CПІВРОБІТНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ – ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 2017 РОКУ

04.01.2018

Премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Указом Президента України (http://www.president.gov.ua/documents/4582017-23410) №458/2017 від 29.12.207р. “Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року” лауреатами премії стали співробітники університету: Андрій Дінець (кафедра хірургії №4, завідувач кафедри професор Мішалов В.Г.) та Анна Рибачук (кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, завідувач кафедри професор Маланчук В.О.).
Науково-дослідна робота (НДР) Дінця А.В. «Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози» висунута до участі в конкурсі на здобуття премії Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця. В НДР досліджено особливості канцерогенезу пост-Чорнобильської папілярної карциноми щитоподібної залози за допомогою аналізу молекулярно-генетичних аномалій, а також за визначено потенційні передопераційні маркери раку щитоподібної залози при порівнянні протеомних профілів вискодиференційованих карцином, в т.ч. папілярної, та нормальної щитоподібної залози. Результати НДР висвітлені в 22 публікаціях (в т.ч. в навчальному посібнику): 5 – у журналах, що індексуються Scopus, Thomson Reuters, 7 в журналах ДАК МОН України. Загальна кількість посилань на публікації складає 73 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5 та 184 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано 2 патенти України на корисну модель.

НДР “Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота” виконанали в співавторстві Рибачук А.В. та Старосила Д.Б.; НДР висунута до участі в конкурсі на здобуття премії Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України. В НДР вивчено активну структуру рослинних флавоїдів та подібного препарату, створеного синтетичним шляхом, на моделях експериментальних вірусних інфекцій грипу, герпесу 1 та 2 типів, папіломавірусів, гепатиту С in vitro і in vivo та застосування наночастинок срібла і золота в комплексному лікуванні і профілактиці гнійно-запальних ускладнень травматичних переломів нижньої щелепи. Вперше в дослідженнях ex vivo виявлено здатність наночастинок золота та їх комбінації з наночастинками срібла стимулювати структуро утворювальний потенціал стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини. Результати НДР висвітлені в 60 публікаціях (в т.ч. за тематикою роботи в 3 монографіях): 33 статті, 24 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 53 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом України, отримано 11 патентів України на корисну модель.

Прес-центр