НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної практики (сімейної медицини)

Співробітники кафедри

Барна Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) – (2014р. – по теперішній час), професор, доктор медичних наук.

Народилася 15 травня 1967 року в м.Тернопіль у сім ’ї службовців. У 1990 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут (ТДМУ) за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою.

Навчально-педагогічна робота. Навчалася в аспірантурі ТДМУ за спеціальністю «кардіологія», яку закінчила достроково у 1994 р. захистом кандидатської дисертації на тему діагностики та лікування гіпертензивного серця. Працювала на посадах асистента, доцента на кафедрах кардіології, терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти ТДМУ.

З 2001 року вступила до докторантури в Національному медичному унверситеті імені Богомольця. У 2002 р. отримала вчене звання доцента. З 2002 по 2007 р. працювала на посадах асистента і доцента на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб НМУ. Докторську дисертацію на тему особливостей ІХС у жінок захистила у 2007 р.

З 2010 року працювала на посаді професора кафедри діабетології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика. Вчене звання професора присвоєно у 2012 році. Була членом вченої ради Інституту сімейної медицини, заступником голови наукової комісії. За час роботи в Інституті сімейної медицини розробила цілий ряд наукових програм і лекцій для циклів тематичного удосконалення для лікарів сімейної медицини за різними міждисциплінарними тематиками, серед них – «Метаболічний синдром», « Д іабетична ступня», «Передчасне старіння» та інші. Володіє неординарними лекторськими здібностями, що підтверджено рейтингами оцінки за опитувальниками як лікарів, так і студентів.

НАУКОВА РОБОТА. Барна О.М. є автором більше ніж 300 друкованих робіт, серед них – 1 патент України, збірка лекцій з кардіології, підручник з самоконтролю цукрового діабету. Коло наукових інтересів на даний час стосується профілактичної, гендерної та антивікової медицини, стратифікації факторів ризику і серцево-судинної патології при цукровому діабеті.

Спільно з Національним науковим центром «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України (відділ епідеміологічних досліджень) започатковано і провадиться порівняльний Реєстр факторів серцево-судинного ризику різних регіонів України в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем».

Протягом останніх 15 років Барна О.М. була головним дослідником більше ніж 20 міжнародних наукових проектів з різних аспектів внутрішньої медицини – кардіології, ендокринології, ревматології, пульмонології.

Професор Барна О.М. була секретарем спеціалізованої вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «терапія-кардіологія», на даний час є членом спеціалізованої вченої ради в Львівському Національному медичному університеті імені Д.Галицького за спеціальністю «терапія-кардіологія». Здійснює роботу з керівництва дисертаціями на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за тематикою контролю факторів кардіометаболічного ризику, гендерної кардіології і організації профілактичних програм..

Барна О.М. є головним редактором журналу «Медікс. Антиейджинг», а також членом редакційних колегій журналів «Ліки України», «Мистецтво лікування», «Сімейна медицина».

Лікувально-діагностична робота проводиться на лікувальних базах кафедри, э провідним консультантом клініки «Євролаб», де бере участь в роботі консиліумів у разі складних діагностичних та лікувальних випадків.

За спеціальністю «Кардіологія» Барна О.М. присвоєну вищу лікарську категорію, а також пройдена спеціалізація за спеціальностями «ендокринологія» і «ревматологія».

Міжнародна діяльність. Професор Барна активно інтегрує свої наукові здобутки в міжнародну спільноту, є членом Виконавчого комітету Європейської Асоціації профілактичної кардіології та реабілітації, співавтором Європейських рекомендацій з реабілітації в кардіології, працює в Робочій групі Єврокомісії з питань охорони здоровя ЄвроГенМед, яка розробляє Європейську стратегію профілактики та покращення лікування кардіологічної патології у жінок.

Барна О.М. є членом оргкомітету Європейського Конгресу ЄвроПревент, Головою оргкомітету Міжнародного щорічного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна» і Головою оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної програми «Хронічні захворювання – профілактика і контроль» – наукова програма включає конференцію та тренінг для сімейних лікарів і лікарів інших спеціальностей, яка проходить щомісячно в різних регіонах України..

