Силабуси

 

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Іноземна мова (Academic English for Medical Specialists)

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА БІОЕТИКА

БІОСТАТИСТИКА

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНОГО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

 

НОРМАТИВНІ ПРЕДМЕТИ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  У МЕДИЧНІ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

ІНОЗЕМНА МОВА AcademicEnglish

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНОГО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 

ДИСЦИПЛІНА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 

ДИСЦИПЛІНА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 221 СТОМАТОЛОГІЯ

 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 222 МЕДИЦИНА

 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 228 ПЕДІАТРІЯ