики» .Конкурс наукових робіт(стендових доповідей) молодих вчених 13 травня 2015р.  Диплом ІІ ступеню
3 Ковальчук Г. М.

У курс медичний факультет № 3

Співорганізатор заходу в НМУ «День пам’яті,  присвячений вшануванню початку депортації кримських татар та представників інших народів з території Криму» 18 травня 2015 р. Співорганізатор заходу за участі Студ. Парламенту НМУ
4 Ковальчук Г. М.

У курс медичний факультет № 3

Науково-практична конференцiя: «Актуальнi питання ввутрішньої  медицини» м. Дніпропетровськ. Доповідь на тему: «Жирнокислотний спектр крові при гострому коронарному синдромі, що ускладнився серцевою недостатністю» 14-15 травня 2015р. Співавтор доповіді
5 Ракітенко О.А.

ІV курс стомат.ф-т

«Доцільність  проведення спільних засідань наукових гуртків»// Укр.науково-мед.  Молодіжний журнал.-2014.-№4(83)-С.224   Автор тез
6 Довмантович М. В., ІV курс Науково – практична конференція з міжнародною участю«Міжнародні та вітчизняні лікувально-діагностичні стандарти для лікаря загальної практики» .Конкурс наукових робіт(стендових доповідей) молодих вчених 13 травня 2015р.  Диплом учасника
7 Резнікова Н.М.

медичний факультет № 1

Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології.» м. Запоріжжя. Доповідь на тему:  «Аналіз рівня цитокінів у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень». 21-22 листопада 2014 року Співавтор доповіді
8 Резнікова Н.М.

медичний факультет № 1

Міжнародна науково-практична конференція: «Медичні та фармацевтичні науки», м. Київ. Доповідь на тему:   Можливості поліпшення імунного статусу у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень. 27-28 березня 2015 р. Співавтор доповіді
9 Джемилов Белял,

Асанов Амет

ІV курс

Доповідь  на  «Дні пам’яті,  присвячений вшануванню початку депортації кримських татар та представників інших народів з території Криму» (Студ. Парламенту НМУ) 18 травня 2015 р. Диплом учасника
10 Довмантович М. В., ІV курс

Фасхутдинова И. В., ІV курс

Кулієва Е.Е., ІV курс

Федорова А.Я.,

ІV курс

Студентська кафедральна науково-практично конференція на тему: “Особливості надання першої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру”  МНС 4 курс 27 листопада 2014 р.

 

Сертифікат учасника
11 Козоріз А., ІІІ курс

Горох А., ІІІ курс

Горох М., ІІІ курс

Студентська кафедральна науково-практично конференція на тему: “Боротьба з ХОЗЛ та проти паління” 19 листопада

2014 р.

Сертифікат учасника
12 Головко О., ІV курс

Козоріз А., ІІІ курс

Борисова Е., ІІІ курс

Творчий конкурс портерних робіт, присвячений Міжнародному дню боротьби з ХОЗЛ 18 листопада

2014 р.

Сертифікат учасника
13

 

Величко О., ІІІ курс,

Ганенко О. ІІІк.,

Ганоль М. ІІІк.,

Колишкіна А. ІІІк.,

Константінова А., Лемко Т. ІІІк.,

Матвійчук О. ІІІк.,

Руденко М. ІІІк.,

Сокол О. ІІІк.,

Веснянцева К. ІІІк.,

Грищенко А.А. Волинець В.О. ІІІк.

Студентський захід в пульмонологічному відділенні КМКЛ № 3 «Профілактика ХОЗЛ» 17 листопада

2914 р.

 

 

Сертифікат учасника
14 Пензеник К., 5 к.

Головко О., ІV курс

Лемко Т. ІІІк.,

Козоріз А., ІІІ курс

Довмантович М.В., ІV курс

Захід серед студентів НМУ стоматологічного факультету за підтримки Студ. парламенту та стомат. деканату, присвячений Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Кинь палити – допоможи бійцю» (ініціатива струдгуртка кафедри внутрішніх хвороб стомат. ф-ту) 20 листопада

2014 р.

Сертифікат учасника
15 Довмантович М. В., ІV курс

Євшина К.С. ІV к.

Коломейчук Ю.В., ІV курс

Кулієва Е.Е., ІV курс

Молоткова А.С., ІV к

Тоцька А.О, ІV курс

Трапезніков В.Ю., ІV курс

Фасхутдинова І.В., ІV курс

Фурманець К,О., ІVк.