Громадська діяльність. Проводить активну діяльність у співпраці з МОЗ України – є членом Громадської ради при МОЗ, приймала участь в розробці стандартів лікування МОЗ України для сімейних лікарів з цукрового діабету, а також є членом ряду комісій МОЗ з серцево-судинної патології.

Професор Барна О.М. є засновником в Україні напрямку профілактичної та антиейджингової медицини, Головою правління Всеукраїнської Асоціації превентивної та антиейджинг медицини. Асоціація проводить значну роботу з освіти пацієнтів, тренінгів для лікарів, соціальних проектів з популяризації здорового способу життя і медичної освіченості широких верств населення.

Професор Барна О.М. проводить активну санітарно-просвітну роботу серед населення, в тому числі – виступи по радіо і телебаченню, участь у прес-конференціях медичного спрямування, є головним редактором журналу « Health » для широкого загалу населення і засновником порталу про здоровий спосіб життя «Живи активно».

 

 

 

Горобець Наталія Михайлівна

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), завуч кафедри, кандидат медичних наук.
В 2001 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа ». З 2001 до 2002 р. проходила інтернатуру за спеціальност ю «терапія» на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2. З 2002 року працювала на кафедрі факультетської терапії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. В 2005 році на спеціалізованій вченій раді при Київській медичній академії післядипломної осіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України захистила кандидатську дисертацію на тему : «Вазорегулююча функція ендотелію та стан гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та з нефрогенно обумовленою

артеріальною гіпертензією ».
З 2007 року – асистент кафедр и загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім. О.О. Богомольця.

Автор більше 30 наукових публікацій.

 

 

 

 

Новицька Алла Володимирівна
Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) , кандидат медичних наук.
В 1986 році закінчила лікувальний факультет Київськ ого медичн ого інститут у ім .О.О .Богомольця . Після проходження інтернатури працювала дільничим лікарем-терапевтом в м. Киеві. Навчання продовжила в клінічній ординатурі (1990-1992 рр.), аспірантурі на кафедрі факультетської терапії №2 з курсом ендокринології НМУ ім.О.О.Богомольця (1992-1995 рр.). З 1996 року – асистент кафедри поліклінічної підготовки та сімейної медицини, з 2009 р оку – доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини ) НМУ ім.О.О.Богомольця.
Основний напрямок наукової діяльності – клінічне застосування ембріональних клітинних суспензій, що містять стовбурові клітини. У 2000 р оці захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування хворих на цукровий діабет з імунними та гематологічними порушеннями гомеопоетичними клітинами ембріональної печінки людини » під керівництвом доцента О.О . Смикодуба. Є одним із організаторів Клініки клітинної терапії, створеної у 1994р оці.

З 2001 до 2003 р. – старший науковий співробітник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України.

З 2004 року – співробітник Блоку клітинної терапії відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації КМКЛ швидкої медичної допомоги.

Автор 64 наукових публікацій, 7 вітчизняних та міжнародних патентів, у тому числі 4 патент ів України, 1 патент у Росії, 1 – Нідерландів, 1 – Греції. Є співавтором трьох методичних рекомендацій з проблеми клітинної терапії, затверджених МО З України та АМН України. Прийняла участь у 25 наукових конгресах та конференціях, в тому числі у 12 національних та 13 міжнародних.

 

 

 

Снігир Наталія Валентинівна

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) , кандидат медичних наук.

Снігир Наталія Валентинівна у 1988 році закінчила Київський медичний інститут ім.О.О.Богомольця. Після закінчення інтернатури з 1989 до 1992 р. працювала дільничим лікарем-терапевтом поліклініки №1 Ватутінського району м.Києва. 1992-1994 рр. — навчання в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії №2 з курсом ендокринології та ВПТ Українського державного медичного університету ім.О.О. Богомольця. 1994-1997рр. — навчання в аспірантурі на кафедрі госпітальної терапії №3 НМУ ім. О.О. Богомольця. За час проходження аспірантури під керівництвом доцента кафедри Смикодуба О.І. підготувала дисертаційну роботу, присвячену вивченню впливу трансплантації кріоконсервованих гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини на перебіг цитостатичної мієлодепресії.

