НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Інформація для студентів

3.2. Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи з патоморфології 

3.2. Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи з патоморфології