НДІ експериментальної та клінічної медицини

З метою оптимізації наукової діяльності в університеті, створення умов для науково-дослідної роботи студентів, раціонального використання бюджетних коштів, в 2014 році було прийнято рішення реорганізувати Інститут проблем патології та Інститут імунології та алергології у Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини (НДІ ЕКМ) (наказ № 752 від 09.12.2014 р).

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 34, фізико-хімічний корпус, 1-2 поверхи
Моб.тел.: 050-178-07-77 та 093-513-50-14

ndi_1

 

ndi_2

Науковий консультант – д.мед.н., проф. Натрус Лариса Валентинівна
Тел.: (050) 178-07-77, (096) 234-97-87
e-mail: Lnatrus777@gmail.com 
Larysa.natrus@nmu.ua

 

 

 

 

 

В.о. директора –  Клись Юлія Григорівна Завідувач лабораторії експериментальних досліджень, к.біол.н

e-mail: yulya.klys@ukr.net

Тел.: (093) 513-50-14

 

 

 

 

 

 

Згідно з Положенням про НДІ ЕКМ, діяльність НДІ ЕКМ спрямована на:

 • забезпечення сучасної експериментальної, лабораторної та дослідницької бази для наукової, науково-технічної та навчально-методичної діяльності НМУ імені О.О.Богомольця;
 • виконання фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, наукових (науково-технічних) робіт та/або науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством;
 • надання співробітникам і аспірантам кафедр НМУ імені О.О.Богомольця умов для виконання фрагментів дисертацій з подальшим впровадженням отриманих результатів в навчальний процес на кафедрах НМУ імені О.О.Богомольця;
 • надання співробітникам кафедр НМУ імені О.О.Богомольця, здобувачам освіти третього рівня (phD), молодим вченим, студентам консультаційної допомоги щодо планування наукової діяльності з урахуванням найбільш актуальних напрямків медицини, біології та можливостей сучасної експериментально-лабораторної бази НМУ імені О.О.Богомольця;
 • ініціювання та проведення спільно із співробітниками кафедр НМУ імені О.О.Богомольця фундаментальних досліджень, прикладних розробок, створення і впровадження нових конкурентоспроможних медико-біологічних технологій;
 • забезпечення методичної бази для навчальної, дослідницької та наукової роботи студентів;
 • створення науково-методичної бази для виконання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів освіти другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування»;
 • виконання на договірних засадах широкого спектру досліджень: імуноферментних, молекулярно-генетичних, гістологічних, електронно-мікроскопічних, хроматографічних, Вестерн-блот-аналізу тощо, та науково-консультаційна діяльність, пов’язана з інтерпретацією отриманих результатів;
 • розробка та впровадження нових експериментальних дослідницьких методів та підходів наукової діяльності.

Основними структурними підрозділами НДІ ЕКМ є:

 • Лабораторія експериментальних досліджень;
 • Лабораторія імунології та молекулярної біології