1997-1998 рр. — лікар клін іки клітинної терапії Центру ембріональних тканин «Ем Селл ». З 1998 до 2009р . — асистент кафедри поліклінічної підготовки та сімейної медицини НМУ ім.О.О.Богомольця.

В 2001 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук «Застосування гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини в лікуванні цитостатичної мієлодепресії у онкологічних хворих».

З 2009 р оку до теперішнього часу — доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім.О.О.Богомольця.

Має 34 друкованої роботи, 1патент. Проводить лікувальну та консультативну роботу в терапевтичному відділенні №2 КМКЛ №8.

 

 

 

 

Рудіченко Віталій Михайлович

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук.

В 1985 році закінчив з відзнакою Київський медичний університет ім. О.О.Богомольця. Після закінчення клінічної ординатури за спеціальністю «кардіологія» працював науковим співробітником в Київському науково-дослідному інституті ендокринології та обміну речовин, з 1998 року працює асистентом на кафедрі загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім.О.О.Богомольця.
Автор та співавтор більше 110 наукових публікацій.
З 2014 року присвоєно звання доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 

САБАДАШ ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ

доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини)
кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою Ворошиловградський медичний інститут у 1978 р. і в 1979 – інтернатуру по терапії. В 1980- 1981 р.р. – лікар-ординатор протиінфарктного відділення 1-ЦМЛ м. Луганська. В 1981 – 1983 р.р. – лікар – ревматолог, а потім завідувач ревмокардіологічного відділення ЦМЛ м. Антрацита Ворошиловградської області. В 1983-1988 р.р. пройшов клінічну ординатуру, а потім аспірантуру з кардіології при Харківському НДІ терапії МОЗ України. З грудня 1988 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медуніверситета. В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Состояние гемодинамики, тромбоцитарного гемостаза, простациклин-тромбоксановой системы у больных ИБС с недостаточностью кровообращения в динамике лечения». З  2002 р. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Неодноразово проходив курси підвищення кваліфікації. У 1981 р. курс інформації з кардіології у відділенні гострої коронарної недостатності Українського НДІ кардіології ім. Н.Д.Стражеско. У грудні 1989 – січні 1990 р.р. він підвищував кваліфікацію на ФПО при 1 Московському медичному інституті ім. І.М.Сеченова, у 1995, 2001, 2006, 2011 роках пройшов цикли підвищення кваліфікації при Національному медичному університеті ім. акад. О.О. Богомольця. У 2000 р. пройшов предатестаційний цикл з кардіології, а в 2009 р. спеціалізацію з кардіології при Луганському державному медичному університеті, на базі кафедри терапії ФПО. Доценту Сабадашу В.Є. в грудні 1995 р. присвоєна кваліфікація лікаря – терапевта першої категорії, а з 2001 р. – вища категорія з кардіології. Сабадаш В.Є. має 89 наукових праць, дві рацпропозиції й один винахід.

З лютого 2015 р. доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця. Сабадаш В.Є. викладає державною та англійською мовою основні предмети на кафедрі.

 

 

ЛЕВЕНЕЦЬ СОФІЯ СЕРГІЇВНА

доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини)
кандидат медичних наук

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут у 1986 році. Після закінчення інтернатури з педіатрії працювала за розподілом дільничим педіатром в амбулаторіях Збаразької ЦРЛ Тернопільської області. З вересня 1990 року до липня 1992 року навчалася в клінічній ординатурі при Тернопільському державному медичному інституті на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти за спеціальністю «Педіатрія». У лютому 1996 р. в спеціалізованій вченій раді Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, м. Київ захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія» на тему: «Етіологічне і патогенетичне обґрунтування різних форм бронхітів у дітей». По закінченню клінічної ординатури з вересня 1993 р. до листопада 2011 року працювала асистентом кафедри педіатрії з дитячою хірургією №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевсього» МОЗ України, з листопада 2011 року до грудня 2013 року – доцентом цієї ж кафедри. В жовтні 2011 року підтверджено вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія». З грудня 2013 року по вересень 2014 року працювала лікарем-педіатром ДМЦ «Добробут», м. Київ. З вересня 2014 року і до теперішнього часу – доцент кафедри педіатрії №1 на постійній основі на 0,25 ставки НМАПО ім.П.Л.Шупика. З лютого 2015 р. доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця. Загальна кількість друкованих праць – 98.

