НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Курси із удосконалення англійської мови

Інтернаціоналізація вищої медичної та фармацевтичної освіти є одним із пріоритетів Стратегії розвитку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Впровадження англомовної форми навчання студентів-іноземців у 2004 році є одним із вагомих кроків Університету на шляху до інтеграції у світовий освітній простір.

Не менш вагомим заходом підвищення якості вищої медичної і фармацевтичної освіти є впровадження (паралельно з англомовною програмою навчання студентів) курсів із удосконалення англійської мови для викладачів Університету.

Курси з підвищення лінгвістичної компетенції членів професорсько‑викладацького складу, котрі ведуть заняття в англомовних групах, проходять на базі кафедри іноземних мов НМУ. За всю історію функціонування курсів уже відбулося 12 випусків, 500 членів професорсько‑викладацького складу Університету отримали сертифікати, що підтверджують високий рівень володіння професійною англійською мовою та право викладання студентам в групах англомовної програми.

anglom_certifikat