Студентський захід у  гуртожитку № 2, 5  (постер) до Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів 20 листопада

2014 р.

Сертифікат учасника
16 Велинець Л., ІV курс

Дробот Л., ІV курс

Мартиненко В., ІV к.

Мостіпан А., ІV курс

Невзгода Є., ІV курс

Осауленко І., ІV курс

Полторак О., ІV курс

Саченко А., ІV курс

Скляр Д., ІV курс

Суткова Д., ІV курс

Кафедральна навчально-методична конференція на тему: «Ожиріння, як фактор ризику »

 

 

 

 

2 лютого

2015 р.

 

Сертифікат учасника
  Довмантович М. В., ІV курс

Головко О., ІV курс

Розлог Я., ІV курс

Остаповский В.,

ІV курс

Студентський кафедральний семінар на тему: “Вечір пам’яті, присвячений Героям «Небесної сотні»

 

25 лютого 2015 р.

 

Сертифікат учасника
17

 

Алієв Мурад.,

ІV курс

Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Коагулопатії а практиці лікаря-стоматолога “ 25 березня 2015 р. Сертифікат учасника
18 Білінська О.Ю.,

ІV курс

Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: ” «Укриття  населення м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру» (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) 07 травня  2015 р. Сертифікат учасника
19 Васильєва О.С.

ІV курс

Студентська кафедральна науково-практична конференція на тему: “Невідкладні стани в стоматологічній практиці “ 25 травня 2015 р. Сертифікат учасника

 

Список публікацій гуртківців у 2014-2015 рр.

 1. Яременко О.Б., Петелицька Л.Б., Ковальчук Г.М. Клінічні прояви дебюту вузликового поліартеріїту: статеві й вікові особливості // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» (м. Одеса, 24 квітня 2015 р.). – У 3 частинах. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – Частина ІІ. – С. 52-53.
 2. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В., Іорданова Н.Х., Тарченко І.П., Ковальчук Г.М. Жирнокислотний спектр крові при гострому коронарному синдромі, що ускладнився серцевою недостатністю // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини»: (м. Дніпропетровськ, 14-15 травня 2015 р.). – Дніпропетровськ: «Герда», 2015. – С. 52-53.
 3. Ковальчук Г. М. Стендова доповідь на Конкурсі наукових робіт молодих вчених в рамках Науково – практичної  конференції  з міжнародною участю «Міжнародні та вітчизняні лікувально-діагностичні стандарти для лікаря загальної практики». Київ.- 13 травня 2015р. Диплом ІІ ступеню
 4. Ковальчук Г. М. учасник ІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Клінічна медицина» для студентів вищих навчальних закладів». – 25 березня 2015р. – Диплом  учасника
 5. Ракітенко О.А. Доцільність проведення спільних засідань наукових гуртків // Укр.науково-мед. Молодіжний журнал. – 2014. – № 4 (83) -С.224.  (керівник доц.. Бодарецька О.І.)
 6. Дудка П.Ф., Добрянський Д.В., Ільницький Р.І., Резнікова Н.М. Аналіз рівня цитокінів у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології.» (м. Запоріжжя, 21-22 листопада 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 15 – 19.
 7. Добрянський Д.В., Дудка П.Ф., Ільницький Р.І., Резнікова Н.М. Можливості поліпшення імунного статусу у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 березня 2015 року) «Медичні та фармацевтичні науки» (м. Київ, 27-28 березня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика” 2015. – C. 17-21.

 

Участь студентів в міжнародних студентських олімпіадах, конференціях,  симпозіумах, творчих конкурсах у 2015-2016 рр.

Підготовлена кафедрою студентка 5 курсу медичного факультету №2 Дарія Ігорівна Новосад стала переможницею І етапу та отримала Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади серед ВМНЗ України з терапії (внутрішні хвороби) (Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2016 р.).

ПІБ Назва студентських олімпіад, конференцій,  симпозіумів, творчих конкурсів Дата проведення Нагороди, які отримали студенти
1. Новосад Д.І., V курс ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед ВМНЗ України з терапії (внутрішні хвороби) (Івано-Франківськ) 21-22 квітня 2016 р. Диплом ІІ ступеня
2. Яремчук П.О.

ІІІ курс

Міжнародна науково-практична конференція «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» 8-9 квітня  2016р. Друковані тези
3. Бондаренко О.В.

