НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Клінічні бази

У Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця лікувально-консультативна робота спрямовується на координацію взаємодії між клінічними структурними підрозділами університету та лікувально-профілактичними закладами міста Києва; впровадження розробок клінічних кафедр в практику; організацію науково-практичних конференцій, проведення профілактичних оглядів студентів, надання пільгової лікувально-консультативної допомоги співробітникам університету та членам їх сімей; підвищення рейтингу НМУ імені О. О. Богомольця, висвітлення досягнень у засобах масової інформації; організацію чергувань спеціалістів у системі екстреної виїзної консультативної допомоги в Україні; обмін досвідом лікувальної роботи з фахівцями вітчизняних та зарубіжних медичних закладів, впровадження в лікарську практику стандартів діагностики та лікування, які базуються на даних доказової медицини; розробку та апробацію нових медичних технологій, розвиток сімейної медицини.

Клінічними кафедрами університету в співпраці з лікувально-профілактичними закладами міста Києва виконується значний обсяг лікувально-консультативної роботи.

53 клінічні кафедри НМУ імені О. О. Богомольця розташовані на 137 клінічних базах в лікувально-профілактичних закладах ГУОЗ міста Києва, медичних закладах МОЗ України, НАМН України і відомчого підпорядкування. На клінічних кафедрах Університету зосереджений великий науковий потенціал: 110 професорів та докторів медичних наук, у тому числі 16 академіків та членів-кореспондентів НАМН та НАПН України, більше 200 доцентів, 440 асистентів та близько 100 клінічних ординаторів. Вищу та першу фахову кваліфікаційну категорію мають близько 82 % співробітників клінічних кафедр Університету. Загальний ліжковий фонд, на базі якого проводиться клінічна робота, становить 8,7 тис. ліжок (близько 45 % від загальної кількості ліжкового фонду лікувальних закладів міста). На цих ліжках співробітники клінічних кафедр Університету щороку проводять лікування понад 200 тис. хворих, утому числі понад 80 тис. хворих терапевтичного профілю. Проводиться понад 60 тис. хірургічних та гінекологічних оперативних втручань, приймається 12 тис. пологів. На кафедрах педіатричного профілю проходять лікування 34 тис. дітей.

Основна клінічна база стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Бо­гомольця – Стоматоло­гічний медичний центр Національного медичного університету імені О. О. Бого­моль­ця, при будівництві корпусу якого врахована специфіка профільних кафедр. Для покращення професійної підготовки студентів, набуття ними практичних навичок у корпусі розміщена стоматологічна поліклініка, яка має такі відділення: терапевтична стоматологія, пародонтологія, нейростоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, фізіотерапія, рентгенологія, клінічна та зуботехнічна лабораторії. На базі поліклініки працює ряд республіканських лікувально-методичних центрів: пародонтології, нейростоматології, профілактики стоматологічних захворювань. На сьогоднішній день використовується понад 300 робочих місць, що дає змогу забезпечити індивідуальну практичну діяльність кожного студента.

Стоматологічний медичний центр НМУ імені О. О. Богомольця щороку відвідують близько 365,2 тис. пацієнтів, у т. ч. 55,4 тис. дітей до 14 років. Щороку встановлюється 165 тис. пломб, проводиться близько 40 тис. оперативних втручань у порожнині рота, виготовлюється 19 тис. зубних протезів та 3,5 тис. ортодонтичних апара­тів. У середньому щоденно обслуговувалося близько 1,4 тис. пацієнтів. Професорсько-викладацьким складом стоматологічного факультету здійснюється співпраця з дитячими садками, школами, дитячими будинками. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології надає лікувальну та консультативну допомогу 12 школам, 5 дошкільним закладам міста Києва; а кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку – 12 дитячим будинкам України.

На клінічних кафедрах Університету сьогодні функціонує з метою надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню близько 80 одиниць високовартісної апаратури на загальну суму близько 40 млн грн.: 4 кріохірургічні установки «Kpio-пульс», 46 ультразвукових апаратів, нaбip лапароскопічний для холецистектомії і гінекології, ендоскопічне обладнання для лапароскопічних втручань, 7 ендоскопічних систем, 4 рентген-апарати та установки, 3 анестезіологічні системи, спектрофотометр атомно-абсорбційний.

Окремі види медичної допомоги організовано лише на клінічних базах Університету: гемодіаліз при гострій та хронічній нирковій недостатності в дітей молодшої вікової групи, лікування ­гострого коронарного синдрому методом рентгенхірургії. Співробітники клінічних кафедр беруть активну участь у заходах, передбачених комплексними міжгалузевими програми «Здоров’я киян на 2003-2011 роки» та «Здоров’я нації». Постійною є участь співробітників Університету в чергуванні за викликами обласних центрів екстреної консультативної медичної допомоги. Четверо співробітників кафедр університету є головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, а 6 – головними спеціалістами ГУОЗ міста Києва. На базі клінічних кафедр університету активно працюють 9 республіканських та 20 міських спеціалізованих центрів, що координують діяльність міжобласних центрів, міських клінік. З участю співробітників клінічних кафедр щороку проводиться понад 50 науково-практичних конференцій, з’їздів, семінарів. З числа завідувачів та викладачів клінічних кафедр 16 є головними редакторами медичних журналів.