 

 

Кіржнер Геннадій Давидович

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук.

В 1981 році розпочав трудову діяльність на Київській міській станції швидкої медичної допомоги (санітар, потім – фельдшер спеціалізованої кардіореанімаційної бригади). В 1993 році закінчив з відзнакою Український державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа». Пройшов інтернатуру за спеціальністю «загальна практика» та первинну спеціалізацію з кардіології. Продовжував працювати в складі СКРБ як лікар-кардіолог.  В 1998 році стажувався в клініці Віденського університету з методик допоміжного кровообігу. В 1999 році запрошений викладати курс медицини невідкладних станів на кафедру загальної практики (сімейної медицини) за сумісництвом. В 2006 році після успішного захисту дисертації отримав вчений ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «кардіологія». Тема дисертації: «Лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда на догоспітальному етапі з використанням системної тромболітичної терапії та негемоглобінового  носія кисню». З 2010 року повністю перейшов на викладацьку роботу.

Після організації клінічної бази кафедри в Госпіталі (з поліклінікою) ГУ МВС України в м. Києві виконує обов’язки консультанта-кардіолога.

На кафедрі опікується роботою студентського наукового гуртка.

В полі наукових інтересів – зміни в діяльності серцево-судинної системи під впливом хіміотерапії та проблеми аритмогенезу, особливо – проблема раптової смерті.

Дійсний член Європейського телемедичного товариства.

Автор 45 наукових праць, 2-х патентів на винахід, співавтор двох монографій.

 

 

 

 

  

 

 

Сірик Вікторія Олегівна

Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) , кандидат медичних наук.

В 2000 році закінчила лікувальний факультет Н МУ ім.О.О. Богомольця за спеціальністю «терапія ».
З 2000 до 2001 р. проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім.О.О.Богомольця.

З 2001 до 2007р. працювала лікарем-терапевтом поліклініки №1 Солом’янського району м. Києва.

З 2007 року до теперішнього часу працює завідувачем терапевтичного відділення поліклініки № 1 Солом’янського району м. Києва.
З 2004 до 2009 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім.О.О.Богомольця.

В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція».

З 2009 року працює асистентом кафедри загальної практики (сімейної медицини ) НМУ ім.О.О.Богомольця.

Автор 15 наукових публікацій та 2 патентів на винаходи. За матеріа лами дисертаційної роботи виступала на наукових форумах та конференціях із міжнародною участю.

 

 

 

КОРОСТ ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини)
кандидат медичних наук

Закінчила Нац і ональн ий медичн ий ун і верситет імені О.О.Богомольця у 1999 році з відзнакою. Після закінчення інтернатури по терапії працювала за розподілом дільничим терапевтом в поліклініці №2 ТМО Мінського району. Після закінчення магістратури, поступила у 2000 році в аспірантуру на кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Нац і ональн ого медичн ого ун і верситет у імені О.О.Богомольця, де навчалась до 2003р. По закінченню аспірантури працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1 (з 2008р. кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1).

В 2005р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміни коагулянтної та антикоагулянтної систем крові у хворих з різними формами гострого коронарного синдрому під впливом антитромботичного лікування». З 2003 до 2006р. відповідала за наукову роботу кафедри.

З 2012 по 2014р. працювала на посаді заступника директора з наукових питань ТОВ «Медікс», відповідала за випуск журналів «Ліки України», «Ліки України плюс», «Мистецтво лікування».

З 2006р. по 2014р. працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри терапії та геріатрії НМАПО імені П.Л.Шупика, а з квітня 2014р. по теперішній час працює на постійній основі на цій же посаді на 0,25 ставки.

