НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології та реабілітаційної медицини

Навчально-методична робота

Кафедра має досить потужний науково-педагогічний потенціал, укомплектована висококваліфікованими викладачами в галузі неврології та реабілітаційної медицини. Більшість викладачів кафедри, в тому числі завідувач, захистили дисертації з проблем немедикаментозних методів лікування та реабілітації.

Співробітниками кафедри забезпечується викладання наступних дисциплін:

– неврологія у т.ч. нейростоматологія – на ІV курсі стоматологічного факультету;

– основи рефлексотерапії (курс за вибором) – на V курсі (всі факультети, за винятком фармацевтичного);

  • фітотерапія (курс за вибором) – на ІV курсі (всі факультети);
  • основи гомеопатії (курс за вибором)– на ІV курсі (всі факультети);
  • немедикаментозні методи лікування та реабілітації (курс за вибором) – на VІ курсі (І, ІІ, ІІІ і ІV медичні факультети).

На кафедрі повністю виконується план педагогічного навантаження. Навчально-методична документація ведеться згідно з існуючими вимогами.

З 1998 року кафедра є опорною в Україні з викладання комплементарних методів у вищих навчальних закладах і підтримує постійний зв’язок з профільними вітчизняними і закордонними установами. Для потреб навчального процесу видана низка навчальних посібників з грифом МОЗ і МОМ України.

Протягом 2007–2014рр. кафедрою створені та затверджені МОЗ України навчальні програми курсів за вибором для студентів вищих медичних закладів освіти: “Основи рефлексотерапії”, “Фітотерапія”, “Основи гомеопатії”. У 2010 році вийшов з друку кафедральний підручник «Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії» з грифом МОН України. У 2014 році кафедра приймала участь у виданні національного підручника «Неврологія».

За останні роки співробітниками кафедри опубліковано біля 60 статей присвячених навчально-методичній роботі, проводяться конференції з питань інтеграції з іншими кафедрами Університету.

На кафедрі створена низка навчальних комп’ютерних програм : „Атлас точок акупунктури”, „Аурикулярна акупунктура”, „Рефлексодіагностичний комплекс Dr.WEST”. Для потреб навчального процесу широко застосовуються наявні мультимедійні системи. Видані електронні посібники російською та англійською мовами: “ Phytotherapy . Stude guide for medical students ”, “ Основ ы рефлексотерапии . Учебное пособие ”.

http://nmu.ua/img/kaferd/k40/nauk-metod/_page_clip_image002.jpg
Доцент М.І.Наумова проводить практичне заняття з фітотерапії

 

http://nmuua/img/kaferd/k40/nauk-metod/_page_clip_image003.jpg
Доцент В.О.Засуха проводить практичне заняття з неврології зі студентами стоматологічного факультету

http://nmuua/img/kaferd/k40/nauk-metod/_page_clip_image005.jpg
П рактичне заняття з рефлексотерапії