2020 рік

 

Наказ № 1 від 02.01.2020 р. “Про затвердження Положення «Про організацію ліквідації академічної заборгованості в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 49 від 29.01.2020 р. “Про терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти, Вчених Рад, заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2020 році, посвяти першокурсників 2020 року у студенти та інше”

 

Наказ № 78 від 03.02.2020 р. “Про затвердження Положення про розробку посадових (робочих) інструкцій у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 80 від 03.02.2020 р. “Про підготовку до ЄДКІ та ЛІІ “Крок-2″ у 2019/2020 н.р.”

 

Наказ № 21 від 21.01.2020 р. “Про проведення ЛІІ “Крок-3” 24 березня 2020 р.

 

Наказ № 106 від 11.02.2020 р. “Про організацію і проведення об’єктивного структурованого клінічного  іспиту (ОСКІ-2) у 2019/2020 навчальному році

 

Наказ № 109 від 17.02.2020 р. “Про організацію навчально-методичної роботи кафедр НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 128 від 26.02.2020 р. “Про організацію виконання у 2020 році в НМУ імені О.О.Богомольця науково-дослідних робіт за кошти загального фонду Державного бюджету України”

 

Наказ № 133 від 26.02.2020 р. “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення робочих програм навчальних дисциплін”

 

Наказ № 142 від 02.03.2020 р. “Про підготовку та проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності “Стоматологія”

 

Наказ № 151 від 11.03.2020 р. “Про оголошення карантину в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 160 від 18.03.2020 “Про організацію дистанційного навчання студентів (інтернів) під час карантину COVID-19”

 

Наказ № 163 від 18.03.2020 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників НМУ на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 164 від 18.03.2020 “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 169 від 23.03.2020 “Про внесення змін до графіку проходження інтернатури”

 

Наказ № 188 від 27.03.2020 “Про забезпечення дистанційного навчання лікарів-інтернів”

 

Наказ № 197 від 31.03.2020 “Про проведення підсумкового контролю та семестрових іспитів у весняно-літньому семестрі 2019-2020 н.р. за дистанційною формою навчання”

 

Наказ № 201 від 06.04.2020 “Про проведення моніторингу успішності студентів у весняно-літньому семестрі 2019/2020 навчального року”

 

Наказ № 203 від 06.04.2020 р. “Про перенесення засідань Вчених рад та трудових колективів кафедр до закінчення карантину”

 

Наказ № 214 від 13.04.2020 р. “Про призначення Голів екзаменаційних комісій Атестації здобувачів вищої освіти в Університеті (денна форма навчання) у 2019/2020 н.р.”

 

Наказ № 243 від 24.04.2020 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 249 від 28.04.2020 р. “Про підготовку і проведення дистанційно атестації здобувачів вищої освіти у 2019/2020 н.р.”

 

Наказ № 255 від 05.05.2020 р. “Про організацію та удосконалення навчання іноземних студентів НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 257 від 05.05.2020 р. “Про сприяння працевлаштуванню випускників 2020 року”

 

Наказ № 256 від 05.05.2020 р. “Про затвердження Положення про атестацію здобувачів вищої освіти “Про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти у НМУ імені О.О.Богомольця” 

 

Наказ № 261 від 14.05.2020 “Про Порядок обрання та критерії відбору кандидатур випускників 2020 року для внесення до Книги Пошани НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 264 від 15.05.2020 р. “Про проведення on-line засідань Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 281 від 25.05.2020 р. “Про реєстр грантових заявок НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 297 від 02.06.2020 р. “Про внесення змін до наказу від 28.04.2020 №249”

 

Наказ №315 від 02.06.2020 р. «Про огранізацію роботи спеціалізованих вчених рад»

 

Наказ № 316 від 02.06.2020 р. “Про проведення ліцензійних іспитів “Крок 2″ у 2020 році”

 

Наказ № 330 від 10.06.2020 р. “Про затвердження графіку навчального процесу підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 332 від 10.06.2020 р. “Про проведення ліцензійних іспитів “Крок 3″ у 2020 році”

 

Наказ № 337 від 10.06.2020 р. “Про питання атестації науково-педагогічних працівників клінічних кафедр та підрозділів Університету”

 

Наказ № 372 від 01.07.2020 р. “Про вивчення студентами університету елективних курсів у 2020-2021 н.р.”

 

Наказ № 389 від 10.07.2020 р. “Про проведення першого додаткового складання ліцензійного іспиту “Крок 2”, “Крок 3″ у 2020 році.”