Борисенко О.В.

Глущенко О.П.

Коваль Т.О.

Краглик О.І.

Криворучко О.С.

Кузьменко Я.В.

Курочка А.В.

Орловська О.В.

Попов К.Є.

Скорейко М.О.

Чечертма Емір Ібр.

Чирко В.О.

4 гр. 3 курс.

Майстер-клас «Ведення пацієнта з ХОЗЛ» 18 жовтня  2015 р. Диплом  учасника
4. Краглик О.І.

4 гр. 3к,

Бабак М.В.,

12 гр. 3 к.

Конкурс постерних  робіт до дня захисту навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. 6.11.2016 Диплом  учасника
5. Коваль Т.О.

Краглик О.І. 4 гр. 3 к. та інш.

Конкурс постерних робіт, присвячений дню боротьби з ХОЗЛ 16.11.2016 Диплом  учасника
6. Горох Андрій 4 курс. Кафедральна конференція, присвячена Дню боротьби з ХОЗЛ  на тему «Паління як основа причини розвитку ХОЗЛ» 4.11.2015 Автор доповіді
7. Криворучко Ольга, Чечертма Емір

4 гр. 3 курс.

Кафедральна конференція, присвячена Дню відмови від паління  на тему «Паління основний фактор розвитку патологічних станів» 16.11.2015 Автор доповіді
8. Бондаренко О.В.

Бориснко О.В.

Глущенко О.П.

Коваль Т.О.

Краглик О.І.

Криворучко О.С.

Кузьменко Я.В.

Курочка А.В.

Орловська О.В.

Попов К.Є.

Скорейко М.О.

Чечертма Е.І.

Чирко В.О.

4 гр. 3 курс.

Захід, присвячений  Всесвітньому  дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя» 16.11.2015 Сертифікат учасника
9. Білько Р.С.

Вангородська А.О.

Горуха Д.В.

Жуков Б.О.

Кузьма М.А.

Медвінська М.О.

Мельник М.С.

Микитюк А.В.

Рябокляч Я.Р.

Смакота О.О.

Сучкова О.С.

Тихомирова Д.О.

Захід, присвячений  Всесвітньому  дню боротьби з ХОЗЛ на тему «Збережемо здоров’я та життя» 17.11.2015 Сертифікат учасника
10. Бабак М.В.

Димура Н.Д.

Ілієва А.О.

Кот Ю.М.

Котлярський С В.

Куріцин А.В.

Максименко Я.А.

Мельник І.А.

Мельниченко І.О.

Олешко В. Г.

Пантюшко В.В.

Снігур В.В.

Харчик А.Ю.

12 гр. 3 к., Довмантович М. 5 к.

Головко О. 5 курс.

Захід серед студентів НМУ, стоматологічного факультету, гуртожитках № 2,5 за підтримки Студ. парламенту та стоматологічного деканату, присвяченого  Міжнародному дню відмови від куріння під назвою «Поміняй цигарку на цукерку» 19.11.2015 Сертифікат учасника
11.  Рубленко О.А., 15 гр. 4 курс Студентський кафедральний семінар на тему: Вечір пам’яті, присвячений вшануванню Героїв «Небесної сотні» 22 лютого 2016 Автор доповіді
12. Діденко О.Ю., 21 гр. 4 курс Студентська науково-практична конференція «Мінімізація наслідків радіаційного та хімічного забруднення внаслідок масового ураження при аваріях на радіаційно-небезпечних та хімічно небезпечних об’єктах, а також в умовах підвищеного ризику терористичних актів та військових конфліктів» 30 березня 2016 Автор доповіді
13.  Молодик А.В., Пономаренко А.О.,

20 гр. 4 курс

Студентська науково-практична конференція «Мінімізація наслідків радіаційного та хімічного забруднення внаслідок масового ураження при аваріях на радіаційно-небезпечних та хімічно небезпечних об’єктах а також в умовах підвищеного ризику терористичних актів та військових конфліктів 30 березня Автор доповіді
14. Соловей С.В.,

27 гр. 4 к.

 

Навчально-методична конференція на тему «Медичні наслідки радіаційних уражень», присвячена 30 річниці Чорнобильської катастрофи (із залученням студентів ІУ курсу стоматологічного факультету) НМУ імені О.О.Богомольця, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 26 квітня 2016 р. Автор доповіді