Український науково-медичний молодіжний журнал

Науково-практичне видання

Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ)

 

Головний редактор: Земсков Сергій Володимирович д-р мед. наук, професор,

кафедра загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця

 

Cайт журналу: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal

 

Контактна особа:

Секретар – Гринзовська Анастасія Анатоліївна

Тел.: +380953620491

Електронна адреса:  usmyj@ukr.net