 

Наказ № 429 від 29.07.2020 р. “Про реалізацію наказу МОЗ України від 09.07.2020 № 1572”

 

Наказ № 391 від 10.07.2020 р. “Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 439 від 19.08.2020 р. “Про організацію навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 н.р. за змішаною (аудиторно-дистанційною) формою навчання в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 448 від 27.08.2020 р. “Про організацію навчального процесу на факультеті підготовки іноземних громадян в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 н.р. за змішаною (аудиторно-дистанційною) формою навчання в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 472 від 02.09.2020 р. “Про реалізацію кадрових питань”

 

Наказ № 483 від 02.09.2020 р. “Про оголошення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2021 році”

 

Наказ № 485 від 03.09.2020 р. “Про проведення додаткового складання ліцензійного іспиту “Крок 2″ у 2020 році”

 

Наказ № 487 від 03.09.2020 р. “Про склад аспірантів факультету підготовки іноземних громадян (денна форма навчання) за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб”

 

Наказ № 488 від 03.09.2020 р. “Про склад клінічних ординаторів факультету підготовки іноземних громадян (денна форма навчання) за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб”

 

Наказ № 514 від 15.09.2020 р. “Про організацію реєстрації студентів та проведення виробничих зборів зі студентами 1-го та 2-го курсів 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 515 від 15.09.2020 р. “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2020 році в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 556 від 29.09.2020 р. “Про утворення робочої групи з підготовки документів для проходження акредитації освітньої програми спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»”

 

Наказ № 564 від 05.10.2020 “Про переведення на дистанційну форму навчання”

 

Наказ № 562 від 29.09.2020 “Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок-3″ 03 листопада 2020 року”

 

Наказ № 570 від 08.10.2020 р. “Про створення Комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались студентами у закладах вищої освіти при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»”

 

Наказ № 580 від 12.10.2020 р. “Про створення саll-центру консультативної допомоги НМУ імені О.О. Богомольця в умовах епідемії COVID-19”

 

Наказ № 603 від 19.10.2020 “Про організацію роботи з підготовки документів для проходження акредитації освітніх та освітньо-наукових програм”

 

Наказ № 609 від 22.10.2020 р. “Про внесення змін до наказу № 564 від 05.10.2020 року”

 

Наказ № 619 від 27.10.2020 р. “Про підготовку лекційних матеріалів циклів тематичного удосконалення за дистанційною формою навчання”

 

Наказ № 623 від 27.10.2020 “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2020 році в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 624 від 28.10.2020 р. “Про внесення змін до складу Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень”

 

Наказ № 627 від 30.10.2020 р. “Про створення ЦМК зі спеціальності “Медицина” в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 628 від 30.10.2020 р. “Про організацію формування Практичних компетенцій у студентів 3-х курсів медичних факультетів та стоматологічного факультету за змішаною формою в умовах дистанційного навчання”

 

Наказ № 630 від 02.11.2020 р. “Про направлення старших лаборантів для роботи у всеукраїнському контакт-центрі МОЗ України з протидії поширенню COVID-19”

 

Наказ № 643 від 04.11.2020 р. “Про організацію роботи ЦМК в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 657 від 12.11.2020 р. “Про внесення змін до наказу НМУ імені О.О. Богомольця № 564 від 05.10.2020”

 

Наказ № 661 від 16.11.2020 р. “Про організацію навчання для студентів 2 курсу, які здобули ОКР молодшого спеціаліста в осінньо-зимовому семестрі”

 

Наказ № 662 від 16.11.2020 р. “Про проведення проміжної атестації та моніторингу якості навчання у осінньо-зимовому семестрі”

 

Наказ № 667 від 20.11.2020 р. “Про затвердження Порядку проходження атестації для визначення здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим) після 20 лютого 2014 року”

 

Наказ № 674 від 20.11.2020 р. “Про проведення підсумкового контролю та семестрових іспитів в осінньо-зимовому семестрі 2020/2021 навчального року за дистанційною формою навчання”

 

Наказ № 676 від 23.11.2020 р. “Про формування замовлення в ЄДЕБО для надання реєстраційного номеру документів про вищу освіту випускникам 2021 року”

 

Наказ № 677 від 23.11.2020 р. “Про затвердження Положення “Про забезпечення реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 699 від 25.11.2020 “Про введення даних зареєстрованих випадків COVID-19 до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ)”

 

Наказ № 708 від 30.11.2020 р. “Про перенесення робочих днів”

 

Наказ № 706 від 30.11.2020 р. “Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3″ 08 грудня 2020 р.”

 

Наказ № 711 від 01.12.2020 р. “Про затвердження та введення в дію Інструкції з організації роботи з електронними документами в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 717 від 01.12.2020 р.  “Про проведення повторного та додаткового складання ЄДКІ у 2020 році в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 718 від 03.12.2020 р.  “Про проведення перескладання іспиту “Крок 1. Фармація” (для студентів III-IV курсів заочної форми навчання)”

 

Наказ № 726 від 09.12.2020 р.  “Про організацію навчання для студентів 1 курсу НМУ в осінньо-зимовому семестрі 2020/2021 навчального року”

 

Наказ № 729 від 09.12.2020 р. “Про затвердження Структури та штатного розпису університетської клініки НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 749 від 14.12.2020 р.  “Про підготовку і дистанційне проведення атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 752 від 14.12.2020 р. “Про оптимізацію та уніфікацію внутрішнього документообігу в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 761 від 22.12.2020 р. “Про продовження дистанційної форми навчання”

 

Наказ № 791 від 30.12.2020 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 навчальному році в НМУ імені О.О. Богомольця”