НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології та реабілітаційної медицини

Наукова робота

Кафедра неврології та реабілітаційної медицини продовжує плідно працює над основним науковим напрямком: використання немедикаментозних методів в лікуванні та реабілітації хворих різного профілю. На кафедрі розроблена оригінальна концепція багаторівневого підходу до складання індивідуальної реабілітаційної програми.

Багаторівневий підхід до складання індивідуальної реабілітаційної програми. Саногенетичні (відновлювальні) процеси включають реституцію, регенерацію, компенсацію, а також діяльність систем імунітету (точніше нейроендокринноімунної системи) і мікроциркуляції .

У нинішній час виконуєьться планова науково-дослідна робота « Розробити додаткові критерії для оцінки реабілітаційного прогнозу хворих з ураженнями центральної та періферичної нервової системи » .

Започаткована ініціативно-пошукова робота за темою «Удосконалити систему ранньої діагностики та корекції вегетативних дисфункцій у студентів НМУ».

 


Дослідження функції рухових шляхів головного мозку за допомогою новітнього метод у транскраніальної магнітної стимуляці