З лютого 2015 р. асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 


Погребняк Олена Олександрівна
,

асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук.

В 2003 р. з відзнакою закінчила Українську медичну стоматологічну академію (м. Полтава) за спеціальністю «Лікувальна справа». В студентські роки приймала активну участь у роботі студентського наукового товариства, доповідала на підсумкових наукових конференціях, займала призові місця.

З 2003 до 2004 рр. проходила інтернатуру з фаху «Терапія» на базі Полтавської міської клінічної лікарні №1.

В 2004 р. – дільничний лікар-терапевт Полтавської міської клінічної лікарні №1.

З 2004 по 2006 рр. навчалась в клінічній ординатурі з фаху «Терапія» на базі кафедри госпітальної терапії з професійними хворобами Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Під час проходження клінічної ординатури практично працювала в усіх вузькоспеціалізованих відділеннях Полтавської обласної клінічної лікарні.

З 2006 по 2009 рр. працювала старшим лаборантом кафедри госпітальної терапії з професійними хворобами Вищого державного начального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава. В той же час працювала лікарем-кардіологом диспансерно-поліклінічного відділення Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру.

З 2006 по 2013 рр. навчалась в заочній аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами ВДНЗУ «УМСА».

Навчаючись в клінічній ординатурі та аспірантурі, поряд з науковою діяльністю, проводила практичні заняття зі студентами і зарекомендувала себе як викладач, який володіє професійними навичками і прийомами викладання навчальної дисципліни на високому рівні.

В 2013 р. захистила дисертаційну роботу на звання наукового ступеня кандидата медичних наук «Вплив корекції ендотеліальної дисфункції на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

В 2014 р. отримала диплом кандидата медичних наук.

З 2014 р. – керівник дослідницьких та освітніх проектів ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини». Асоціація проводить значну роботу з освіти пацієнтів, тренінгів для лікарів, соціальних проектів з популяризації здорового способу життя і медичної освіченості широких верств населення України.

З 2015 р. – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лікувально-діагностична робота проводиться на лікувальних базах кафедри.

 

Автор більше 20 друкованих праць, 1 патенту України на корисну модель, 1 інформаційного листа, 1 нововведення в систему охорони здоров ’ я України.

 

 

 


Шимон Михайло Михайлович
Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини)

У 2008 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

У 2010 році закінчив інтернатуру по спеціальності – загальна практика (сімейна медицина) на кафедрі загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім. О.О. Богомольця. Паралельно навчався на магістратурі на базі кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім. О.О. Богомольця, котру закінчив у 2010 році з відзнакою.

В 2010-2013 рр. навчався в аспірантурі по внутрішнім хворобам на базі кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім. О.О. Богомольця. Завершує роботу над кандидатською дисертацією.

В 2011 році отримав спеціалізацію по ультразвуковій діагностиці в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. Шупика.

З 2013 року – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім. О.О.Богомольця.

Наукові інтереси представлені застосуванням ультразвукової діагностики та доплерівських методів обстеження в діагностиці захворювань серця та судин різних басейнів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Активний учасник вітчизняних та міжнародних конференцій, конгресів, тренінгових майстер-класів, програм обміну фахівцями в сфері охорони здоров ’ я:

– «Ехокардіографія: набуті вади серця» – навчальний центр “Toshiba”, 2013 р.;

– «Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок» – Українсько-Французький навчальний центр по ехографії “Санте Інтеграль”, 2013 р.;

– « Актуальні аспекти анестезіології та реаніматології: використання ехографії в реанімації, ультразвукові методи контролю при інвазивних процедурах в анестезіології» – Українсько-Французький навчальний центр по ехографії “Санте Інтеграль”, 2010 р.;

– «Клінічні аспекти патогенетичної корекції ішемічного ураження міокарда» – майстер-клас, ХІ Національний конгрес кардіологів України, 2010 р.;

– учасник Програми французько-українського обміну фахівцями в галузі охорони здоров’я та фармації, 2010 р.;

– «Стрес-ехокардіографія» – Українсько-Французький навчальний центр по ехографії “Санте Інтеграль ” , 2010 р.